PHP Manager

Помощен център

PHP Manager

PHP Manager е приложение, което улеснява изключително много управлението на вашата PHP конфигурация, с което:

 • Променяте PHP версията
 • създавате персонализирани PHP настройки
 • активирате различни PHP версии за всяка директория/сайт в хостинга

Как да достъпя PHP Manager?:

Влезете в cPanel и в секция Software натиснете на линка PHP Manager:

Достъп до PHP Manager в cPanel

Как да сменя моята PHP версия

 1. в текстовото поле в секция Default PHP version кликнете върху стрелката вдясно
 2. от падащото меню изберете подходящата версия
 3. натиснете бутона Save

По подразбиране PHP версията важи за целия хостинг план, освен ако няма зададени персонализирани PHP версии в една или повече директории (вижте как в следващата ни точка).

Настройване на PHP версия по подразбиране

Текстово съобщение отдясно на бутона ще потвърди успешната промяна:

Потвърждение за успешна промяна

Ако през файловия мениджър отворите началната директория на хостинга /home/cpaneluser/ ще откриете .htaccess файл (ако такъв не е бил създаден) с единствен запис в него:

AddHandler ${application/x-httpd-icndemo-php70} .php .php4 .php5 .phtml

Ако е имало .htaccess файл в началната директория на хостинга съдържащ съответен код, при промяна на PHP версията по подразбиране през PHP Manager, кодът, дефиниращ PHP версията, се добавя в началото на .htaccess файла без да изтрива съществуващия код:

AddHandler ${application/x-httpd-icndemo-php70} .php .php4 .php5 .phtml
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Различни PHP версии за всяка директория

За да улесним примерите за работа с PHP Manager, създаваме два поддомейна, които конфигурираме да работят от поддиректории на public_html с имената на поддомейните:

phpversion5.icn-demo.com  /public_html/phpversion5

phpversion7.icn-demo.com  /public_html/phpversion7
 • В секция PHP version per directory изберете директория, в която искате да приложите конкретна версия на PHP
 • Може да изберете домейна или директорията, чиято PHP версия да промените съответно през полетата Select directory или Document Root

Избиране на домейна или директория през Select directory

Избиране на домейна или директория през Document Root

Избирате директорията само през едното поле - другото се настройва автоматично. След това в падащото меню Version избирате подходящата PHP версия. Ако изберете опцията Inherit ще наследите (това означава думата) PHP версията по подразбиране за целия хостинг, която сте посочили в секция Default PHP version по-горе:

Избиране на PHP версия в меню Version

За да завършите конфигурирането кликнете бутона Save:

Завършване конфигурирането на PHP версия 5.6

Запазване на PHP версия 7.2

Допълнителни опции за PHP

Припомняме, че PHP версията на сайта/директорията се управлява чрез код в .htaccess файл в директорията на сайта, в началната директория на хостинга или в директория public_html.

Файлът php.ini управлява PHP настройките за вашия хостинг план. Можете лесно да персонализирате всеки вариант на PHP в секция PHP.INI options в зависимост от специфичните нужди на Вашите уеб сайтове.

Тази секция се състои от три части и е важно да се разбере как те работят, за да се избегне изтриване на съществуващи настройки или въвеждане на некоректни такива.

В първата секция избираме домейна/директорията, чиито PHP настройки ще променяме, точно както в секцията за промяна на PHP версията по-горе:

Избиране на домейн или директория

При избор на домейн/директория се зареждат допълнителни две секции.

И двете създават php.ini файл в избраната директория (ако такъв не съществува) при кликане на бутона Save.

В първия случай се използват настройките от текстовите полета в колоната Setting от таблицата. Ако не направите никакви промени в нито едно от полетата и кликнете бутона Save, ще бъде създаден в избраната директория php.ini файл със следното съдържание:

Запазване настройките Settings в php.ini файл

За примера ще променим три от настройките и отново ще кликнем същия бутон Save, за да запазим промените:

Запазване на променени настройки

В средната секция работим само с настройките от текстовите полета в таблицата и запазваме промените като кликнем бутона Save, който е под тях.

Сега нека изберем директорията на другия поддомейн phpversion7.icn-demo.com, в която също няма php.ini файл.

В текстовото поле под таблицата с PHP настройки нека въведем само една опция, която не съществува в таблицата горе:

date.timezone = Europe/Sofia

Потвърждение за успешно запазена настройка

Текстовото съобщение ни потвърждава, че настройката на часовата зона е успешно запазена.

Нека обаче кликнем бутона Save под таблицата с PHP настройките:

Изтриване на съществуващ запис в php.ini

Съществуващият запис в php.ini файла беше изтрит и беше добавено съдържанието на опциите (по подразбиране или персонализирани) в таблицата.

Важно: при кликнане на първия бутон Save се изтрива наличната информация в съществуващ php.ini файл или се създава нов такъв само с опциите (по подразбиране или персонализирани) в таблицата (средната секция).

Ако желаете да създадете персонализиран php.ini файл с различни настройки от тези в таблицата, въведете настройките в последното тесктово поле и ги запазете като кликнете бутона Save най-долу.

Ако желаете да създадете php.ini файл, в който към опциите от таблицата желаете да добавите и допълнителни опции изпълнете следното:

1. Променете настройките в опциите в таблицата и кликнете бутона Save под тях за да ги запазите.

2. След това в текстовото поле въведете допълнителните настройки и ги запазете както кликнете бутона Save най-долу.

Запазване на персонализирани настройки