PHP Manager

Помощен център

PHP Manager

PHP Manager е приложение, което улеснява изключително много управлението на вашата PHP конфигурация, като ви позволява да създавате персонализирани PHP настройки и да активирате различни PHP версии за всяка директория/сайт в хостинга.

За да достъпите интерфейса на приложението трябва да влезете в cPanel и в секция Software да кликнете линка PHP Manager:

php manager

PHP версия по подразбиране

По подразбиране PHP версията важи за целия хостинг план, освен ако няма зададени персонализирани PHP версии в една или повече директории.

За да настроите PHP версия по подразбиране в текстовото поле в секция Default PHP version кликнете върху стрелката вдясно, от падащото меню изберете подходящата версия и кликнете бутона Save:

php manager

Текстово съобщение отдясно на бутона ще потвърди успешната промяна:

php manager

Ако през файловия мениджър отворите началната директория на хостинга /home/cpaneluser/ ще откриете .htaccess файл (ако такъв не е бил създаден) с единствен запис в него:

AddHandler ${application/x-httpd-icndemo-php70} .php .php4 .php5 .phtml

Ако е имало .htaccess файл в началната директория на хостинга съдържащ съответен код, при промяна на PHP версията по подразбиране през PHP Manager, кодът, дефиниращ PHP версията, се добавя в началото на .htaccess файла без да изтрива съществуващия код:

AddHandler ${application/x-httpd-icndemo-php70} .php .php4 .php5 .phtml
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

PHP версия на директория

За да улесним примерите за работа с PHP Manager създаваме два поддомейна, които конфигурираме да работят от поддиректории на public_html с имената на поддомейните:

phpversion5.icn-demo.com    /public_html/phpversion5

phpversion7.icn-demo.com    /public_html/phpversion7

В секция PHP version per directory може лесно да изберете директория, в която да приложите конкретна версия на PHP, за да имате различни PHP версии в един и същ хостинг план.

Може да изберете домейна или директорията, чиято PHP версия да промените съответно през полетата Select directory или Document Root:

php manager

php manager

Избирате директорията само през едното поле - другото се настройва автоматично. След това в падащото меню Version избирате подходящата PHP версия. Ако изберете опцията Inherit ще наследите (това означава думата) PHP версията по подразбиране за целия хостинг, която сте посочили в секция Default PHP version по-горе:

php manager

За да завършите конфигурирането кликнете бутона Save:

php manager

php manager

Опции за PHP.INI

Припомняме, че PHP версията на сайта/директорията се управлява чрез код в .htaccess файл в директорията на сайта, в началната директория на хостинга или в директория public_html.

Файлът php.ini управлява PHP настройките за вашия хостинг план. Можете лесно да персонализирате всеки вариант на PHP в секция PHP.INI options в зависимост от специфичните нужди на Вашите уеб сайтове.

Тази секция се състои от три части и е важно да се разбере как те работят за да се избегне изтриване на съществуващи настройки или въвеждане на некоректни такива.

В първата секция избираме домейна/директорията, чиито PHP настройки ще променяме, точно както в секцията за промяна на PHP версията по-горе:

php manager

При избор на домейн/директория се зареждат допълнителни две секции.

И двете създават php.ini файл в избраната директория (ако такъв не съществува) при кликане на бутона Save.

В първия случай се използват настройките от текстовите полета в колоната Setting от таблицата. Ако не направите никакви промени в нито едно от полетата и кликнете бутона Save, ще бъде създаден в избраната директория php.ini файл със следното съдържание:

php manager

За примера ще променим три от настройките и отново ще кликнем същия бутон Save за да запазим промените:

php manager

В средната секция работим само с настройките от текстовите полета в таблицата и запазваме промените като кликнем бутона Save, който е под тях.

Сега нека изберем директорията на другия поддомейн phpversion7.icn-demo.com, в която също няма php.ini файл.

В текстовото поле под таблицата с PHP настройки нека въведем само една опция, която не съществува в таблицата горе:

date.timezone = Europe/Sofia

php manager

Текстовото съобщение ни потвърждава, че настройката на часовата зона е успешно запазена.

Нека обаче кликнем бутона Save под таблицата с PHP настройките:

php manager

Съществуващия запис в php.ini файла беше изтрит и беше добавено съдържанието на опциите (по подразбиране или персонализирани) в таблицата.

Важно: при кликнане на първият бутон Save се изтрива наличната информация в съществуващ php.ini файл или се създава нов такъв само с опциите (по подразбиране или персонализирани) в таблицата (средната секция).

Ако желаете да създадете персонализиран php.ini файл с различни настройки от тези в таблицата, въведете настройките в последното тесктово поле и ги запазете като кликнете бутона Save най-долу.

Ако желаете да създадете php.ini файл, в който към опциите от таблицата желаете да добавите и допълнителни опции изпълнете следното:

1. Променете настройките в опциите в таблицата и кликнете бутона Save под тях за да ги запазите. 2. След това в текстовото поле въведете допълнителните настройки и ги запазете както кликнете бутона Save най-долу.

php manager