Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Използване на дисково пространство от имейл акаунти

Използване на дисково пространство от имейл акаунти

Помощен център

Използване на дисково пространство от имейл акаунти

Съдържание

Този интерфейс позволява да възстановите дисковото пространство на всяка поща, като изтриете старите съобщения от всяка директория на пощенската кутия.

За да достъпите приложението кликнете линка Email Disk Usage в секция Email на cPanel:

Достъп до Email Disk Usage в cPanel

Общ изглед на Email Disk Usage

Интерфейса на приложението се състои от три раздела:

Account - падащо меню с всички създадени пощенски акаунти в профила; изберете пощата, чието дисково пространство искате да прегледате:

Меню с всички пощенски акаунти

Search - използвайте текстовото поле, за да търсите конкретни имена на директории в избраната пощенска кутия:

Текстово поле за търсене

Таблицата с директориите на пощенската кутия - таблицата съдържа списък с директориите за писмата в пощенската кутия. Може да сортирате информация по име (Mailbox Name), брой на съобщения (Messages) или използването на дисковото пространство (Disk Usage) като кликнете заглавието на съответната колона.

Срещу директориите, които съдържат писма в колоната Actions (Действия) се зарежда линк Manage. Когато кликнете този линк се отваря допълнително меню с параметри, по които може да изтриете всички или част от писмата в директорията:

Меню с опции за изтриване на съобщения

Опциите са следните:

  • 1 year old or more - писма от една или повече години - изтрива всички писма, по-стари от една година;
  • 30 MB in size or more - писма, които заемат 30 MB или повече - изтрива всички писма със съдържание над 30 MB;
  • Previously viewed - прегледани (отворени) писма - изтрива всички отворени писма;
  • All messages - всички съобщения - изтрива всички съобщения в директорията;
  • Custom query - в съседното поле трябва да въведете команда в Dovecot формат за търсене - препоръчаме ако нямате нужните познания да ползвате другите опции;

След избора на параметър кликнте бутона Delete Permanently. Текстово съобщение ще потвърди успешното изтриване на съобщенията в избраната директория:

Потвърждение за успешно изтриване на съобщенията

Заетото дисково пространство за всеки адрес или директория се записва в таблицата в следните формати - bytes, Kilobytes (KB), Megabytes (MB) или Gigabytes (GB).