Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Контролен Панел > Местоположение на лог файловете в cPanel

Местоположение на лог файловете в cPanel

Помощен център

Местоположение на лог файловете в cPanel

cPanel използва графичен интерфейс, за да направи управлението на отделните приложения максимално лесно и разбираемо като в същото време всички процеси могат да се управляват и през команден ред, който е предпочитания начин за администратори и техническа поддръжка.

cPanel записва информация за по-голямата част от активните процеси на сървъра в текстови файлове, наречени логове, за да може при необходимост системните администратори да разгледат записите и да установят причината за възникване на конкретната ситуация.

Информацията в тази статия ще бъде от полза само на потребителите с Cloud, VPS и Dedicated сървъри, тъй като те могат да ползват cPanel с пълен root достъп.

В статията ще покажем къде се записват по-голямата част от логовете на многобройните сървъри и приложения като Apache web server, Exim mail server, MySQL database server, ProFTP server, OpenSSH server и т.н., които заедно изграждат cPanel като най-популярната платформа за управление на хостинг услуги.

General

МестоположениеОписание
/var/log/messagesТози файл съдържа опитите за логване и общите съобщения за грешки за следните услуги: FTP, nameserver daemons, named or bind, MyDNS, PowerDNS, NSD, SSH daemon (sshd), Dovecot мейл сървър.
/var/log/secureТози файл съдържа опитите за влизане в SSH daemon (sshd).

cPanel & WHM services

Файлове

Следващата таблица показва списък с опитите за логване в cPanel & WHM:

МестоположениеОписание
/usr/local/cpanel/logs/access_logТози файл показва кога cPanel & WHM потребителя е достъпил профила си.

Системата показва тези записи в стандартен текстов формат, наречен Common Log Format. Всеки ред показва информация логване с посочения синтаксис.

Common Log Format

ПолеОписаниеПример
Authentication methodМетод за удостоверяване на заявка.s
Client requestЗаявката, която клиента подава към сървъра.GET /.__cpanel__service__check__./serviceauth?sendkey=__HIDDEN__&version=1.2 HTTP/1.0
HTTP StatusКод за състояние (status codes) на HTTP заявката.200
IP AddressIP адрес на клиента.192.168.0.24
ReferrerURL, от който посетителят е достъпил ресурса.ftp://cpanel.com
Response SizeФайловият размер на обекта, изпратен на клиента, в байтове.1500
Service portНомер на порт, който клиентът е посочил в заявката.2083
The X-Forwarded-For headerIP адресът на клиента, когато потребителят изпрати заявка през прокси поддомейн.X-Forwarded: for:192.0.2.60
TimeВремето, в което посетителят е осъществил достъп до уебсайта, в MM/DD/YYYY:HH:MM:SS ZZZZ формат.10/21/1985:16:42:23 0000
UserВалидно име на профил в cPanel & WHM или имейл адрес.validuser
User AgentБраузърът, който посетителят използва за достъп до cPanel & WHM.Safari
User-identifierНеизползвано поле за идентификация на потребителски протокол.Важно: логовете на cPanel & WHM винаги показват тире (-) за това поле.

