Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Конфигуриране на CalDav календар в cPanel

Конфигуриране на CalDav календар в cPanel

Помощен център

Конфигуриране на CalDav календар в cPanel

Разширенията за календари към протокола WebDAV или CalDAV, е интернет стандарт, позволяващ на клиента достъп до информация за планиране на отдалечен сървър. Той разширява спецификацията WebDAV (HTTP-базиран протокол за манипулиране на данни) и използва iCalendar (файлове с разширение .ics) формат за данните. CalDAV позволява достъп на множество клиенти до една и съща информация, като по този начин позволява съвместно планиране и споделяне на информацията.

Много мейл клиенти също предоставят собствена версия за календар, някои от които обаче следват различни протоколи или собствени разработки, което пречи на споделянето на данни с потребители, ползващи различни устройства.

Точно в това се крие удобството от ползването на cPanel приложението Calendars and Contacts - в хостинга на всеки потребител има възможност за създаване на календари (CalDAV) и контакти (адресни книги, CardDAV), които са достъпни онлайн и тяхното съдържание може да бъдат импортирано във всяко клиентско приложение, което поддържа стандартните протоколи. Как се използва протокола CardDAV за създаване на адресни книги ще покажем в отделна статия.

В тази статия ще покажем как може да създадем онлайн CalDAV календар в cPanel през Thunderbird.

Отворете cPanel и в секция Email кликнете линка Calendars and Contacts:

Икона Calendars and Contacts в cPanel

В панела Calendars and Contacts ще откриете само две секции, в които се публикуват специфични за вашия акаунт URL адреси за достъп до двата протокола CalDAV и CardDAV. Адресите са разделени в две идентични групи за сигурна SSL/TLS връзка (https://) и некриптирана връзка (http://).

  • Силно препоръчваме да използвате защитенa HTTPS (https://) връзка;
  • Ако вашият сървър използва самоподписан сертификат, вашето приложение ще зареди предупреждението Cannot Verify Server Identity. Кликнете Continue, за да завършите процеса на настройване.
  • Не зареждайте в уеб браузъра URL адресите в cPanel интерфейса Calendars and Contacts защото информацията е предназначена и разбираема само за софтуерните клиенти, а не за хора.

Следващата конфигурация на сървър CalDAV към вашия клиент използва автоматично откриване (Autodiscovery) и се поддържа от повечето съвременни CalDAV клиенти:

Настройки Secure SSL/TLS Settings

Ако вашият клиент няма поле Сървър в неговата конфигурация, може да се наложи да изберете ръчно настройване (Manual) или разширени настройки (Advanced Settings).

Някои приложения не могат да извлекат списъка с календари от CalDAV сървъра. За тези приложения трябва индивидуално да посочите URL адреса за всеки календар, който е посочен в следващата секция Direct URLs for Calendars and Contacts:

Настройки Direct URLs for Calendars and Contacts

Създаване на CalDAV календар в Thunderbird

Основните настройки на календарите в Thunderbird може да достъпите през Edit > Properties > Calendar. Тези настройки се отнасят както за локалните календари в Thunderbird, така и за хостваните CalDav календари:

Общи настройки за календар в Thunderbird

Приложението Calendar в Thunderbird може да отворите като изберете от менюто Events and Tasks > Calendar:

Линк в меню за достъп до календар в Thunderbird

или ако кликнете иконата с етикет Switch to the calendar tab в горния десен ъгъл на Thunderbird:

Икона Switch to the calendar tab за достъп до календар

По подразбиране се зарежда календарът Home, който не може да бъде изтрит (линкът Delete Calendar в менюто, което се отваря при кликане с десен бутон, e неактивен), но може да бъде преименуван през панела Properties.

За да създадете CalDav календар, който ще се хоства във вашия cPanel хостинг, кликнете с десен бутон полето на календара по подразбиране Home и в менюто изберете New Calendar...:

Линк New Calendar в меню

В панела Create New Calendar изберете радио бутона On the Network и продължете с Next:

Настройка On the Network в панела Create New Calendar

В следващия прозорец изберете протокол CalDav и въведете вашето потребителско име за cPanel (Username), въведете HTTPS адреса на календара от помощната таблица и продължете с Next:

Настройки за протокол и потребител

В полето Name въведете име на календара, изберете цвят в допълнителния прозорец Choose a color, изберете от падащото меню имейл от конфигурираните в Thunderbird акаунти и продължете с Next:

Настройки за име, цвят и имейл

Панел Choose a color за дефиниране на цвят

Кликнете бутона Finish за да завършите конфигурирането на календара:

Завършване на конфигурирането на календара

Достъп до настройките на новия календар имате през линка Properties в познатото меню:

Линк Properties за достъп до панела Edit Calendar

В панела Edit Calendar може да промените името на календара (Calendar Name), цвета (Color), интервала за опресняване на информацията в календара (Refresh Calendar), допълнителните опции и имейл адреса:

Настройки в панела Edit Calendar

Ако смените името на потребителя (Username) при следващо създаване на събитие или синхронизиране ще се зареди прозорец Authentication Required за удостоверяване на новия потребител в CalDav сървъра. При неуспешна аутентикация календара се изключва, полето става неактивно и се зарежда икона със символ удивителен знак:

Изглед на неактивен календар

За да възстановите стария потребител отворете от менюто Edit Calendar през линка Properties, маркирайте опцията Switch this calendar on за да активирате полетата и въведете коректното потребителско име.

Опреснете ръчно информацията на сървъра като кликнете бутона Synchronize в лентата с инструменти или като кликнете линка Synchronize Calendars в менюто:

Методи за ръчно синхронизиране на календар

За да създадете събитие в календара кликнете в избраната дата и конфигурирайте информацията за събитието в панела New Event и запазете данните на CalDav сървъра като кликнете бутона Save and Close:

Панел New Event за създаване на събитие

Новото събитие се визуализира коректно в календара и информацията в него може да бъде редактирана в панел Edit Event, който се отваря като кликнете върху събитието:

Изглед на събитие в календара

Изтриване на събитие и календар

За да изтриете събитие кликнете с десен бутон върху него и в менюто изберете Delete Event. Внимавайте при избора на събитие за изтриване тъй като няма предупреждение и събитието се изтрива окончателно от сървъра:

Линк Delete Event в меню

За да изтриете календар кликнете с десен бутон на мишката в полето с името на календара и в менюто изберете Unsubscribe Calendar...:

Линк Unsubscribe Calendar за изтриване на календар

Накрая трябва да потвърдите изтриването като кликнете бутона Unsubscribe в панела Remove Calendar:

Потвърждаване изтриването на календар в панела Remove Calendar

CalDav календарите запазват информацията само на CalDav сървъра и всеки удостоверен клиент има достъп до тези данни и може да ги променя. След това при синхронизиране на данните промяната става видима за всички останали клиенти.