Автоматичен отговор (Autoresponders) в cPanel

Помощен център

Автоматичен отговор (Autoresponders) в cPanel

В тази статия ще ви покажем как да конфигурирате имейл акаунт, който да изпраща автоматични отговори на имейли.

Това може да бъде полезно, ако сте на почивка или временно не сте на разположение, или има важно съобщение, което искате да изпратите на всеки, който опита да се свърже с вас на тази поща.

Една важна подробност - мейл системата изпраща автоматичния отговор, но също така получава оригиналното съобщение във входящата поща, за да знаете кой е получил вашето съобщение и ако е необходимо, да можете отново да се свържете с подателя.

Създаване на нов автоматичен отговор

Влезте в cPanel > Email и кликнете линка Autoresponders:

autoresponder cpanel

Кликнете бутона Add Autoresponder:

autoresponder cpanel

Въведете в текстовите полета необходимата информация.

Character Set По подразбиране Character Set е настроен да ползва utf-8 и не е необходимо да се променя, освен ако нямате конкретна причина да го направите.

Interval Стойността (в часове) показва колко време автоматичният отговор ще чака преди да изпрати отговор към същия имейл адрес.

Автоматичният отговор веднага отговаря на първото съобщение и ако продължите да получавате имейли от един и същ подател, автоматичният отговор ще изпрати втори отговор веднага след изтичането на този интервал.

Ако зададете стойност на интервала 0, системата изпраща автоматичен отговор на всеки получен имейл.

Email - въведете имейл адрес за автоматичния отговор.

From - въведете потребителското име, което да се показва в отговора.

Subject - въведете темата на съобщението, която да се появи в отговора.

Ако съобщението съдържа HTML тагове, поставете отметка в квадратчето HTML.

Body - въведете съдържанието на отговора.

Можете да използвате тагове в съдържанието на съобщението, за да представяте информация, като например подателя на входящия имейл или темата на съобщението.

Таговете (променливи, които запазват като стойност съответна информация от полученото писмо) използват знака за процент % като маркер.

Може да ползвате следните тагове:

  • %subject% - темата на съобщението, което автоматичният отговор получава.
  • %from% - подателя на съобщението, получено от автоматичния отговор. Ако името на подателя не е посочено в хедърите на първоначалния имейл, маркерът %from% използва имейл адреса на подателя.
  • %email% - имейл адрес на подателя.

Изберете време за стартиране на автоматичния отговор

Можете да изберете Immediately (незабавно) или Custom (по избор). Ако изберете Custom ще се покаже календар, в който можете да изберете дата и час:

autoresponder cpanel

autoresponder cpanel

Изберете време за спиране на автоматичния отговор

Можете да изберете Never (никога) или Custom (по избор). Ако изберете Custom задайте датата и часа на спиране в същия календар.

Кликнете върху бутона Create/Modify за да запазите автоматичния отговор.

Съобщение ще потвърди успешното създаване на Autoresponder:

autoresponder cpanel

Автоматичният отговор ще бъде добавен към таблицата Current Autoresponders:

autoresponder cpanel

За да намерите автоматичен отговор чрез ключова дума, можете да използвате полето за търсене Search.

За да видите автоматичните съобщения за конкретен домейн в cPanel акаунта, изберете желания домейн от падащия списък Managing:

autoresponder cpanel

Тест на автоматичния отговор

От default@icn-test.com ще изпратим имейл до autoresponder@icn-test.net:

autoresponder cpanel

Няколко секунди по-късно получаваме автоматичния отговор:

autoresponder cpanel

autoresponder cpanel

Сега нека да проверим пощенската кутия autoresponder@icn-test.net. Имейлът е получен в пощенската кутия на автоматичния отговор:

autoresponder cpanel

Нашият автоматичен отговор е конфигуриран правилно и работи коректно.

Редактиране на автоматичен отговор

Кликнете върху линка Edit в таблицата Current Autoresponders срещу имейл адреса на автоматичния отговор - ще бъдете пренасочени към страницата с настройките на автоматичния отговор, където може да редактирате всяко отделно поле с информация.

Премахване на автоматичен отговор

За да изтриете автоматичен отговор, кликнете линка Delete срещу имейл адреса на автоматичния отговор, който искате да изтриете, и потвърдете изтриването:

autoresponder cpanel

Съобщение ще потвърди успешното изтриване:

autoresponder cpanel

Заключение

Автоматичния отговор е много полезен инструмент и се надяваме, че информацията в тази статия ще ви помогне да използвате автоматичните отговори по-успешно във вашата кореспондениция.