Файлове - продължение

МестоположениеОписание
/usr/local/cpanel/build/localedatabaselogТози файл съдържа информация за редакции, извършени от потребител.
/usr/local/cpanel/logs/apitokenslogТози файл съдържа API tokens логовете на WHM.
/usr/local/cpanel/logs/cpdavderrorlogТози файл съдържа логове за грешки на WebDisk.
/usr/local/cpanel/logs/cpdavdsessionlogТози файл регистрира активността на WebDisk.
/usr/local/cpanel/logs/cpgreylistd.logТози файл регистрира действията на Greylisting (cpgreylistd).
/usr/local/cpanel/logs/cphulkd_errors.logТози файл регистрира Brute Force (cphulkd) грешки.
/usr/local/cpanel/logs/cphulkd.logТози файл регистрира активността на cphulkd daemon.
/usr/local/cpanel/logs/cpwrapd_logТози файл регистрира активността на cPanel & WHM (cpsrvd).
/usr/local/cpanel/logs/dnsadmin.logТози файл регистрира dnsadmin заявки.
/usr/local/cpanel/logs/error_logТози файл регистрира грешки в профила на cPanel.
/usr/local/cpanel/logs/incominghttprequests.logТози файл регистрира заявките за свързване към cPanel сървъра.
/usr/local/cpanel/logs/license_logТози файл регистрира актуализации на cPanel лицензите и грешки във връзка с лицензи.
/usr/local/cpanel/logs/login_logТози файл съдържа опитите за влизане в cpsrvd daemon.
/usr/local/cpanel/logs/queueprocd.logТози файл съдържа логовете на cPanel TaskQueue за обработка на queueprocd daemon.
/usr/local/cpanel/logs/safeapacherestart_logТози файл съдържа информация за всяко рестартиране на Apache сървъра.
/usr/local/cpanel/logs/session_logТози файл регистрира действията на потребителите, докато са логнати в cPanel профилите си.
/usr/local/cpanel/logs/setupdbmap_logТози файл съдържа логове, свързани с базата данни на cPanel.
/usr/local/cpanel/logs/stats_logТози файл съдържа статистически данни за уеб трафика (bandwidth) на всички cPanel профили.
/usr/local/cpanel/logs/tailwatchd_logТози файл съдържа логовете на драйвера Tailwatch (tailwatchd).
/usr/local/cpanel/logs/panic_logТози файл регистрира грешки (severe error logs) в cPanel профил.
/usr/local/cpanel/logs/php-fpm/error.logТози файл съдържа грешките в изпълнението на PHP-FPM. Тези грешки включват грешки за услугите cpsrvd и cpdavd. Забележка: файлът не включва грешките на клиентски сайтове.
/var/cpanel/php-fpm/USER/logs/slow.logТози файл съдържа скриптове, които се изпълняват необичайно бавно за даден потребител. Забележка: USER представлява името на cPanel профила.
/var/cpanel/php-fpm/USER/logs/error.logТози файл регистрира грешки на потребителя. Забележка: USER представлява името на cPanel профила.
/var/cpanel.bandwidth.cacheТози файл записва кеширания трафик за всеки cPanel профил на сървъра.
/var/cpanel/accounting.logТози файл съдържа записи на действия в cPanel профила като създаване и изтриване.
/var/log/chkservd.logТози файл съдържа логове за състоянието на услугата.
/var/log/cpanel-install.logТози файл съдържа логовете за инсталиране на cPanel & WHM.

Директории

Таблицата показва директориите с логове в cPanel & WHM:

Път до директориятаОписание
/usr/local/cpanel/logs/cpbackupТази директория съдържа cPanel backup логове.
/usr/local/cpanel/logs/cpbackup_transporterТази директория съдържа логовете на cPanel Backup Transporter.
/usr/local/cpanel/logs/easy/apacheТази директория съдържа логовете за създаване на EasyApache.
/usr/local/cpanel/logs/update_analysisТази директория съдържа .tar файловете за update.
/var/cpanel/bandwidth/usernameТази директория съдържа логовете за използвания трафик на всеки профил. Забележка: в тази директория username е потребителското име на cPanel профила.
/var/cpanel/logsТази директория съдържа логове за трансфер на акаунти и други служебни логове.
/var/cpanel/updatelogsТази директория съдържа логовете за update на системата.
/var/cpanel/logs/mysql_upgrade.logТази директория съдържа логовете за ъпгрейд на MySQL в профила.
/var/cpanel/horde/logТази директория съдържа логовете на Horde.
/var/cpanel/roundcube/logТази директория съдържа логовете на Roundcube Webmail.
/var/cpanel/transfer_sessionТази директория съдържа поддиректории за прехвърляне и възстановяване на сесии. Всяка поддиректория за прехвърляне и възстановяване на сесиите съдържа логовете на сесията в JSON формат.

FTP

Файлове

МестоположениеОписание
/usr/local/apache/domlogs/ftpxferlogТози файл съдържа логовете за FTP транзакции на всички cPanel потребители, които ползват EasyApache 3.
/etc/apache2/logs/domlogs/ftpxferlogТози файл съдържа логовете за FTP транзакции на всички cPanel потребители, които ползват EasyApache 4.

Директории

МестоположениеОписание
/usr/local/apache/domlogsТази директория съдържа логовете за FTP транзакции за всички домейни в cPanel профила, които съществуват в уеб сървърите, работещи с Easy Apache 3.
/etc/apache2/logs/domlogsТази директория съдържа логовете за FTP транзакции за всички домейни в cPanel профила, които съществуват в уеб сървърите, работещи с Easy Apache 4.

