Управление на автоматичен отговор (autoresponder) в имейл акаунт

Помощен център

Управление на автоматичен отговор (autoresponder) в имейл акаунт

Здравейте, в тази статия ще ви покажем как да активирате/деактивирате автоматичният отговор (autoresponder) в имейл акаунт.

  1. Влезте в cPanel акаунта си и изберете следната икона:

Image

  1. Ще видите следния екран:

Image

  1. Кликнете на бутона Add Autoresponder и трябва да видите настройки за авторматичния отговор:

Image

  1. От опцията Interval можете да настроите интервалът от време, през който ще се изпращат автоматични отговори към един и същ имейл. Например: Ако въведете стойност 0, всеки път, когато получите имейл от някого, той ще получава автоматичния отговор. Ако въведете стойност 2 и някой ви изпрати 3 имейла, в рамките на един час, то той ще полуи автоматичен отговор само на първия си имейл. Така ако някой ви изпрати 5 имейла в рамките на посочения от вас интервал, той ще получи автоматичен отговор само на първия.

  2. Завършвате създаването на автоматичен отгово с бутона Create/Modify:

Image

  1. Ако желаете да изтриете автоматичният отговор се връщате в началното меню. Срещу вашия имейл има 2 бутона Edit и Delete. Вие трябва да натиснете Delete, за да премахнете автоматичния отговор или Edit, за да направите корекции.