Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Отстраняване на грешка 'Cannot verify server identity' в iPhone

Отстраняване на грешка 'Cannot verify server identity' в iPhone

Помощен център

Отстраняване на грешка 'Cannot verify server identity' в iPhone

Грешка Cannot verify server identity (не може да се удостовери идентичността на сървъра) възниква поради стриктна проверка на iPhone на SSL сертификатa на пощенския сървър. Това е една от най-често срещаните грешки в iOS устройства при използване на приложението Mail. В статията показваме какво причинява тази грешка в iPhone и как се отстранява.

Как се криптира връзката между мейл клиент и мейл сървър?

При създаването на пощенски акаунт в iPhone и конфигуриране на сигурна SSL връзка с мейл сървъра, клиента и сървъра 'договарят' най-сигурния шифър, достъпен и за двете устройства, с който да криптират комуникацията помежду си.

В резултат на това конфигуриране, познато с името handshake, се създава уникална двойка ключове (private & public), с които се криптира комуникацията.

Какво задейства грешката 'Cannot verify server identity' в iPhone?

За да установи криптирана връзка, iPhone комуникира с мейл сървъра, следвайки установен протокол, ползвайки наличния и валиден до този момент публичен ключ (public key).

Когато има несъответствие между двойката ключове, клиента и сървъра не могат да установят криптирана връзка и тогава мейл клиента, в случая Mail приложението на iPhone, отговаря с грешката Cannot verify server identity.

Причините за това несъответствие може да са различни - изтекъл сертификат, възстановяване на стара версия на мейл сървъра, променено хост име на мейл сървъра, проблем по трасето между клиента и сървъра, повреден/изтрит файл с публичния ключ в мейл клиента...

Грешката обикновено се появява при създаване на нов имейл акаунт на iOS устройство, след мигриране на имейл акаунт и след промяна на сертификата на мейл сървъра.

Важно: Преди да предприемaне на следващите стъпки трябва да се уверите, че мейл сървъра работи коректно и се достъпва успешно от друго устройство/компютър същия акаунт, който генерира грешката Cannot verify server identity в нашия iPhone.

Проверка на дата и час на iPhone

Преди да се предприеме каквито и да било стъпки по откриване и отстраняване на проблема, трябва да се извърши проверка дали информацията за датата и часа на нашия iPhone е коректна. Препоръчаме да се конфигурира автоматично актуализиране на дата и час.

Ако всичко е наред с датата и часа в устройството, продължете с прилагане на следващите стъпки.

Удостоверяване паролата на акаунта

Следващата стъпка (следва се пътеката от лесни към по-сложни проверки) е да се потвърди паролата на проблемния акаунт в настройките на пощата.

Рестартиране на приложението Mail

Ако проблемът се дължи на неправилно стартиране на приложението Mail, много вероятно е рестартирането му да се окаже правилното действие за отстраняване на грешката.

Затваряте приложението Mail и проверявате дали то не продължава да работи във фонов режим. Стартирате Mail отново, за да проверите дали грешката все още се зарежда. Ако грешката се появи отново, преминавате към следващото решение.

Рестартиране (soft reset/reboot) на iPhone

Друго възможно решение за отстраняването на тази грешка е рестартиране на устройството. Най-вероятно това е действието, от което се нуждаем, ако грешката е причинена от незначителни системни проблеми.

През бутона Power Off изключвате iPhone, изчаквате около минута и стартирате устройството, стартирате Mail и ако отново се зареди грешката продължаватее със следващата стъпка.

Премахване и създаване на същия пощенски акаунт

Много потребители споделят, че премахване и пресъздаване на акаунта е било действието, което е прекратило появяването на грешката Cannot verify server identity.

Препоръчаме преди да премахнете акаунта да се уверите, че някъде имате записани коректните данни на акаунта (парола, мейл сървъри и портове), за да може да го пресъздадете успешно. Информацията в тази статия ще ви помогне да пресъздадете мейл акаунта на вашия iPhone.

Ако пресъздаването на акаунта реши проблема, трябва да пресъздадете всички акаунти, които генерират посочената грешка.

