Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Конфигуриране на CardDav адресна книга в cPanel

Конфигуриране на CardDav адресна книга в cPanel

Помощен център

Конфигуриране на CardDav адресна книга в cPanel

Чрез приложението Calendars and Contacts cPanel предоставя достъп на потребителите до CalDAV и CardDAV сървъри за хостване на достъпни през интернет календари и адресни книги.

В статията Конфигуриране на CalDav календар в cPanel показахме как работи CalDav протокола, как може да хоствате CalDav календари онлайн и да ги достъпвате през всички устройства, които поддържат този уеб протокол.

В тази статия ще покажем как работи CardDAV протокола, как може да хоствате онлайн адресна книга и да я достъпвате през Thunderbird.

Достъп до CardDAV сървър

Отворете cPanel и в секция Email изберете Calendars and Contacts:

Достъп до Calendars and Contacts в cPanel

В две секции се публикуват URL адресите за достъп до CalDAV и CardDAV сървърите съответно за сигурен SSL/TLS (https://) достъп през порт 2080 и за незащитен (http://) достъп през порт 2079. Препоръчаме да ползвате само защитения достъп през криптирана HTTPS връзка:

Таблица с данни за SSL/TLS достъп

Някои CalDAV/CardDAV не успяват да се свържат коректно със сървърите през предоставените URL адреси, затова във втората секция Direct URLs for Calendars and Contacts са публикувани директни адреси за достъп:

Настройки в секция Direct URLs for Calendars and Contacts

Както ще забележите, URL адресите в таблиците се отнасят само за главния домейн на хостинга. Всички конфигурирани пощи в хостинг акаунта имат достъп до същите CalDAV и CardDAV сървъри, но през URL адреси, конфигурирани за съответните домейни.

За да достъпите тези адреси отворете Email > Accounts и срещу съответната поща кликнете бутона Manage:

Бутон Manage за управление на пощенски акаунт

В дясната колона ще забележите секция Configure, в която трябва да изберете линка Configure Calendars and Contacts:

Линк Configure Calendars and Contacts в секция Configure

Ще се заредят познатите секции и таблици с URL адреси, но вече конфигурирани за съответния домейн:

Таблица с URL адреси за съответния домейн

Бъдете внимателни когато копирате URL адрес за достъп за да не се окаже, че опитвате да конфигурирате адресна книга с URL адрес за достъп до календар.

Инсталиране на разширение CardBook в Thunderbird

Thunderbird не предоставя поддръжка на протокола CardDAV по подразбиране затова първо ще инсталираме разширението (Add-on) CardBook. В менюто изберете Tools > Add-ons и в полето за търсене в панела Add-ons Manager въведете cardbook:

Търсене на add-on CardBook в Thunderbird

Потвърдете добавянето на разширението като кликнете бутона Add:

Потвърждаване добавянето на разширението CardBook

След добавянето на разширението и рестартирането на Thunderbird секция CardBook се добавя в панела за управление на разширенията Manage Your Extensions:

Добавяне на секция CardBook в панела Manage Your Extensions

За да заредите раздел CardBook в Thunderbird трябва да изберете Tools > CardBook от менюто или да кликнете новия бутон в дясната част на лентата с инструменти:

Достъп до CardBook през линк в меню или през икона

Зарежда се интерфейс за създаване на нова адресна книга (само при първото стартиране на CardBook след инсталацията), продължете с бутона Next:

Изглед на панела след първото зареждане на CardBook

CardBook регистрира двете адресни книги по подразбиране в Thunderbird - Personal Address Book (тук се събират добавените от вас адреси) и Collected Addresses (тук се добавят автоматично всички адреси, на които сте изпращали съобщения), продължете с Next:

Регистриране на адресните книги по подразбиране в CardBook

Завършете успешното конфигуриране на CardBook като кликнете бутона Finish:

Завършване на първоначалното конфигуриране на CardBook

Дотук конфигурирахте приложението CardBook, което обаче съдържа само двете адресни книги, които Thunderbird създава по подразбиране. А целта да инсталираме разширението CardBook беше заради поддръжката на протокола CardDav, чрез който може да хостваме адресна книга в нашия cPanel хостинг.

Затова сега трябва да създадете нова адресна книга в самия CardBook. Кликнете иконата със символ три хоризонтални линии в левия ъгъл на лентата с инструменти и от менюто изберете Address Book > New Address Book:

Отваряне на интерфейс за създаване на нова адресна книга

Изберете отдалечена локация за хостване на адресната книга Remote и продължете с Next:

Избиране на локация Remote

В следващия прозорец се намират най-важните настройки за достъп до CardDav сървъра в cPanel:

  • Type - изберете тип на протокола CardDav;
  • URL - копирайте и поставете в това поле линка за директен достъп до адресната книга от cPanel;
  • Username - въведете потребителското име от първата секция в cPanel - може да бъде вашия основен домейн или пощенски акаунт;
  • Password - въведете паролата на потребителя;

Настройки за достъп до CardDav сървъра в cPanel

Кликнете бутона Validate и след успешно валидиране на данните продължете с Next. Завършете конфигурирането с бутона Finish:

Завършване конфигурирането на новата адресна книга

Новата CardDav адресна книга се добавя в CardBook. Но все още в нея няма нито един адрес. Затова в примера експортираме наличните в Thunderbird адреси във файл (в .vcf формат) като кликнем с десен бутон лентата Collected Addresses и от менюто избираме Export to a file:

Експортиране на съществуващи контакти в .vcf файл

След това маркираме новата адресна книга, кликаме с десен бутон върху лентата с името и от същото меню избираме Import Contacts from a file. Навигираме до експортирания файл и кликаме бутона Open. Всички адреси от файла коректно се импортират в новата CardDav адресна книга:

Импортиране на контактите в CardDav адресната книга

Удобството да имате достъп до CardDav адресни книги (и календари) в cPanel се състои в това да поддържате контактите си на едно място, достъпно за всички устройства, без да е необходимо да помните на кое устройство и къде точно пазите файла с контактите.

Допълнителен бонус в случая е и факта, че Thunderbird е универсален (и безплатен) мейл клиент, който работи отлично с трите най-популярни операционните системи - Linux, Mac OSX и Windows.