Създаване на поддомейн в cPanel

Помощен център

Създаване на поддомейн в cPanel

Поддомейните ни позволяват да хостваме няколко различни уебсайта или други услуги само с едно домейн име - например shop.example.com, blog.example.com, forum.example.com, gallery.example.com, mail.example.com ...

Какво представлява поддомейна?

От гледна точка на йерархията на домейн имената в интернет, поддомейна е домейн от трето ниво blog.example.com защото .com е домейн от първо ниво (TLD, top level domain), а example е домейн от второ ниво.

Поддомейна се добавя преди името на домейна и се отделя от него с точка.

Поддомейните имат идентична фунционалност като домейн имената - могат да зареждат самостоятелни сайтове, могат да бъдат пренасочвани с А запис към различни сървъри, с поддомейни може да се създават пощенски кутии, на поддомейн може да се инсталира безплатен SSL сертификат и т.н.

В тази статия ще ви покажем как се създават поддомейни в cPanel.

За да създадете поддомейн влезте в cPanel и в секция Domains кликнете линка Subdomains:

Достъп до Subdomains в cPanel

Първо от падащото меню Domain изберете името на домейна и след това попълнете името на поддомейна в полето за Subdomain по-горе.

cPanel ще ви предложи името на поддомейна като име на директорията, от която да се зарежда сайта, но вие може да въведете име по ваше желание:

Избиране име на работната директория на поддомейна

Кликнете върху бутона Create, за да регистрирате поддомейна.

Ново съобщение ще потвърди успешната регистрация на поддомейна:

Потвърждение за успешно създаден поддомейн

Всички създадени поддомейни се добавят в таблицата Modify a Subdomain.

Ако използвате голям брой поддомейни препоръчаме да ползвате функцията за търсене за да намирате поддомейните си по-бързо:

Поле за търсене в таблицата с поддомейни Modify a Subdomain

Промяна на директория на поддомейн

За да промените директорията на поддомейна кликнете моливчето в колоната Document Root. В pop-up прозореца може да промените името на директорията и да запазите промяната като кликнете бутона Change:

Редактиране директорията на поддомейна

Пренасочване на поддомейн

Кликнете линка Manage Redirection за да насочите поддомейна към различен URL адрес:

Пренасочване на поддомейн

Бърз достъп до директорията на поддомейна

Кликнете линка в колоната Document Root и файловия мениджър ще отвори директорията на поддомейна в нов прозорец на браузера. По този начин бързо и удобно може да качите архив на сайт, да създадете или премахнете файлове и директории, да редактирате файлове и т.н.

Премахване на поддомейн

Ако желаете да премахнете поддомейн кликнете линка Remove и на следващия екран потвърдете изтриването като кликнете бутона Delete Subdomain:

Премахване на поддомейн

Съобщение в браузера ще потвърди успешното изтриване на поддомейна:

Потвърждение за успешно изтриване на поддомейн