Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Директен достъп до Webmail

Директен достъп до Webmail

Помощен център

Директен достъп до Webmail

Директен достъп до Webmail

За да достъпите директно вашият уебмейл и да влезете във вашия пощенски акаунт чрез него е необходимо да въведете в адресната лента на браузъра вашето домейн име и да добавите след него /webmail като в примера:

http://domainname.com/webmail

Може да достъпите уебмейл и като добавите стандартния за cPanel порт 2096 след домейна или името на хостинг сървъра:

http://domainname.com:2096

http://hostingserver.name:2096

В случай, че интернет доставчика блокира портовете с номера над 1000, може да изпишете webmail пред името на домейна и да достъпите уебмаил през поддомейн на порт 80:

http://webmail.domainname.com

В този случай достъпа е през незащитена връзка и вашите данни за логване ще бъдат изпратени през интернет като незащитен текст, който може да бъде прихванат. Затова използвайте тази възможност за логване само в изключителни случаи и след това сменете паролата на пощата при първа възможност.

След като заредите един от посочените линкове (като използвате вашия домейн) ще се визуализират две полета, в които трябва да въведете данните на желания имейл акаунт. В полето E-mail адрес: трябва да въведете пълното име на пощата заедно с домейн името, а в полето Парола: трябва да въведете паролата за пощенския акаунт.

След като влезете успешно в уебмейла ще се визуализира страница, от която може да изберете между три уеб мейл клиента. Чрез един от тях може да влезете в пощенската кутия.

Чрез бутона Enable AutoLoad, който е наличен при вход в услугата, може да изберете мейл клиент по подразбиране, който да се зарежда автоматично при всеки следващ вход в пощенския акаунт.

Допълнителна информация за Horde

Допълнителна информация за Roundcube

В cPanel & WHM от версия 76 SquirrelMail е премахнат, преустановена е и поддръжката на приложението в предишни версии.

Уебмейл клиентите са предназначени за бърз преглед на мейл кореспонденция или отговор на спешен имейл. За официална и професионална работа с имейли препоръчваме използването на имейл клиенти като Thunderbird или Outlook, тъй като те разполагат с далеч по-големи възможности.