Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Импортиране на имейл акаунти и пренасочвания в cPanel

Импортиране на имейл акаунти и пренасочвания в cPanel

Помощен център

Импортиране на имейл акаунти и пренасочвания в cPanel

Тази функция ви позволява да създадете няколко имейл адреса или имейл пренасочвания едновременно като ги импортирате от файл.

Може да използвате Excel електронни таблици в .xls формат или Comma-Separated Values (стойности, разделени със запетая) файлове в .csv формат, от които да импортирате данните.

Влезте в cPanel > Email и кликнете линка Address Importer:

Линк към Address Importer в cPanel

Импортиране на имейл акаунти от един домейн

Създаване на файла за импортиране

За да създадете файла за импортиране, добавете поредица от имейл адреси, пароли и стойност за квота в електронна таблица или .csv текстов файл.

Импортирайте следната информация за всеки имейл адрес:

 • Потребителско име (например user1 или user1@example.com). Не се изисква да включвате домейна на адреса във файла тъй като в следваща стъпка има възможност да изберете общото домейн име за всички акаунти.
 • Парола - паролите трябва да надвишават стойност 50 според генератора на пароли в cPanel, в противен случай ще получите следната грешка: За съжаление избраната от вас парола не може да се използва, защото е твърде слаба и би била твърде лесна за отгатване. Моля, изберете парола с оценка на сила 50 или по-висока.
 • Квота - въведете само цифра (стойността е в мегабайти) - 10 означава 10 мегабайта.

CSV файл за импортиране - имейл адресите съдържат пълното име на пощенските акаунти (име@домейн):

CSV файл за импортиране с домейн

CSV файл за импортиране - имейл адресите съдържат само името на пощенския акаунт без домейна:

CSV файл за импортиране без домейн

XLS файл за импортиране:

XLS файл за импортиране

CSV файла е текстов файл с разширение .csv. Когато използвате .csv файл, разделете последователно имейл адресите, паролите и стойността за квота. Използвайте запетайка, точка или друг символ, чрез който да разделите информацията, която желаете да импортирате за всеки мейл акаунт.

Импортиране на файла

cPanel използва информацията във файла и автоматично създава всички акаунти.

 • Стъпка 1 - изберете радио бутона E-mail Accounts:

Избор на тип импортиране - E-mail Accounts

 • Стъпка 2 - кликнете бутона Choose File, за да изберете файла за импортиране от вашия компютър.
 • Стъпка 3 - изберете радио бутона пред знака, който сте използвали като разделител (ако вашият файл за импортиране е във формат .csv). Ако сте използвали разделител, който не e в списъка, изберете радио бутона Other и въведете разделитeля в текстовото поле Other:

Избиране на CSV файл за импортиране с посочване на разделител

Избиране на XLS файл за импортиране

Поставете отметка в полето Treat first row as column headers ако сте поставили заглавия за колоните в първия ред на файла.

Кликнете бутона Next.

В интерфейса за импортиране на имейл акаунти (Стъпка 1) изберете заглавие от падащото меню в таблицата, съответстваща на предназначението на всяка колона.

По този начин вие информирате cPanel за структурата на пощенските акаунти, които трябва да създаде.

Изберете Ignore за колони, които съдържат ненужни данни:

Указване коя колона във файла каква информация съдържа

От менюто Домейн в Стъпка 2 изберете домейна, който да използвате за тези акаунти:

Посочване на домейна, към който принадлежат имейл акаунтите

Продължете с Next.

На следващата страница може да прегледате имейл акаунтите, които cPanel е готов да създаде. Ако има неточна информация върнете се назад, извършете необходимите корекции и повторете стъпките:

Предварителен преглед на имейл акаунтите

Стартирайте процесът на импортиране като кликнете бутона Finish.

Съобщение ще потвърди всеки успешно импортиран акаунт:

Потвърждение за всеки импортиран имейл акаунт

Кликнете бутона Import More за да се върнете към първия екран на този интерфейс и да импортирате допълнителни адреси.

Новите акаунти ще бъдат добавени в таблицата cPanel > Email > Email Accounts:

Таблица с импортираните имейл акаунти

Импортиране на имейл акаунти в различни домейни

Ако желаете да импортирате имейл акаунти в различни домейни, трябва да добавите колона за домейн име във файла за импортиране:

CSV файл за импортиране с отделна колона за домейн

XLS файл за импортиране с отделна колона за домейн

На Стъпка 1 ще видите съдържанието на файла за импортиране в интерфейса. Ако има грешки, върнете се и редактирайте файла за импортиране:

Преглед на информацията във файла за импортиране

Кликнете бутона Next.

Няма значение какъв домейн ще изберете в Стъпка 2 - системата ще ползва домейните от файла за импортиране:

Преглед на имейл акаунтите преди импортирането

За да стартирате процесът на импортиране кликнете бутона Finish.

Съобщения ще потвърдят всеки успешно импортиран акаунт:

Потвърждение за всеки импортиран имейл акаунт

Новите имейл акаунти са импортирани успешно.

Таблица с импортираните имейл акаунти

Импортиране на имейл пренасочвания

Създаване на файл за импортиране

За всяко отделно препращане използвайте отделен ред в електронната таблица или нов ред в .csv текстов файл.

Импортирайте следната информация за всяко препращане:

 • Source (източник) - имейл акаунта, който трябва да бъде препратен;
 • Target (цел) - имейл акаунта, към който трябва да бъде препратен съответният имейл източник:

CSV файл с адреси за пренасочване

XLS файл с адреси за пренасочване

Импортиране на файла

 • Стъпка 1 - изберете радио бутона Forwarders:

Избиране на тип импортиране - Пренасочване

 • Стъпка 2 - кликнете бутона Choose File, за да изберете файла за импортиране.
 • Стъпка 3 - изберете знака, който сте използвали като разделител (ако вашият файл за импортиране е във формат .csv). Ако сте използвали разделител, който не се показва в списъка, изберете радио бутона Other и въведете разделитeля в текстовото поле Other:

Избиране на CSV файл за пренасочване с посочване на разделител

Избиране на XLS файл за пренасочване

Поставете отметка в полето Treat first row as column headers ако сте поставили заглавия за колоните в първия ред на файла.

Кликнете бутона Next.

Изберете от падащото меню подходящо заглавие според предназначението на всяка колона - Source или Target. Изберете Ignore за колони, които съдържат ненужни данни:

Посочване типа информация за всяка колона във файла

Преглед на информацията от файла

Продължете с Next.

Проверете дали информацията от файла за импортиране е въведена коректно в cPanel преди импортирането:

Преглед на информацията от файла преди импортирането

Кликнете бутона Finish за да стартирате процесът на импортиране.

Съобщения ще потвърдят успешното импортиране на всяко препращане:

Потвърждение за всяко импортирано препращане

Всички нови препращания ще бъдат добавени в таблицата cPanel > Email > Forwarders > Email Account Forwarders:

Таблица с импортираните препращания

Заключение

Инструментите за импортиране на имейл адреси и имейл пренасочвания в cPanel са изключително удобни когато трябва да се пресъздадат голям брой пощенски акаунти в случаи като промяна на хостинг доставчики или разширяване на онлайн бизнес.

Надяваме се, че информацията в тази статия ще ви помогне да импортирате всички имейл акаунти от файл вместо да ги създавате един по един.