Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Контролен Панел > Промяна на контактна информация и преференции в cPanel

Промяна на контактна информация и преференции в cPanel

Помощен център

Промяна на контактна информация и преференции в cPanel

Понякога при смяна на собственост на cPanel акаунт, в акаунта остава записан контактния имейл на стария собственик. Това е опасно за сигурността на акаунта, понеже по този начин предишния собственик има лесен начин за получаване паролата на акунта през функцията забравена парола и оттам до цялата информация в хостинга.

Използвайте този интерфейс, за да съхранявате контактната информация за вашия cPanel профил и да настроите вашите преференции.

Отворете cPanel > Preferences > и кликнете линка Contact Information:

Достъп до Contact Information в cPanel

Може да използвате имейл адрес в домейн, който се хоства на този сървър. Но не го препоръчаме, защото може да не успеете да получите съобщения, когато има проблем със сървъра. Например, ако пощенската ви кутия надвиши квотата си, няма да получавате нови имейли, включително и служебни известия.

Важно: За да използвате функцията Възстановяване на забравена парола, трябва да зададете контактен имейл адрес.

Промяна на контактната информация

Въведете желаната информация за контакт в наличните текстови полета:

Enter an email address to receive account notifications - вашият имейл адрес по подразбиране ще бъде автоматично добавен при регистрация на профила.

Enter a second email address to receive account notifications - cPanel ви позволява да въведете резервно решение, като добавите втори имейл за връзка. Нашата препоръка е да се свържете с вашия доставчик на хостинг услуги, ако тази опция не е деактивирана на ниво сървър.

An access token for Pushbullet - cPanel може да използва услугите на Pushbullet, за да предава известията до всичките ви свързани устройства. Можете да получите персонален код (token) за достъп от страницата Настройки на профила на Pushbullet. За повече информация посетете www.pushbullet.com:

Интерфейс за въвеждане на основен и втори контактен имейл

Важно: Не използвайте имейл адрес от вашия cPanel акаунт. Ако имейл адресите на профила ви в cPanel станат недостъпни, може да нямате достъп до тях.

Преференции за контакт

Избирайки някои или всички налични опции (препоръчително), казвате на cPanel кога и при какви обстоятелства да ви изпращат известия.

My contact email address changes. Тази настройка ви уведомява за текущия и предишния ви имейл адрес за контакт, ако някой промени адреса на контакта.

My preference for contact email address change notifications is disabled. Тази настройка ви уведомява, ако някой е деактивирал настройката за промените в имейл адреса ми.

My account approaches its disk quota. Тази настройка ви уведомява, ако уебсайтът Ви скоро ще достигне максималния размер на заето дисково пространство. Ако имате запълните квотата, не можете да променяте съществуващи файлове или да добавяте нови файлове към уебсайта си. За да разрешите този проблем, изтрийте стари или неизползвани файлове или преминете на по-висок хостинг план.

My account approaches its bandwidth usage limit. Тази настройка ви уведомява, ако уебсайтът Ви в скоро време ще превиши максимално разрешения лимит от безплатен трафик. Тази настройка се показва само, ако вашият хостинг доставчик ограничи използването на честотната лента (bandwidth) за вашия cPanel акаунт и разреши известия за пропускателна способност. След като достигнете максималната стойност на честотната лента, посетителите нямат достъп до уебсайта Ви. За да разрешите този проблем, трябва да преминете на по-висок хостинг план. В противен случай трябва да изчакате, докато лимитът бъде нулиран. Обикновено тази стойност се нулира в края на всеки месец.

Any of my account’s email accounts approaches or is over quota. Тази настройка ви уведомява, ако някой от вашите имейл адреси скоро ще достигне максималният размер заето дисково пространство. За да разрешите този проблем, изтрийте старите имейли или преминете на по-висок хостинг план.

My account’s password changes. Тази настройка ви уведомява, ако някой промени паролата за профила ви.

My preference for account password change notifications is disabled. Тази настройка ви уведомява, ако някой е деактивирал настройката за промените в паролата на моя профил.

Someone logs in to my account. Тази настройка ви уведомява, когато някой влиза в профила ви. Това е полезно, ако подозирате, че някой друг има паролата за профила ви. За да разрешите този проблем, променете паролата на профила си на по-сигурна парола. Системата изпраща известие само веднъж на 24 часа за конкретна комбинация от потребителско име, услуга и IP адрес. Системата няма да изпраща известия, ако потребителят успешно се регистрира чрез обхват на IP адреси или мрежов блок, от който потребител се е логнал успешно преди. За да активирате тези известия, изберете следващата опция.

Send login notifications, even when the user logs in from an IP address range or netblock that contains an IP address from which a user successfully logged in previously. Тази настройка ви уведомява, когато някой влиза в профила ви успешно през всеки IP адрес.

My preference for successful login notifications is disabled. Тази настройка ви уведомява, ако някой е деактивирал настройката за известяване при успешно логване във вашия профил.

An external account links to my account for authentication. Тази настройка ви известява, когато някой свърже профила Ви с външен доставчик за удостоверяване.

My preference for external account link notifications is disabled. Тази настройка ви уведомява, ако някой е деактивирал предишната връзка An external account links to my account for authentication..

My account’s two-factor authentication configuration changes. Тази настройка ви уведомява, когато се промени конфигурацията ви за two-factor authentication удостоверяване.

My preference for two-factor authentication notifications is disabled. Тази настройка ви уведомява, когато вашите two-factor authentication известия за удостоверяване са деактивирани.

Поставете или премахнете отметка според вашите предпочитания в секцията Преференции за контакт.

Кликнете бутона Save за да запазите промените.