Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > cPanel - aвтоматично конфигуриране на поща в Thunderbird

cPanel - aвтоматично конфигуриране на поща в Thunderbird

Помощен център

cPanel - aвтоматично конфигуриране на поща в Thunderbird

В статията ще ви покажем как може да използвате автоматични настройки във вашия cPanel за да настроите изключително лесно и коректно Thunderbird мейл акаунт на вашия компютър.

Предполагаме, че вече сте създали пощенската кутия в cPanel. Сега трябва да се логнете в cPanel, в секцията Email кликнете Accounts. В таблицата със създадените пощенски акаунти Email Accounts открийте пощата, която желаете да достъпвате през Thunderbird и в колоната Actions на същия ред кликнете линка Connect Devices:

Таблица с пощенски акаунти

Отваря се нов прозорец, който съдържа две таблици с информация за автоматични и ръчни настройки. Ние се интересуваме от информацията в първата таблица Mail Client Automatic Configuration Scripts. В долния край на таблицата срещу Mozilla Thunderbird® кликнете линка Auto Config:

Таблица с автоматични настройки за различни мейл клиенти

Ще се зареди прозорец с информация, която означава следното:

Прозорец с информация за автоматично настройване на Thunderbird

Настройване на пощенски клиент

Приложението за електронна поща "Mozilla Thunderbird®" може автоматично да открие настройките на този имейл акаунт.

Изберете да настроите нов имейл адрес в "Mozilla Thunderbird®".
Когато "Mozilla Thunderbird®" ви попита за имейл адреса, въведете "demobox@demo-icn.com".
Използвайте паролата за имейл акаунта като парола.

Ако автоматичната конфигурация не успее, моля, създайте профила като използвате ръчните настройки.

Кликнете бутона ОК за да затворите прозореца.

Нищо повече няма да се случи на тази страница, като например изтегляне на файл ...

Отворете Thunderbird и в секция Create a new account кликнете Email:

Интерфейс за създаване на нов акаунт в Thunderbird

Игнорирайте следващия прозорец като кликнете бутона Skip …:

Опция за създаване на нов имейл акаунт

  • Въведете в полето Your name име на акаунта.
  • В полето Email address въведете адреса на пощата - в примера това е demobox@demo-icn.com.
  • Въведете паролата, с която сте създали пощата в полето Password.

Кликнете бутона Continue за да продължите.

Под текстовите полета се зарежда информацията от cPanel, която е запазена на вашия компютър и с която Thunderbird е конфигурирал акаунта без да се налага ние да въвеждаме имена на сървъри, портове, протокол за сигурност, начин на удостоверяване:

Панел с автоматично конфигурирани настройки в Thunderbird

Кликнете бутона Done за да завършите конфигурирането на акаунта.

Новият акаунт е успешно добавен в таблицата с акаунти:

Таблица с акаунти в Thunderbird

Нека проверим какви настройки са използвани при автоматичното конфигуриране на акаунта. Кликнете върху името на акаунта (в примера това е demobox@demo-icn.com) и в секция Accounts кликнете линка View settings for this account.

В прозореца Account Settings отворете менюто като кликнете стрелката пред името на акаунта и кликнете Server Settings:

Настройки на сървъра Server Settings

Използван е протокол STARTTLS на IMAP порта по подразбиране 143.

Ако кликнете в колоната под акаунтите последния линк Outgoing Server (SMTP) и в таблицата кликнете името на пощата ще видите настройките на изходящия сървър - отново протокола е STARTTLS на порт 587 вместо SMTP порта по подразбиране - 25.

Настройки на сървъра за изходяща поща

Важно: TLS е наследник на SSL и термините SSL и TLS се използват взаимозаменяемо, освен ако не се отнасят до конкретна версия на протокола. STARTTLS е начин една съществуваща несигурна връзка и да бъде надстроена до защитена връзка посредством SSL/TLS.

Сега нека тестваме дали през Thunderbird можем да управляваме кореспонденцията си. Изпращаме писмо до gmail.com:

Тестово писмо до gmail.com

Писмото се получи успешно и също така успешно върнахме отговор от gmail.com:

Отговор на писмо от gmail.com

Ако желаете да ползвате SSL/TLS протокол вместо STARTTLS трябва да извършите следните промени ръчно.

Отворете в таблицата Account Settings прозореца Server Settings за конкретната поща и от падащото меню Connection Security изберете SSL/TLS - автоматично порта ще се промени на 993:

Ръчно активиране SSL настройки на входящия мейл сървър

След това кликнете Outgoing Server (SMTP), кликнете името на конкретната поща, кликнете бутона Edit. В новия прозорец от падащото меню Connection Security изберете SSL/TLS - автоматично порта ще се промени на 465:

Ръчно активиране SSL настройки на изходящия мейл сървър

Кликнете бутона ОК за да запазите промените в настройките на SMTP сървъра, кликнете бутона ОК за да запазите промените в IMAP сървъра и да затворите прозореца Account Settings.