Меню ICN.bg Tools в cPanel

Помощен център

Меню ICN.bg Tools в cPanel

CN.bg CPU Manager

Първият инструмент, който ще разгледаме е ICN.bg CPU Manager.

Чрез този инструмент може да направи справка за използвания от ресурс "Процесорни минути". Повече информация какво означава терминът "Процесорни минути" можете да намерите в следната статия:

Какво означава термина "Процесорни минути"?

Инструментът Ви предоставя графики за избран от вас период или ден, като по този начин можете да следите как се изменя потреблението на ресурсите в различни периоди от време и в различни части от деня.

ICN.bg MySQL Manager

Друг полезен инструмент е ICN.bg MySQL Manager, който ви позволява да следите изразходвания ресурс в следствие на MySql заявки, с които работи вашият акаунт и сайтовете към него. Инструментът визуализира графики за избран от вас период:

ICN.bg Process Manager

Чрез инструмента ICN.bg Process Manager можете да проследите какви процеси и скриптове, като php, ftp, cron задачи и други, са били изпълнени от акаунта в различни периоди от време. В легенда над графиката са обозначени с цветови и текстови елементи видовете процеси. Инструментът предоставя различни графики като:

Статистика за всички изпълнени команди по часове за избрана дата

По вертикалната координатна линия е обозначен броя на изпълнените процеси/команди, а по хоризонталата - часовeте от денонощието.

Статистика за използваното време от всяка една команда или скрипт  за избрана дата

По вертикалната координатна линия е обозначено времето за изпълнение на определен процес/команда, а по хоризонталата - часовeте от денонощието.

Статистика за командите и скриптовете с най-висока консумация на процесорни ресурси за избрана дата

По вертикалната координатна линия е обозначено процесорното натоварване при изпълнените на процеси/команди, а по хоризонталата - часовeте от денонощието.

Статистика за средното време за изпълнение на команда/процес за избрана дата

По вертикалната координатна линия е обозначено средното време за изпълнение на процес/команда в минути, а по хоризонталата - часовeте от денонощието.

Дневна статистика за всички процеси според командите за избрана дата

По вертикалната координатна линия е обозначено времето за изпълнение на процеси/команди с най-висока консумация на процесорен ресурс, а по хоризонталата - избраната от вас дата.

Дневна статистика за средното време за изпълнение на процеси/команди за избрана дата

По вертикалната координатна линия е обозначено времето за изпълнение в минути на процеси/команди с най-висока консумация на процесорен ресурс, а по хоризонталата - избраната от вас дата.

Дневна статистика за общото време за изпълнение на процеси/команди за избрана дата

По вертикалната координатна линия е обозначено общото време за изпълнение в минути на процеси/команди, а по хоризонталата - избраната от вас дата.

Дневна статистика за най-товарещите процесора процеси според командите за избрана дата

По вертикалната координатна линия е обозначено времето за изпълнение на процеси/команди, а по хоризонталата - избраната от вас дата.

В случай, че срещате затруднение с някой от инструментите на ICN.Bg Tools може да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338