Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > ICN.Bg Newsletter - услуга за легитимен имейл маркетинг

ICN.Bg Newsletter - услуга за легитимен имейл маркетинг

Помощен център

ICN.Bg Newsletter - услуга за легитимен имейл маркетинг

Услугата ICN.Bg Newsletter

ICN.Bg Newsletter е услуга за изпращане на масови, автоматизирани бюлетини и мейл маркетинг кампании до вашите клиенти, контрагенти или партньори.

Какво представлява услугата

Услугата ICN.Bg Newsletter се предлага чрез cPanel плъгин, който дава възможност на всеки клиент със споделен хостинг план Икономичен, Бизнес или Стандарт да изпраща бюлетини, без това да пречи на нормалната работа на останалите хостинг приложения.

Ограничения при различните хостинг планове

Всеки клиент има право да изпраща различен брой писма, в зависимост от хостинг планa:

 • Икономичен: 351,
 • Бизнес: 501,
 • Стандарт: 1051.

Това е лимит за един астрономически час.

Особеност в технологията

Писмата не се изпращат от сървърите, на които се намират вашите реални пощенски акаунти, а от специален сървър с IP адреси, заделени само за тази услуга.

Не можете да изпращате писма до пощенски кутии във Вашия домейн, защото услугата е предназначена за изпращане на бюлетини към ваши клиенти, а не към вътрешни пощенски кутии за реална мейл комуникация.

Например, ако сте регистрирали newsletter@icntest.com не можете да изпратите съобщение до office@icntest.com , p.petrov@icntest.com и т.н.

Условия за използване на услугата

Услугата не може да се използва от клиенти, които изпращат непоискани търговски съобщения, а само от такива, чиито получателите са се регистрирали да получават кореспонденция. При откриване на нарушители, услугата се преустановява без предупреждение и без право на повторно пускане.

Вие се съгласявате с тези условия при активацията на услугата, а подробния им вариант можете да прочетете тук: Условия за ползване на услугата "ICN.Bg NEWSLETTER"

Как може да използвате услугата

За да използвате услугата е необходимо да създадете специален пощенски акаунт, от който ще осъществявате изпращането. За целта трябва да изпълните следните стъпки:

Влезте във сашия контролен панел cPanel и отворете инструмента Бюлетин (Newsletter):

Достъп до услугата Бюлетин в cPanel

Следвайте стъпките за създаване на нов акаунт за изпращане на бюлетини.

Кликнете бутона Добавяне на акаунт:

Добавяне на акаунт в Бюлетин

Трябва да задедете желано от Вас име за пощенския акаунт, от който ще осъществявате изпращането:

 • Акаунт (Account) – задавате името на пощенския акаунт, който ще изпращате бюлетините.

 • Парола (Password) – задавате парола за достъп до пощенския акаунт.

 • Повтори паролата (Password again) - потвърдете паролата.

Конфигуриране на добавения акаунт

Пояснения:

 • Сигурност (Strength) показва нивото на сложност и сигурност на използваната от Вас парола и препоръчаме да генерирате парола със стойност (100) или поне над 50.

 • Квота (Mailbox Quota) показва каква ще е дисковата квота на пощенския акаунт като в случая може да оставите полето непроменено

Кликнете бутона Създай за да създадете пощенската кутия.

След успешно създаване на пощенския акаунт на екрана ще видите следното съобщение:

Потвърждение за успешно създаден акаунт в Бюлетин

След създаване на новия акаунт в менюто Бюлетин ще се визуализира обща информация за пощенския акаунт.

Настройки за конфигуриране на SMTP изпращане

За да изпращате съобщения чрез специализирания пощенския акаунт е необходимо да използвате софтуер или скрипт, който позволява конфигуриране на SMTP акаунти. Необходимо да използвате следните настройки, които може да видите като кликнете бутона Конфигуриране на пощенски клиент:

Важно: за изходяща поща винаги трябва да използвате следния адрес: mx02.cmailpro.net.

 • SMTP сървър - mx02.cmailpro.net,
 • Порт: 26,
 • SSL Порт: 465 (препоръчителен).

Настройки за конфигуриране на SMTP акаунт

Имайте предвид, че този специализиран пощенски акаунт трябва да се използва единствено и само за изпращане на поискани търговски съобщения и към него не е възможно да получавате входяща кореспондеция.