Управление на домейни в cPanel

Помощен център

Управление на домейни в cPanel

В тази статия ще ви покажем как да управлявате домейните си в cPanel:

  • Създаване на допълнителен домейн
  • Създаване на поддомейн
  • Създаване на wildcard запис
  • Паркиране на домейн

Нека за начало да дефинираме различните типове домейни в хостинг акаунта:

Основен домейн - името на домейна, с който е регистриран хостинг акаунта - maindomain.com

Допълнителен домейн - напълно функционален домейн addondomain.com, който се добавя към хостинг акаунта maindomain.com. Допълнителния домейн използва всички основни функционалности на главния домейна в хостинг акаунта.

Паркиран домейн - име на домейн, което не зарежда собствен сайт, но е паркирано към друг домейн и зарежда неговия сайт.

Най-разпространеното използване на паркирани домейни е за запазване на търговската марка - същото домейн име се регистрира в най-разпространените DNS зони - .net, .org, .biz, .info, .eu и домейните се паркират към maindomain.com.

Друга причина да паркирате няколко домейна е поради често неправилно изписване на основното име на домейн. Грешно изписаните имена на домейна се регистрират като домейни, паркират се към основния домейн и зареждат основния сайт.

Поддомейни се използват, когато администраторът иска да добави независими допълнителни сайтове към основния си сайт maindomain.com - forum.maindomain.com, blog.maindomain.com, gallery.maindomain.com и т.н. без да регистрира отделни домейни.

Създаване на допълнителен домейн в cPanel

Влезте в cPanel, намерете секцията Domains и кликнете линка Addon Domains.

Въведете името на домейна icn-addon.com:

manage domains cpanel

cPanel конфигурира допълнителните домейни като поддомейни на главния домейн.

Ето защо ще създаде поддомейн, който ще ползва първата част (името без разширението) на вашия допълнителен домейн icn-addon.

Така уебсайтът на допълнителния домейн ще бъде достъпен и като icn-addon.maindomain.com:

manage domains cpanel

Разбира се, допълнителния домейн също е конфигуриран коректно и сайтът може да бъде достъпен в браузър:

manage domains cpanel

Новият допълнителен домейн ще бъде добавен в таблицата под формуляра и можете да редактирате основната директория, да управлявате пренасочването или да го изтриете като кликнете върху съответния линк:

manage domains cpanel

Искаме да обърнем внимание на една подробност, която може да обърка някои потребители на cPanel.

Ако искате да добавите друг домейн със същото име, но с различно разширение - например icn-addon.net:

manage domains cpanel

cPanel автоматично ще предложи за име на поддомейна icn-addon (същото като на вече регистрирания допълнителен домейн icn-addon.com) и ако кликнете върху бутона Add Domain, ще получите грешка, че вече съществува ДНС запис за този поддомейн:

manage domains cpanel

Решението е много просто - трябва да редактирате предложеното име за поддомейн като добавите например разширениото на домейна в името на поддомейна - icn-addon-net:

manage domains cpanel

и вместо грешка ще получите потвърждение за успешна регистрация:

manage domains cpanel

Ако поставите отметка в квадратчето пред Create an FTP account ... ще се покажат допълнителни полета, където можете да регистрирате асоцииран FTP акаунт с достъп само до основната директория на сайта:

manage domains cpanel

Можете да намерите подробностите за FTP профила в Files > FTP акаунти:

manage domains cpanel

За FTP сървър можете също така да използвате своя домейн icn-addon.com или ftp.icn-addon.com, или IP адреса на хостинг сървъра.

Създаване на поддомейн в cPanel

За да създадете поддомейн в cPanel, отворете секцията Domains и кликнете върху линка Subdomains.

Първо в падащото меню Domain изберете домейна и след това попълнете името на поддомейна в полето Subdomain по-горе.

cPanel ще предложи името на поддомейна като име на директорията, но ако желаете може да го редактирате.

Кликнете върху бутона Create за да регистрирате поддомейна:

manage domains cpanel

Ще получите потвъждение за успешно създаване на поддомейна и той ще бъде добавен в таблицата с всички поддомейни в акаунта:

manage domains cpanel

Сайтът на поддомейна (или тестов файл както в примера) вече е достъпен през браузер:

manage domains cpanel

Създаване на Wildcard DNS запис

Wildcard DNS записа насочва заявките за всички поддомейни (дори несъществуващите) към IP адреса на домейна.

Wildcard DNS записа използва символ * като крайната лява част на домейн име, напр. *.example.com означава всички или всякакви - asdf.example.com, 1234.example.com и т.н.

За да създадете Wildcard DNS запис изберете име на домейн от падащото меню и въведете знака * (Shift+8 в Windows) в полето Subdomain.

За директория на Wildcard записа въведете директорията на домейна - всички несъществуващи и всички грешно изписани поддомейни ще бъдат пренасочени към основния сайт на домейна.

Ако искате даден поддомейн да отваря собствен сайт, трябва да го конфигурирате като отделен поддомейн със собствена главна директория както в примера с subdomain.icn-addon.com по-горе:

manage domains cpanel

Паркиране на домейн

Можете да паркирате домейн име в cPanel от екрана Domains > Aliases.

Паркираните домейни правят уебсайта Ви достъпен от друго домейн име - например, като паркирате icn-alias.com към icn-addon.com той ще зарежда сайта icn-addon.com.

За да паркирате домейн въведете домейн името в полето Domain и кликнете бутона Add Domain:

manage domains cpanel

Внимание: Паркирания домейн не трябва да е конфигуриран на сървъра, а само да има А запис към IP адреса на хостинг сървъра. Ако домейн името, което желаете да паркирате е конфигурирано ще получите съобщение за грешка.

Домейнът ще бъде добавен в таблицата по-долу и за да конфигурирате самото паркиране кликнете линка Manage Redirection:

manage domains cpanel

Въведете URL адреса за пренасочване:

manage domains cpanel

Паркирането е конфигурирано:

manage domains cpanel

и когато въведем в адресната лента на браузера icn-alias.com, сървърът веднага ще промени домейн името на icn-addon.com:

manage domains cpanel

Заключение

Правилното настройване на домейните е важна стъпка за всеки администратор на уебсайт. Ако срещнете дори мининални затруднения при конфигуриране на домейните в хостинга, свържете се с отдел техническа поддръжка за съдействие.