Импортиране на имейл адреси в cPanel

Помощен център

Импортиране на имейл адреси в cPanel

Тази функция ви позволява да създадете няколко имейл адреса или имейл пренасочвания едновременно като ги импортирате от файл.

Може да използвате Excel електронни таблици в .xls формат или Comma-Separated Values (разделени със запетая стойности) файлове в .csv формат за да импортирате данните.

Влезте в cPanel > Email и кликнете линка Address Importer:

address importer cpanel

Импортиране на имейл акаунти в един домейн

Създаване на файла за импортиране

За да създадете файла за импортиране, добавете поредица от имейл адреси, пароли и стойност за квота в електронна таблица или .csv текстов файл.

Импортирайте следната информация за всеки имейл адрес:

 • Потребителско име (например user1 или user1@example.com). Не се изисква да включвате домейна на адреса във файла тъй като в следваща стъпка има възможност да изберете общото домейн име за всички акаунти.
 • Парола - паролите трябва да надвишават стойност 50 според генератора на пароли в cPanel, в противен случай ще получите следната грешка: За съжаление избраната от вас парола не може да се използва, защото е твърде слаба и би била твърде лесна за отгатване. Моля, изберете парола с оценка на сила 50 или по-висока.
 • Квота - въведете само цифра (стойността е в мегабайти) - 10 означава 10 мегабайта.

CSV файл с домейн име:

address importer cpanel

CSV файл без домейн име:

address importer cpanel

XLS файл:

address importer cpanel

CSV файла е текстов файл с разширение .csv. Когато използвате .csv файл, разделете последователно имейл адресите, паролите и стойността за квота. Използвайте запетайка, точка или друг символ, чрез който да разделите информацията, която искате да импортирате за всеки мейл акаунт.

Импортиране на файла

cPanel използва информацията във файла и автоматично създава всички акаунти.

 • Стъпка 1 - изберете радио бутона E-mail Accounts:

address importer cpanel

 • Стъпка 2 - кликнете бутона Choose File, за да изберете файла за импортиране от вашия компютър.
 • Стъпка 3 - изберете радио бутона пред знака, който сте използвали като разделител (ако вашият файл за импортиране е във формат .csv). Ако сте използвали разделител, който не e в списъка, изберете радио бутона Other и въведете разделитeля в текстовото поле Other:

address importer cpanel

address importer cpanel

Поставете отметка в полето Treat first row as column headers ако сте поставили заглавия за колоните в първия ред на файла.

Кликнете бутона Next.

В интерфейса за импортиране на имейл акаунти (Стъпка 1) изберете заглавие от падащото меню в таблицата, съответстваща на предназначението на всяка колона.

По този начин вие информирате cPanel за структурата на пощенските акаунти, които трябва да създаде.

Изберете Ignore за колони, които съдържат ненужни данни:

address importer cpanel

От менюто Домейн в Стъпка 2 изберете домейна, който да използвате за тези акаунти:

address importer cpanel

Кликнете бутона Next.

На следващата страница може да прегледате имейл акаунтите, които cPanel е готов да създаде. Ако има неточна информация върнете се назад, извършете необходимите корекции и повторете стъпките:

address importer cpanel

Кликнете бутона Finish за да стартирате импортирането.

Съобщение ще потвърди всеки успешно импортиран акаунт:

address importer cpanel

Кликнете бутона Import More за да се върнете към първия екран на този интерфейс и да импортирате допълнителни адреси.

Новите акаунти ще бъдат добавени в таблицата cPanel > Email > Email Accounts:

address importer cpanel

Импортиране на имейл акаунти в различни домейни

Ако искате да импортирате имейл акаунти в различни домейни, трябва да добавите колона за домейн име във файла за импортиране:

address importer cpanel

address importer cpanel

На Стъпка 1 ще видите съдържанието на файла за импортиране в интерфейса. Ако има грешки, върнете се и редактирайте файла за импортиране:

address importer cpanel

Кликнете бутона Next.

Няма значение какъв домейн ще изберете в Стъпка 2 - системата ще ползва домейните от файла за импортиране:

address importer cpanel

Кликнете бутона Finish за да стартирате импортирането.

Съобщения ще потвърдят всеки успешно импортиран акаунт:

address importer cpanel

Новите имейл акаунти са импортирани успешно.

address importer cpanel

Импортиране на имейл пренасочвания

Създаване на файла за импортиране

За всяко отделно препращане използвайте отделен ред в електронната таблица или нов ред в .csv текстов файл.

Импортирайте следната информация за всяко препращане:

 • Source (източник) - имейл акаунта, който трябва да бъде препратен;
 • Target (цел) - имейл акаунта, към който трябва да бъде препратен съответният имейл източник:

address importer cpanel

address importer cpanel

Импортиране на файла

 • Стъпка 1 - изберете радио бутона Forwarders:

address importer cpanel

 • Стъпка 2 - кликнете бутона Choose File, за да изберете файла за импортиране.
 • Стъпка 3 - изберете знака, който сте използвали като разделител (ако вашият файл за импортиране е във формат .csv). Ако сте използвали разделител, който не се показва в списъка, изберете радио бутона Other и въведете разделитeля в текстовото поле Other:

address importer cpanel

address importer cpanel

Поставете отметка в полето Treat first row as column headers ако сте поставили заглавия за колоните в първия ред на файла.

Кликнете бутона Next.

Изберете от падащото меню подходящо заглавие според предназначението на всяка колона - Source или Target. Изберете Ignore за колони, които съдържат ненужни данни:

address importer cpanel

address importer cpanel

Кликнете бутона Next.

Проверете дали информацията от файла за импортиране е въведена коректно в cPanel преди импортирането:

address importer cpanel

Кликнете бутона Finish за да стартирате импортирането.

Съобщения ще потвърдят успешното импортиране на всяко препращане:

address importer cpanel

Всички нови препращания ще бъдат добавени в таблицата cPanel > Email > Forwarders > Email Account Forwarders:

address importer cpanel

Заключение

Надяваме се, че информацията в тази статия ще ви помогне да импортирате всичките си имейл акаунти от файл вместо да ги създавате един по един.