Промяна на DocumentRoot на допълнителен домейн в public_html

Помощен център

Промяна на DocumentRoot на допълнителен домейн в public_html

В настоящата статия ще опишем как може да промените главната папка (DocumentRoot) на допълнителен (Addon) домейн в publichtml с помощта на cPanel на Вашия хостинг план. (ICN.Bg не препоръчва изместването на DocumentRoot директорията извън publichtml поради съображение за сигурност. Това не се препоръчва и от създателите на cPanel.

Ако нямате добавен допълнителен домейн към cPanel акаунта, но желаете да настроите такъв, е необходимо да разгледате следната статия:

Как да настроите допълнителен домейн?

Процедурата по промяна на главната папка (DocumentRoot) е следната:

Стъпка 1. Необходимо е да се намирате в cPanel панел на Вашия хостинг план - (http://cpanel.mydomainname.com)

Стъпка 2. В секцията "Domains" кликнете на "Addon Domains"

Стъпка 3. Кликнете два пъти върху картината с молива след надписа на пътя до директорията, която желаете да промените (в колоната Document Root)

Стъпка 4. В допълнителния прозорец в бялото поле изпишете името на новата папката в publichtml, в която желаете да преместите съдържанието на допълнителния домейн (за да бъде папката извън publichtml директно изпишете името й без public_html). След това кликнете на бутона "Change".

Стъпка 5. Появява се допълнителен прозорец, с което cPanel Ви информира, че обновява главната папка (document root) за допълнителния домейн. Необходимо е да изчакате няколко секунди до завършека на операцията.

Стъпка 6. Ако всичко е преминало без грешка, ще видите съобщение "Document Root Updated". Kликнете на бутона "OK".

Стъпка 7. Може да проверите резултата от операцията, като прегледате пътя на директорията изписан в колоната "Document Root", където трябва да виждате вече новият път до желаната директория за вашия допълнителен домейн.

Image

*Забележка: Трябва да имате в предвид, че е необходимо да редактирате описания път в конфигурационния файл на уеб-приложението на вашата платформа, тъй като в него може да се съдържа пътя до старата директория. Това е важна подробност, която трябва да проверите или в противен случай може сайтът да не се зареди правилно.