Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Контролен Панел > Как да ползваме отдалечена база данни на локален сървър?

Как да ползваме отдалечена база данни на локален сървър?

Помощен център

Как да ползваме отдалечена база данни на локален сървър?

Въпреки че е разделено в поредица от статии това е едно и също упражнение - как да създадем и поддържаме WordPress сайт на локален тестов сървър и с минимални усилия да го преместваме на работния хостинг сървър.

Който поне веднъж си е играл с WordPress знае, че цялата информация и настройки се пазят в базата данни. Само когато инсталираме нов плъгин, тема или widget, както и когато модифицираме част от оригиналния код или създаваме нов код (child theme например) тогава се прави промяна във файловата система на WordPress.

Очевидния начин да се премести съдържанието на сайта от локалния сървър на работния е да се създаде архив на локалната база данни, който да се импортира в базата данни на хостинг сървъра.

Но има и по-лесен начин благодарение на функцията Remote MySQL. Тя позволява отдалечен достъп до базата данни на хостинга.

За да активирате тази функционалност влезте в cPanel > Databases и отворете кликнете линка Remote MySQL.

В текстовото поле Host въведете IP адреса на компютъра, на който е инсталиран локалния сървър и натиснете бутона Add Host:

въвеждане IP адреса на компютъра с локалния сървър

Текстово съобщение ще потвърди успешното добавяне и записа ще се появи в таблицата Access Hosts:

добавяне на IP адреса в таблица Access Hosts

Докато сме на хостинг сървъра нека направим малка промяна в заглавието на сайта - влизаме в Dashboard > Appearance > Customize и заменяме Local с cPanel:

промяна заглавите на сайта на хостинга

зареждане на сайта с новото заглавие в браузер

Иконата в таба ни показва, че това е сайта на хостинг сървъра. Нека погледнем през phpMyAdmin в MySQL таблицата xmpplocoptions:

име на сайта в phpMyAdmin

Променяме записа в hosts файла и активираме достъпа до локалния сървър:

#12.34.56.78 icn-xampp.net

127.0.0.1 icn-xampp.net

С текстов редактор отворете файла wp-config.php в директорията на локалния сървър (F:\Xampp\htdocs\sites\icn-xampp.net).

Копирайте веднъж следния ред define('DB_HOST', 'localhost'); и в копирания ред въведете IP адреса на хостинг сървъра вместо localhost за да получите следния блок:

/** MySQL hostname */
//define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_HOST', '12.34.56.78');

Двете наклонени черти в началото на реда означават коментиране на целия ред и този код се пропуска от PHP интерпретатора.

Запазваме файла и рефрешваме браузера:

зареждане на сайта в браузер

Нека отворим phpMyAdmin на локалния сървър и да проверим какво е заглавието на сайта в таблицата xmpplocoptions:

заглавие на сайта в локалната база данни

Проверката само потвърждава, че наистина локалния WordPress сайт зарежда съдържание и конфигурация от базата данни на хостинг сървъра.

Този начин на свързване е удобен ако имате малък хостинг план и сте на ръба на безплатния лимит от процесорно време, за да правите малки промени по сайта от локалния сървър без да се логвате в администрацията на сайта в cPanel.

Друга полза е, че ползвате архивирането, предоставено от хостинг компанията, вместо да архивирате базите данни локално.

Държим да подчертаем, че и двата подхода (спестяване на процесорно време и не-архивиране) не могат да бъдат добавени към списъка с добри практики, които препоръчаме на нашите клиенти.

В зависимост от конкретната ситуация обаче (интернет свързаност, състояние на локалния компютър и др.) отдалеченото свързване с MySQL сървъра може да се окаже единственото възможно решение затова е добре да можете да приложите на практика знанията от това упражнение.

В последната статия от тази серия ще ви покажем как да премествате WordPress сайта от локалния тестов сървър XAMPP на работния хостинг сървър.