Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Конфигуриране на пощенски акаунт в iMac / MacBook

Конфигуриране на пощенски акаунт в iMac / MacBook

Помощен център

Конфигуриране на пощенски акаунт в iMac / MacBook

В тази статия ще Ви покажем как да настроите пощенски акаунт във Вашият iMac /MacBook / Mac Mini към пощенска кутия в ICN.bg споделен хостинг.

От Launcher избираме System Preferences:

imac macbook mail account

Влизаме в Internet Accounts:

imac macbook mail account

От списъка с възможни опции избираме Add Other Account:

imac macbook mail account

Избираме радио бутона Add a Mail account.

Въвеждаме информацията за нашия акаунт - име, мейл адрес, парола и избираме Create:

imac macbook mail account

Въвеждаме името на входящия (incoming) мейл сървър - в примера това е нашият домейн:

imac macbook mail account

Ако искаме писмата да се свалят локално на компютъра без да се запазва копие на сървъра, избираме POP.

Ако искаме писмата да се запазват на сървъра и да бъдат достъпни за всички конфигурирани устройства, трябва да изберем IMAP.

Ако желаем да използваме SSL е нужно в полето за Mail Server да въведем името на хостинг сървъра (в случая - setra.icnhost.net). Избираме Next:

imac macbook mail account

Добавяме сървъра за изпращане (outgoing) на писма - със съшата информация като предишната стъпка и избираме Create:

imac macbook mail account

imac macbook mail account

Пощенският акаунт е конфигуриран и може да управлявате кореспонденцията си през него.