Oсновни разлики между Linux и ASP.NET хостинг

Помощен център

Oсновни разлики между Linux и ASP.NET хостинг

За да може да изберете между двата основни типа хостинг - Linux u ASP.NET, е добре да знаете какви са основните разлики между тях.

Технология

От технологична гледна точка двата типа хостинг - Linux и ASP.NET, се различават по операционната система, под която работят сървърите, обслужващи услугите.

Linux хостинга се базира на дистрибуция на Linux операционна система с инсталиран Apache сървър, а ASP.NET използва Windows сървър с включени IIS услуги (Internet Information Services).

Ресурси

Операционната система на Linux сървърите се компилира без графична среда и се управлява през терминал. Графичната среда се добавя при инсталиране на контролния панел WHM/cPanel или Plesk/Linux което прибавя незначителен допълнителен разход на ресурс.

Поради тази причина Linux хостинга е много по-ефективен по отношение на използваните ресурси в сравнение с Windows.

При Windows сървърите всичко се инсталира с графична среда, което изразходва много повече памет (RAM), процесорна мощ (CPU) и дисково пространство (HDD/SSD).

Надеждност

И двете операционни системи са еднакво надеждни. Поради факта, че Linux е по-популярна операционна система за управление на сървъри, при нея проблемите се отстраняват по-бързо от технически екип, докато при Windows се налага съдействие от Microsoft или създателите на определен компонент.

Функционалност

От функционална гледна точка Linux е съвместим с повече приложения предоставяни от трети страни, тъй като се разпространява свободно за разлика от Windows.

Ако трябва да използвате Microsoft приложения и функционалности като ASP, .NET, FrontPage, MSSQL, Access, то единствения начин за реализация е чрез използването на ASP.NET хостинг.

Употребата на популярни програмни езици като PHP, JAVA, PYTHON, MYSQL е възможно и за двата типа хостинг услуги.

Цени и лицензи

Linux операционна система е безплатна докато за повечето важни Microsoft приложения трябва да се заплаща лиценз.

Разходите в дългосрочен план, свързани със софтуерни лицензи и хардуерни надстройки, почти винаги показват, че Linux сървърите струват значително по-малко в сравнение с подобни Windows базирани конфигурации.

Потребителски панели

Друга визуална разлика, която се забелязва между Linux и ASP.NET хостингите е потребителският панел, който служи за управление на основните услуги, предлагани към всеки хостинг акаунт. При Linux хостинг най-популярния панел, който се използва е cPanel.

windows linux difference

Той дава възможност лесно да управлявате вашите файлове, бази данни, пощенски и ftp акаунти, домейни, както и да правите настройки по сигурността за достъп до директории и файлове, и да ползвате различни допълнителни приложения.

При ASP.NET хостинг акаунтите за управление се използва Parallels Plesk панел.

windows linux difference

Plesk панела предлага аналогични функции като cPanel. Различават се по дизайн и организация на менюта за достъп до отделните функции. Съществени разлики се забелязват основно в допълнителните по-специфични приложения, които предоставят двата панела.

Практични съвети

Не инсталирайте Linux софтуер на Windows хостинг - най-вероятно ще срещнете проблеми поради наличието на web.config файл, права на директории и др.

Един конкретен пример с инсталация на WordPress на IIS7:

  • Пренаписването на URL (permalinks) не работи.
  • Email не работи.
  • Актуализирането на WordPress и плъгините не работи.

Разбира се, всички тези проблеми имат решение, но остава въпроса дали си струва усилията след като има безпроблемен вариант с инсталация на Linux хостинг.

Ако сте изградили мрежа от ASP.NET сайтове на Windows хостинг и поради някаква причина прекратите взаимоотношения с вашите разработчици, бързото намиране на подготвен и свободен специалист най-вероятно ще се окаже проблем.

Огромната част от колегите, които са публикували информация по темата се обединяват около следните изводи:

Ако нямате специфични изисквания да работите с .NET framework приложения в Windows среда (които са в голямата си част корпоративни изисквания), Linux би трябвало да e вашият избор поради следните предимства:

  • Ниска цена.
  • Стабилност и сигурност на Linux сървърите.
  • Гъвкавост и съвместимост на приложенията.
  • Достъп до огромен брой приложения и темплейти за сайтове.
  • Бърза, лесна и евтина поддръжка.