Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Конфигуриране на пощенски акаунт в iMac / MacBook

Конфигуриране на пощенски акаунт в iMac / MacBook

Помощен център

Конфигуриране на пощенски акаунт в iMac / MacBook

В тази статия ще Ви покажем как да настроите пощенски акаунт във Вашият iMac /MacBook / Mac Mini към пощенска кутия в ICN.bg споделен хостинг.

От Launcher избираме System Preferences:

Икона System Preferences в Launcher

Влизаме в Internet Accounts:

Икона Internet Accounts в System Preferences

От списъка с възможни опции избираме Add Other Account:

Линк Add Other Account в панела Internet Accounts

Избираме радио бутона Add a Mail account.

Въвеждаме информацията за нашия акаунт - име, мейл адрес, парола и избираме Create:

Интерфейс за въвеждане данните на акаунта

Въвеждаме името на входящия (incoming) мейл сървър - в примера това е нашият домейн:

Интерфейс за въвеждане данните на IMAP мейл сървъра

Ако искаме писмата да се свалят локално на компютъра без да се запазва копие на сървъра, избираме POP.

Ако искаме писмата да се запазват на сървъра и да бъдат достъпни за всички конфигурирани устройства, трябва да изберем IMAP.

Ако желаем да използваме SSL е нужно в полето за Mail Server да въведем името на хостинг сървъра (в случая - setra.icnhost.net). Избираме Next:

Въвеждане хост име на incoming мейл сървъра

Добавяме сървъра за изпращане (outgoing) на писма - със съшата информация като предишната стъпка и избираме Create:

Интерфейс за въвеждане данните на SMTP мейл сървъра

Въвеждане хост име на outgoing мейл сървъра

Пощенският акаунт е конфигуриран и може да управлявате кореспонденцията си през него.