Mail

Файлове

МестоположениеОписание
/var/log/exim_mainlogТози файл съдържа логове за доставяне на писма от Exim мейл сървър за домейните в cPanel профила.
/var/log/exim_rejectlogТози файл съдържа лог на писмата, които системата е отхвърлила поради ACL. За повече информация прочетете документацията на Exim Configuration Manager - Basic Editor.
/var/log/exim_paniclogТози файл съдържа логовете с грешки (severe error logs) на Exim мейл сървър.
/var/log/maillogТози файл съдържа опити за влизане в IMAP и POP3, транзакции, фатални грешки и резултати (scores) от Apache SpamAssassin.

Директории

МестоположениеОписание
/var/spool/exim/inputТази директория съдържа лог на входящи съобщения в опашката. За повече информация прочетете документацията на Mail Queue Manager. Системата разделя тези дневници на поддиректории, които съответстват на номера или буквата, с които започва името на подателя.
/usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/logsТази директория съдържа Mailman логовете на профила.

RAM памет

МестоположениеОписание
/var/log/dcpumon/YYYY/MMM/DDТози файл съдържа информация за процесите, които консумират най-много процесорно време CPU и RAM памет. Забележка: за коректно интерпретиране на данните, използвайте файла /usr/local/cpanel/bin/dcpumonview.
/var/log/muninТози файл съдържа логовете на Munin в профила. Munin е cPanel приложение, което показва информация за CPU, Exim, Apache, MySQL и др. с помощната програма rrdtool.

MySQL

МестоположениеОписание
/var/lib/mysql/HOSTNAME.errТози файл съдържа информация за базите данни и MySQL грешките в cPanel профила. Забележка: HOSTNAME представлява хост името на сървъра.

Webservers

Apache

МестоположениеОписание
/usr/local/apache/domlogs/DOMAINТози файл съдържа информация за това кога посетител е осъществил достъп до сайт, който съществува на уеб сървър с EasyApache 3. Бележка: DOMAIN представлява домейн в cPanel профила. cPanel потребителите могат да изтеглят своите логове за достъп от cPanel > Home > Metrics > Raw Access.
/etc/apache2/logs/domlogs/DOMAINТози файл съдържа информация за това кога посетител е осъществил достъп до сайт, който съществува на уеб сървър с EasyApache 4. Бележка: DOMAIN представлява домейн в cPanel профила. cPanel потребителите могат да изтеглят своите логове за достъп от cPanel > Home > Metrics > Raw Access.
/var/log/apache2/modsec_audit.logТози файл съдържа лог информация за ModSecurity.
/var/log/apache2/suexec_logТози файл съдържа информация за одит (audit) логовете на SuExec. Това е полезно за диагностициране на Internal Server Errors, които не генерират съответна информация в лога за грешки.
/var/log/apache2/suphp_logТози файл съдържа информация за одит (audit) логовете на suPHP Apache модул. Това е полезно при диагностициране на Internal Server Errors, които не генерират съответна информация в лога за грешки.
/var/log/apache2/mod_jk.logТози файл съдържа логове за свързване на Tomcat.
/var/log/apache2/error_logТози файл съдържа логове за грешки за уеб сървъри и CGI приложения.

Tomcat

МестоположениеОписание
/var/log/easy-tomcat7/localhost-access_logТози файл съдържа логове за достъпа до Tomcat.
/var/log/easy-tomcat7/catalina.errТози файл съдържа логове за грешки на Tomcat7. За повече информация прочетете в документацията на Tomcat.
/var/log/easy-tomcat7/catalina.outТози файл съдържа логове с изходни данни на Tomcat7.

Заключение

Потребителите на споделен хостинг имат на разположение само логове за достъп до уеб сървъра и при нужда от информация за техния cPanel потребител, например в лога на мейл или FTP сървъра, трябва да се свържат с техническа поддръжка за генериране на извадка от общия лог.

Трябва да имате предвид, че логовете са общи за всички потребители на хостинг сървъра и лог файловете с течение на времето стават огромни като брой записи и файлов размер, поради която причина през няколко дни тези логове се презаписват (старата информация автоматично се изтрива и в същия файл се записва новата информация).

Затова препоръчаме да следите сайтовете си ежедневно за да може при нужда да получите своевременно актуална информация от логовете на сървърите - ако потърсите информация от преди две седмици тя със сигурност вече е изтрита.