Защита на директория в cPanel

Помощен център

Защита на директория в cPanel

В тази статия ще ви покажем как може да защитите директория в cPanel с парола.

Ако активирате тази функция, системата зарежда регистрационна форма, в която потребителите трябва да въведат коректни данни за вход, когато се опитат да отворят файл в защитената директория.

Активиране

За да активирате функцията поверителност на директория влезте в cPanel > Files и кликнете линка Directory Privacy:

Достъп до Directory Privacy в cPanel

Навигирайте до директорията, която желаете да защитите като кликате на иконата за да отворите папката и накрая кликате името за да изберете папката:

Избиране на директория от структурата на хостинга

Като кликнете върху името на директорията, ще се отвори интерфейс за въвеждане на данни.

Въведете име за защитената директория - това име служи само като етикет за директорията и не трябва да се бърка с действителното име на директорията.

Кликнете бутона Save:

Въвеждане име на избраната директория

Съобщение ще потвърди успешното конфигуриране на защитата:

Потвърждение за успешно конфигурирана защита

За да премахнете защитата на директорията, премахнете отметката от полето Password protect this directory и кликнете бутона Save.

За да създадете оторизиран потребител за избраната директория, въведете желаното потребителско име в текстовото поле Username и въведете и потвърдете парола в съответните текстови полета (използвайте генератора за пароли, за да създадете сигурна парола):

Създаване на оторизиран потребител

Кликнете бутона Save за да създадете потребителя.

Съобщение ще потвърди успешното създаване на потребителя:

Потвърждение за успешно създаден потребител

Можете да създадете толкова потребители, колкото желаете, и всички те ще бъдат добавени в таблицата Authorized Users:

Таблица с оторизирани потребители

Сега нека въведем в браузер домейна, който е конфигуриран за достъп до защитената папка - сървъра иска да въведем потребителско име и парола:

Интерфейс за въвеждане на потребител и парола при зареждане на защитен сайт

Въвеждаме коректни данни за достъп и получаваме достъп до ресурса - уеб страницата в нашия пример:

Зареждане на сайта след въвеждане на коректни данни

Поддиректориите наследяват защитата от директорията от по-високо ниво. Например, ако искате да получите достъп до icn-test.com/subdir/file.html също трябва да въведете коректни данни за вход без значение, че ресурса file.html се намира в поддиректория subdir.

Ако не предоставите коректни данни за вход, сървърът ще откаже достъп генерирайки грешка 401 Authorization Required:

Отказване на достъп при въвеждане на грешни данни

Премахване на потребител

За да премахнете потребител кликнете върху името в таблицата за да го маркирате и кликнете бутона Delete User:

Премахване на потребител

Съобщение ще потвърди премахването на потребителя:

Потвърждение за успешно премахнат потребител

Ако отворите защитената директория, ще забележите, че cPanel е добавил .htaccess файл, съдържащ следния код:

AuthType Basic
AuthName "directory-privacy"
AuthUserFile "/home/ihost/.htpasswds/public_html/icn-test.com/passwd"
require valid-user

Ако отворите файла passwd ще видите списък на оторизираните потребители и техните кодирани пароли:

dptest:$apr1$1mefl04l$XG9Bp74Joq/2kQzNOxOpy.

Ако отново отворите страницата Directory Privacy ще забележите икона заключен катинар срещу зашитената директория вместо стандартната икона папка:

Показване на защитената директория с икона заключен катинар

Иконата заключен катинар показва, че за тази директория има конфигурирана Directory Privacy защита.

Заключение

Функцията Directory Privacy ви позволява да подобрите нивото на защита на хостваните ресурси.