Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Конфигуриране на Greylisting в cPanel

Конфигуриране на Greylisting в cPanel

Помощен център

Конфигуриране на Greylisting в cPanel

Какво е Greylisting?

Greylisting е Anti-Spam технология, която се използва за откриване дали изпращащият пощенски сървър отговаря на официалните спецификации RFC [1]. Това става чрез временно блокиране на неизвестен подател и кеширане данните на първото съобщение.

Тъй като по-голямата част от SPAM сървърите не отговарят на RFC изискванията, големи обеми нежелани имейли могат да бъдат филтрирани по време на SMTP трансмисия. Съвместимите по RFC изпращащи пощенски сървъри обаче ще изпратят съобщението отново след кратко забавяне и тогава то ще бъде доставено на получателя.

[1] A Request for Comments (RFC) е официален документ, изготвен от Internet Engineering Task Force (IETF), който описва спецификациите за конкретна технология. Когато даден RFC бъде ратифициран, той става официален документ за интернет стандарти.

Как работи Greylisting?

Когато пристигне съобщение от неизвестен подател, то първоначално ще бъде блокирано от Greylisting и информацията, наречена Triplet (тройка), се кешира от мейл сървъра като временна грешка 451, която се връща към изпращащия сървър. Тази временна грешка се приема от сървъра за известие Delivery Delayed (отложена доставка) и той ще изпрати съобщението отново след определен период от време, зададен в неговите настройки.

Когато съобщението се изпрати повторно, в кеша на Greylisting се откриват Triplet данните и съобщението се доставя на получателя.

Каква информация съдържа Greylisting Triplet?

Triplet Greylisting кешира следната информация от подателя на първоначалното съобщение:

  • IP адрес на изпращащия сървър;
  • Имейл адрес на подателя на съобщението;
  • Имейл адрес на получателя на съобщението;

Конфигуриране на Greylisting в cPanel

За да активирате или деактивирате Greylisting за отделен домейн във вашия хостинг, изпълнете следните стъпки:

Влезте в cPanel и отворете Email > Configure Greylisting:

Достъп до Configure Greylisting в cPanel

Открийте домейна в списъка в колона Domain:

Изглед на списък с домейни в Configure Greylisting

или въведете името на домейна в текстовото поле за търсене:

Изглед на текстово поле за търсене

Кликнете бутона On/Off (включване/изключване) в колоната Status, за да активирате или деактивирате Greylisting за съответния домейн.

За да активирате или деактивирате Greylisting за всички домейни във вашия акаунт, кликнете върху иконата със символ зъбно колело и изберете Enable All или Disable All от менюто.