Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Контролен Панел > R1Soft - Възстановяване архив на файлове в cPanel

R1Soft - Възстановяване архив на файлове в cPanel

Помощен център

R1Soft - Възстановяване архив на файлове в cPanel

В тази статия ще ви запознаем със стъпките за възстановяване на бекъп на файловете към Вашия акаунт през Вашия Контролен Панел (cPanel).

Препоръчваме преди да извършвате промени по файловете и базата данни на Вашия сайт, винаги да създавате копие на текущото им състояние!

Ако желаете да възстановите MySQL база данни от Вашия акаунт, може да разгледате следната статия:

Архивиране на файлове и бази данни с R1Soft в cPanel

Повече информация как да направите архив на текущото състояние на файловете на Вашия акаунт може да намерите в следната статия:

Създаване на файлов архив в cPanel

Възстановяване архив на файлове

Стъпка 1: Отворете контролния си панел и в секция Files изберете R1Soft Restore Backups:

Достъп до R1Soft Restore Backups в cPanel

Стъпка 2: От лявата страна в интерфейса на R1Soft ще видите наличните бекъпи, а в дясно - наличните опции:

Изглед на R1Soft Backup Manager

Описание на наличните опции от ляво на дясно:

Икона Browse Browse - от тук може да възстановяваме отделни файлове/папки или да ги сваляме като архиви на локалния компютър или в папка на нашия акаунт.

Икона Browse Databases Browse Databases - от тук може да преглеждаме базите данни.

Икона Download Download - от тук може да свалим архива на локалния компютър.

Икона Sent to Agent Sent to Agent - от тук може да свалим архива с целия на хостинг сървъра.

Стъпка 3: Възстановяване на отделни файлове/папки ( Икона Browse Browse):

След като изберем какво искаме да възстановим го маркираме като поставяме отметка до името, след което избираме от трите бутона в горната част - дали да го възстановим на мястото му по подразбиране (Restore Selected), дали да го свалим на локалния компютър (Download Selected) или да го свалим като архив на сървъра (Send Selected to Agent).

Избиране на типа възстановяване

Стъпка 4: Избираме първия бутон - Restore Selected, след което потвърждаваме, че искаме да възстановим бекъпа:

Възстановяване на архив с Restore Selected

След потвърждаване виждаме следния прозорец с информация за прогреса и резултата от възстановяването на бекъпа:

Информация за процеса на възстановяване

Ако изберем да свалим част от бекъпа на сървъра (Sent Selected to Agent) или част от него на локалния компютър (Download Selected) ще видим нов прозорец, в който ако желаем може да променим настройките по подразбиране, но може и директно да продължим към желаното действие с бутона Sent to Agent/Download.

Сваляне на архива на сървъра с Sent Selected to Agent