Логове за достъп в cPanel

Помощен център

Логове за достъп в cPanel

Логовете за достъп (access logs) са текстови файлове, съдържащи информация за посетителите на вашия уебсайт (IP адрес, домейн, браузер ...) и съдържанието (страници, статии, изображения, услуги, реклами ...), до което те са осъществили достъп.

Графични статистически програми като AWStats използват данните от тези логове, за да създадат графиките, които виждате в тези приложения.

Информацията, съдържаща се в необработените регистрационни файлове за достъп (raw access logs) включва: потребителски имена, IP адреси, HTTP активност и достъпените от всеки посетител ресурси, статус код, размер на файл, тип браузер и др..

За да получите достъп до интерфейсa на файловете за достъп, отворете cPanel > Metrics и кликнете върху връзката Raw Access:

Достъп до Raw Access в cPanel

Конфигуриране на логовете за достъп в cPanel

cPanel ще започне да записва логовете за достъп в профила ви само ако поставите отметка в квадратчето пред текста: Archive logs in your home directory at the end of each stats run every 48 hours.

Ако поставите отметка в квадратчето пред текста: Remove the previous month’s archived logs from your home directory at the end of each month, cPanel ще покаже списък на всички стари логове в таблицата Archived Raw Logs:

Интерфейс за конфигуриране на логовете за достъп в cPanel

Препоръчаме да маркирате двете полета и да кликнете бутона Save.

cPanel обработва статистически данни за сайтовете приблизително на всеки 24 часа.

Изтегляне логове за достъп на локалния компютър

Всички домейни в хостинга се подреждат в таблица заедно с информация за наличните логове:

Таблица с информация за наличните логове

 • Domain: списък на домейните във вашия хостинг;
 • Last Update: последна дата, когато лог архива е актуализиран;
 • Disk Usage: размерът на архивирания лог файл;
 • Linked Domains: списък на добавените/паркираните домейни.

Кликнете името на сайта (домейна), чиито архивирани логове желаете да изтеглите. След като файлът се изтегли на вашия компютър може да го разархивирате и да прегледате съдържанието му чрез текстов редактор.

Архивирани логове за достъп

В секция Archived Raw Logs се подреждат архивираните логове, които се съхраняват в директория /home/logs/ на хостинга:

Списък с архивираните логове

Кликнете върху името на архивния файл за да изтеглите на локалния компютър:

Изтегляне на архивен файл на локалния компютър

Разархивирайте файла:

Разархивиране на изтегления файл

Отворете архива с обикновен текстов редактор за да прегледате съдържанието на записите:

Отваряне на файла с обикновен текстов редактор

Важно: Допълнителните домейни се записват в таблицата като поддомейни на главния домейн на хостинга - в примера ние търсим логовете за сайта http://icn-demo.net, но те са записани като icndemonet.cpuser.icnhost.net-Jan-2018.gz

Какво означава информацията в логовете за достъп?

В логовете за достъп до уеб сървъра се записват всички заявки, обработени от сървъра в определен формат:

127.0.0.1 - - [18/Jan/2018:20:51:35 +0200] "GET /images/msc2.jpg HTTP/1.0" 200 58528 "http://icn-demo.net/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 OPR/50.0.2762.58"

Всяка съставна част на примерен запис в лог файл е описана по-долу:

 • IP адрес на клиента - 11.22.33.44;
 • Удостоверяване на потребителя според HTTP заявката - cpaneluser - Тире в изходния запис показва, че исканата информация не е налична - '-';
 • Времето на получаване на заявката - [18/Jan/2018:20:51:35 +0200];
 • Заявката за ресурса се поставя в двойни кавички и съдържа следната информация:

  1. Използван метод - GET;

  2. Относителен път до ресурса - /images/msc2.jpg;

  3. Използван протокол - HTTP / 1.0.

 • Статус код, който сървърът връща на клиента - 200 (Success), може да бъде 403 (Forbidden), 404 (Not Found) и т.н.

 • Размер на файла, върнат на клиента - 58528;
 • Референтен URL, от който е изпратена заявката - трябва да показва URL, който съдържа относителния път до ресурса /images/msc2.jpg - "http://icn-demo.net/";
 • User-Agent - информация, която браузърът на клиента дава за себе си - "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 OPR/50.0.2762.58";

Заключение

Поставете отметки пред двете опции за да започне cPanel да записва архивните файлове. Ако сте маркирали опциите преди повече от 48 часа и в профила ви няма записани архиви, свържете се с отдела за техническа поддръжка.

Уеб сървърът регистрира всички действия на потребителите и всички достъпени ресурси в логовете за достъп, поради което тези файлове за един средно натоварен сайт могат да съдържат хиляди редове с информация.

Нормалната практика за отстраняване на проблеми е да проверите внимателно информацията в статистическа програма като AWStats и след това да потърсите подробна информация за този потребител, файл или действие в логовете за достъп, като използвате текстов редактор с добри възможности за търсене (например Notepad ++).