Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Конфигуриране на мейл филтри в cPanel

Конфигуриране на мейл филтри в cPanel

Помощен център

Конфигуриране на мейл филтри в cPanel

Мейл филтрите сканират съдържанието на входящите имейли за определени спам думи и фрази. cPanel предоставя изключително гъвкав интерфейс за създаване на имейл филтри.

В две отделни статии ви запознахме със създаването и управлението на глобални мейл филтри и индивидуални мейл филтри в cPanel.

Тъй като интерфейсът за мейл филтри предлага голям избор от опции за конфигуриране, ще ги опишем подробно в тази статия.

cPanel също така дава възможност да се използва популярният SpamАssassin като приложение за филтриране. В отделна статия сме описали процеса на активиране и конфигуриране на SpamАssassin.

Когато SpamАssassin е деактивиран, някои от опциите в долната част на списъците са неактивни.

Конфигуриране на правила и действия

Мейл филтрите се състоят от две основни структури: правила (Rules) и действия (Actions).

На свой ред интерфейсът за правила е изграден от три блока: елементи, оператори за сравняване и критерии.

Избиране на елемент от съобщението

Изберете елемент от структурата на съобщенията, която ще сканира филтърът - To (До), From (От), Subject (Относно), Body (Съдържание ) ...

Списък с елементи на имейл съобщение

ЕлементОписание
FromАдреса на подателя на съобщението.
SubjectЗаглавие на съобщението.
ToАдресът, на който е изпратено съобщението.
Reply AddressАдресът, на който подателя получава отговор.
BodyСъдържание на съобщението.
Any HeaderВсеки елемент от заглавната част (хедър) на съобщението.
Any RecipientВсеки получател на съобщението.
HasnotbeenPreviouslyDeliveredФилтрират се само недоставените съобщения в мейл опашката.
Is an Error MessageФилтрират се само съобщенията за грешки.
List IDФилтрират се само пощенските списъци (newsletters) в хостинга.

Ако SpamAssassin е деактивиран, следващите опции са неактивни и не могат да бъдат избрани.

ЕлементОписание
Spam_StatusДали SpamAssassin да маркира съобщенията като спам - трябва да се въведе Yes или No като критерий.
Spam BarПри избиране на опцията с последователни символи + се въвежда стойността на спам резултата, при превишаване на която съобщението се маркира като спам. Ако, например, спам резултата е 6 трябва да се въведе ++++++ (шест символа +).
Spam ScoreОбщия брой символи (+) в Spam Bar, изразен като цяло число.

Избиране на типа оператор за сравняване

Списък от оператори за сравняване

ОператорОписание
equalsСъобщението съвпада точно с определен низ (ключова дума, фраза, мейл адрес ...)
matches regexСъобщението съответства на регулярен израз. Филтъра приема регулярни изрази, когато изберете тази опция, вместо обичайно използваните заместващи символи като * (всички) или ? (единичен символ).
containsСъобщението съдържа дефиниран в критериите низ.
does not containСъобщението не съдържа дефинирания низ.
begins withСъобщението започва с дефинирания низ.
ends withСъобщението завършва с дефинирания низ.
does not beginСъобщението не започва с дефинирания низ.
doesnotend_withСъобщението не завършва с дефинирания низ.
does not matchСъобщението не съвпада точно с дефинирания низ.

Следните опции са приложими само, когато e избрана опцията Spam Score:

ОператорОписание
is above (numbers only)Спам резултата на съобщението е по-голям от стойността, която сте определили.
is not above (numbers only)Спам резултата на съобщението е равен на или по-малък от стойността, която сте определили.
is below (numbers only)Спам резултата на съобщението е по-малък от стойността, която сте определили.
isnotbelow(numbersonly)Спам резултата на съобщението е по-голям или равен на стойността, която сте определили.

Въвеждане на критерии

Критериите са онези думи, фрази, мейл адреси (най-общо низ от символи) за които филтъра сканира избрания елемент на съобщението и спрямо него прилага действието на избрания оператор.

Ако в едно правило изберете елемент From (От), оператор equals (Равен) и въведете user@icn-test.com като критерий, мейл филтъра ще маркира като съвпадение всички имейли от user@icn-test.com защото изпълняват условието на оператора, но няма да маркира съобщения от seconduser@icn-test.com:

Поле за въвеждане на критерии

Когато създавате филтър, който използва няколко оператора, системата обработва оператора И преди оператора ИЛИ. Например:

Системата обработва A или B и C като A или (B и C).
Системата обработва A и B или C като (A и B) или C.

Ред на действие на логически оператори

Ако едно писмо съдържа spam-keyword само в полето Относно, в зависимост от стойността на логическия оператор, филтърът ще спре съобщението (логическият оператор ИЛИ е истина):

Пример с логически оператор или

или ще достави съобщението (логичният оператор И се проваля):

Пример с логически оператор и

Когато cPanel установи, че имейл съобщението съответства на вашия филтър, той обработва това съобщение с някое от следните действия (Actions):

Списък с предефинирани действия на филтъра

ДействиеОписание
Discard MessageСистемата изтрива входящото съобщение без предизвестие за отказ.
Redirect to EmailСистемата препраща съобщението до друг имейл адрес.
Fail with MessageСистемата изтрива съобщението и автоматично изпраща известие за грешка на подателя.
StopProcessingRulesСистемата пропуска всички правила за филтриране.
Pipe to a ProgramСистемата изпраща входящото съобщение към определена програма. Например за изпращане на имейл информация до програма, която въвежда информация за електронна поща в тикет система.
Deliver to FolderСистемата доставя съобщението в определена папка. Препоръчаме да се ползва това действие. Може да създавате допълнителни папки в IMAP пощенски кутии.

Интерфейс за избор на действие и папка

Можете също така да използвате поредица от няколко действия, като кликнете върху бутоните (+) и (-) - системата ще изпълни всички действия следвайки реда в списъка.

Заключение

Искаме да припомним накратко най-важната информация в тази дълга статия.

  • Не използвайте действие Discard Message - използвайте действията Redirect to Email или Deliver to Folder за да може да проверявате филтрираните съобщения и да извършвате по-нататъшно фино настройване на мейл филтъра без да загубите дори и едно съобщение.
  • Не използвайте действие Fail with Message - не показвайте на спамерите никакви признаци, че сте наясно с действията им, просто оставете мейл филтъра да се грижи за спам съобщенията.
  • Действието Stop Processing Rules трябва да бъде включено преди всички други действия в горната част на списъка. Можете да използвате опцията ако искате да запазите правилата на филтъра, без да ги прилагате.
  • Не препоръчаме да се използват едновременно мейл филтри и SpamAssassin - по-скоро тествайте и двата метода отделно и продължете с този, който считате за по-удачен.
  • Препоръчаме да отделите време за тестове с мейл филтрите.

Надяваме се, че тази статия ще ви помогне да конфигурирате правилно мейл филтрите в хостинга.