Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > cPanel - aвтоматично конфигуриране на поща в MacMail

cPanel - aвтоматично конфигуриране на поща в MacMail

Помощен център

cPanel - aвтоматично конфигуриране на поща в MacMail

В тази статия ще ви покажем как да конфигурирате ваш пощенски акаунт на iOS компютър и да управлявате кореспонденцията си през MacMail мейл клиент.

През браузер (най-вероятно Safari) трябва да се логнете от вашия iOS компютър в cPanel и в секция Email да кликнете линка Accounts:

auto config macmail

В таблицата със съществуващите пощенски акаунти изберете пощата, към която желаете да се свързвате през MacMail, и кликнете линка Connect Devices в колоната Actions:

auto config macmail

В следващия прозорец cPanel предоставя информация за автоматични и ръчни настройки в две отделни таблици. А първата таблица Mail Client Automatic Configuration Scripts в колоната Application намерете етикета iOS for iPhone/iPad/iPod and MacOS® Mail.app® for Mountain Lion (10.8+) и кликнете линка IMAP over SSL/TLS срещу него:

auto config macmail

Ще се зареди pop-up прозорец със следното съдържание:

auto config macmail

Настройване на пощенски клиент

Това автоматично ще конфигурира "iOS за iPhone/iPad/iPod и MacOS® Mail.app® за Mountain Lion (10.8+)" с правилните настройки за "IMAP over SSL/TLS".

Ако бъдете подканени да отворите, изпълните или запазите този файл, изберете "Run" или "Open".
Ако компютърът ви попита дали искате да въведете информацията в системния регистър, изберете "Yes".
Използвайте паролата на имейл акаунта като парола.

Кликнете бутона Proceed за да затворите прозореца.

Автоматично във вашия iOS компютър ще се зареди интерфейса за създавне на профили Profiles. Кликнете бутона Continue:

auto config macmail

Въведете паролата на пощата в текстовото поле Password (в примера demobox@demo-icn.com):

auto config macmail

Новият профил е конфигуриран успешно и може да затворите последния прозорец.

auto config macmail

Отворете мейл приложението MacMail. В таблицата с пощенските акаунти ще откриете новият акаунт (в примера demobox@demo-icn.com):

auto config macmail

За да сме сигурни, че акаунта работи коректно ще изпратим тестово писмо до gmail.com:

auto config macmail

Писмото беше получено успешно и от gmail.com върнахме отговор:

auto config macmail

Сктиптовете за автоматични настройки в cPanel предоставят възможност за лесно и коректно конфигуриране на пощенски акаунти на нашия компютър без да се налага да въвеждаме имена на мейл сървъри, портове, протоколи и т.н.