Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Управление на автоматичен отговор (autoresponder) в имейл акаунт

Управление на автоматичен отговор (autoresponder) в имейл акаунт

Помощен център

Управление на автоматичен отговор (autoresponder) в имейл акаунт

Здравейте, в тази статия ще ви покажем как да активирате/деактивирате автоматичният отговор (autoresponder) в имейл акаунт.

1. Влезте в cPanel и иконата, маркирана на изображението:

Достъп до Autoresponders в cPanel

2. Ще се зареди следния панел за конфигуриране на Autoresponders:

Интерфейс за конфигуриране на Autoresponder

3. Кликнете бутона Add Autoresponder и трябва да видите настройки за автоматичния отговор:

Добавяне на нов Autoresponder

4. От опцията Interval можете да настроите интервал от време, през който ще се изпращат автоматични отговори към един и същ имейл. Например: Ако въведете стойност 0, всеки път, когато получите имейл от някого, той ще получава автоматичния отговор. Ако въведете стойност 2 и някой ви изпрати 3 имейла, в рамките на един час, то той ще полуи автоматичен отговор само на първия си имейл. Така ако някой ви изпрати 5 имейла в рамките на посочения от вас интервал, той ще получи автоматичен отговор само на първия.

5. Завършвате създаването на автоматичен отгово с бутона Create/Modify:

Таблица с всички Autoresponders в хостинга

6. Ако желаете да изтриете автоматичният отговор се връщате в началното меню. Срещу вашия имейл има два бутона Edit и Delete. Вие трябва да натиснете Delete, за да премахнете автоматичния отговор или Edit, за да редактирате данни.