Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Автоматичен отговор (Autoresponders) в cPanel

Автоматичен отговор (Autoresponders) в cPanel

Помощен център

Автоматичен отговор (Autoresponders) в cPanel

В тази статия ще ви покажем как да конфигурирате имейл акаунт, който да изпраща автоматични отговори на имейли.

Това може да бъде полезно, ако сте на почивка или временно не сте на разположение, или има важно съобщение, което искате да изпратите на всеки, който опита да се свърже с вас на тази поща.

Една важна подробност - мейл системата изпраща автоматичния отговор, но също така получава оригиналното съобщение във входящата поща, за да знаете кой е получил вашето съобщение и ако е необходимо, да можете отново да се свържете с подателя.

Създаване на нов автоматичен отговор

Влезте в cPanel > Email и кликнете линка Autoresponders:

Достъп до Autoresponders в cPanel

Кликнете бутона Add Autoresponder:

Интерфейс за конфигуриране на Autoresponder

Въведете в текстовите полета необходимата информация.

Character Set По подразбиране Character Set е настроен да ползва utf-8 и не е необходимо да се променя, освен ако нямате конкретна причина да го направите.

Interval Стойността (в часове) показва колко време автоматичният отговор ще чака преди да изпрати отговор към същия имейл адрес.

Автоматичният отговор веднага отговаря на първото съобщение и ако продължите да получавате имейли от един и същ подател, автоматичният отговор ще изпрати втори отговор веднага след изтичането на този интервал.

Ако зададете стойност на интервала 0, системата изпраща автоматичен отговор на всеки получен имейл.

Email - въведете имейл адрес за автоматичния отговор.

From - въведете потребителското име, което да се показва в отговора.

Subject - въведете темата на съобщението, която да се появи в отговора.

Ако съобщението съдържа HTML тагове, поставете отметка в квадратчето HTML.

Body - въведете съдържанието на отговора.

Можете да използвате тагове в съдържанието на съобщението, за да представяте информация, като например подателя на входящия имейл или темата на съобщението.

Таговете (променливи, които запазват като стойност съответна информация от полученото писмо) използват знака за процент % като маркер.

Може да ползвате следните тагове:

  • %subject% - темата на съобщението, което автоматичният отговор получава;
  • %from% - подателя на съобщението, получено от автоматичния отговор. Ако името на подателя не е посочено в хедърите на първоначалния имейл, маркерът %from% използва имейл адреса на подателя;
  • %email% - имейл адрес на подателя.

Изберете време за стартиране на автоматичния отговор.

Можете да изберете Immediately (незабавно) или Custom (по избор). Ако изберете Custom ще се покаже календар, в който можете да изберете дата и час:

Настройки immediately и custom

Календар за посочване на дата и време

Изберете време за спиране на автоматичния отговор.

Можете да изберете Never (никога) или Custom (по избор). Ако изберете Custom задайте датата и часа на спиране в същия календар.

Кликнете върху бутона Create/Modify за да запазите автоматичния отговор.

Съобщение ще потвърди успешното създаване на Autoresponder:

Потвърждение за успешно създаден Autoresponder

Автоматичният отговор ще бъде добавен към таблицата Current Autoresponders:

Таблица Current Autoresponders

За да намерите автоматичен отговор чрез ключова дума, можете да използвате полето за търсене Search.

За да видите автоматичните съобщения за конкретен домейн в cPanel акаунта, изберете желания домейн от падащия списък Managing:

Поле за избиране на Autoresponders по домейн

Тест на автоматичния отговор

От default@icn-test.com ще изпратим имейл до autoresponder@icn-test.net:

Съобщение до пощата с настроения Autoresponder

Няколко секунди по-късно получаваме автоматичния отговор:

Автоматичен отговор в мейл клиент

Съдържание на Автоматичния отговор

Сега нека да проверим пощенската кутия autoresponder@icn-test.net. Имейлът е получен в пощенската кутия с настроен автоматичен отговор:

Получено писмо в пощата с настроения Autoresponder

Нашият автоматичен отговор е конфигуриран правилно и работи коректно.

Редактиране на автоматичен отговор

Кликнете върху линка Edit в таблицата Current Autoresponders срещу имейл адреса на автоматичния отговор - ще бъдете пренасочени към страницата с настройките на автоматичния отговор, където може да редактирате всяко отделно поле с информация.

Премахване на автоматичен отговор

За да изтриете автоматичен отговор, кликнете линка Delete срещу имейл адреса на автоматичния отговор, който искате да изтриете, и потвърдете изтриването:

Премахване на автоматичен отговор

Съобщение ще потвърди успешното изтриване:

Потвърждение за успешно изтриване на автоматичен отговор

Заключение

Автоматичния отговор е много полезен инструмент и се надяваме, че информацията в тази статия ще ви помогне да използвате автоматичните отговори по-успешно във вашата кореспондениция.