Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Контролен Панел > R1Soft - Възстановяване архив на файлове в cPanel

R1Soft - Възстановяване архив на файлове в cPanel

Помощен център

R1Soft - Възстановяване архив на файлове в cPanel

В тази статия ще ви запознаем със стъпките за възстановяване на бекъп на файловете към Вашия акаунт през Вашия Контролен Панел (cPanel).

Препоръчваме преди да извършвате промени по файловете и базата данни на Вашия сайт, винаги да създавате копие на текущото им състояние!

Ако желаете да възстановите MySQL база данни от Вашия акаунт, може да разгледате следната статия:

Архивиране на файлове и бази данни с R1Soft в cPanel

Повече информация как да направите архив на текущото състояние на файловете на Вашия акаунт може да намерите в следната статия:

Създаване на файлов архив в cPanel

Възстановяване архив на файлове

Стъпка 1: Отворете контролния си панел и в секция Files изберете R1Soft Restore Backups:

Достъп до R1Soft Restore Backups в cPanel

Стъпка 2: От лявата страна в интерфейса на R1Soft ще видите наличните бекъпи, а в дясно - наличните опции:

Изглед на R1Soft Backup Manager

Описание на наличните опции от ляво надясно:

Икона Browse Browse - от тук може да възстановявате отделни файлове/папки или да ги сваляте като архиви на локалния компютър или в папка на вашия акаунт.

Икона Browse Databases Browse Databases - от тук може да преглеждате базите данни.

Икона Download Download - от тук може да свалите архива на локалния компютър.

Икона Sent to Agent Sent to Agent - от тук може да свалите архива на хостинг сървъра.

Стъпка 3: Възстановяване на отделни файлове/папки ( Икона Browse Browse):

След като изберете какво искате да възстановите го маркирате, като поставяте отметка до името, след което избирате от трите бутона в горната част - дали да го възстановите на мястото му по подразбиране (Restore Selected), дали да го свалите на локалния компютър (Download Selected) или да го свалите като архив на сървъра (Send Selected to Agent).

Избиране на типа възстановяване

Стъпка 4: Избирате първия бутон - Restore Selected, след което потвърждавате, че искате да възстановите бекъпа:

Възстановяване на архив с Restore Selected

След потвърждаване виждате следния прозорец с информация за прогреса и резултата от възстановяването на бекъпа:

Информация за процеса на възстановяване

Ако изберете да свалите част от бекъпа на сървъра (Sent Selected to Agent) или част от него на локалния компютър (Download Selected) ще видите нов прозорец, в който ако желаете може да промените настройките по подразбиране, но може и директно да продължите към желаното действие с бутона Sent to Agent/Download.

Сваляне на архива на сървъра с Sent Selected to Agent