Актуализиране на операционната система и GSM

Актуализация на операционната система може да бъде ключът за коригиране на грешката Cannot verify server identity ако тя е причинена от грешки в iOS. Актуализациите адресират съществуващи проблеми в работата на устройството, които се дължат на системни грешки.

Ако iPhone няма проблем с интернет връзката, тогава може да проверите за налични актуализации да ги стартирате. Преди това трябва да се уверите, че устройството има достатъчно място за съхранение и батерията има достатъчно капацитет, за да завърши целия процес.

Проверка за налични актуализация на iOS се извършва от Settings > General > Software Update.

Известие за актуализация ще се появи, ако е налична нова версия на iOS. Преглеждайте информацията за актуализацията и следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглим и инсталираме новата версия.

Освен актуализациите на iOS, инсталирането на актуализации на GSM оператора може да се разглежда като средство за защита, особено ако грешката се дължи на проблеми с мрежата.

За да проверите за актуализация на настройките на GSM оператора, отворете менюто Settings > General > About и след това превъртете до секцията GSM оператор (Carrier).

Следвайки инструкциите на екрана, изтеглете и инсталирайте актуализацията на iPhone. След завършване на актуализациите, рестартирайте устройството, за да приложи новите системни настройки.

Възстановяване на мрежовите настройки

Нулирането (reset) на персонализираните мрежови настройки възстановява мрежовите опции и стойности по подразбиране. Ако грешката Cannot verify server identity се дължи на невалидни мрежови настройки, възстановяването на фабричните настройки вероятно ще се окаже подходящото решение.

 • На началния екран натиснете на Settings;
 • След това General;
 • Скролирайте надолу и кликнете Reset;
 • Избирате опцията Reset network settings;
 • Ако системата ви подкани, въвеждате паролата, за да продължите;
 • След това кликате опцията Confirm, за да потвърдите, че желаем да нулираме мрежовите настройки на телефона.
 • Устройството се рестартира автоматично, когато нулирането приключи.

Тогава започвате конфигурирането на Wi-Fi мрежата, за да се свържете отново с Интернет и да използвате онлайн услуги. След успешно конфигуриране отваряте приложението Mail и проверявате дали грешката е изчезнала.

Възстановяване на фабричните настройки на iPhone

Ако нито едно от описаните действия не премахне генерирането на грешката Cannot verify server identity най-вероятно в устройството има сложни системни грешки и те едва ли засягат само работата на Mail приложението.

В такъв случай последната възможност е възстановяване на фабричните настройки на iPhone. Това действие изтрива всичко от устройството, затова архивирайте всички важни данни в iCloud или iTunes, за да може да ги възстановите по-късно.

Възстановяване на фабричните настройки на iPhone включва следните стъпки:

 • В началния екран кликаме Settings;
 • Кликате General;
 • Скролирате надолу и кликате Reset.
 • Избирате опцията за изтриване на цялото съдържание и настройки Erase all content and settings;
 • Ако системата ни подкани, въвеждате паролата, за да продължите;
 • Накрая кликате опцията Confirm, за да потвърдите възстановяването на фабричните настройки на iPhone.

След завършване на процеса настройвате всички приложения на нашия iPhone по същия начин, по който се конфигурира ново устройство.

Изключване на SSL в настройките на Mail акаунта

Препоръчаме използването на тази възможност единствено по спешност, когато се налага незабавен достъп до пощенския акаунт.

За да изключите SSL в iOS Mail клиент следвате описаните стъпки:

 • В iOS устройството отивате в Settings и кликате Mail;
 • Кликате Accounts;
 • Избирате името на имейл акаунта;
 • Кликате етикета на пощенския акаунт - той ще бъде над иконата Mail and Notes;
 • Кликате Advanced;
 • Кликате анимирания бутон Use SSL (не трябва да бъде зелен на цвят);
 • Кликате Account в горния ляв ъгъл на екрана;
 • В горния десен ъгъл кликате Done;

* Тъй като описаните действия в различните iPhone версии се изпълняват в различни интерфейси, не включваме описание на конкретните стъпки. Препоръчаме да се консултирате с инструкциите за версията на вашия iPhone в случай на колебание относно описани в статията действия.