Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Контролен Панел > Използване на дисковото пространство в хостинга

Използване на дисковото пространство в хостинга

Помощен център

Използване на дисковото пространство в хостинга

Приложението Disk Usage показва информация за вашите файлове, директории и начина, по който използвате дисковото пространство в профила си във вашия хостинг.

Този интерфейс дава пряк достъп до съответната директория във файловия мениджър, където може да видите данни за използваното дисково пространство от всеки файл в директорията.

Използвайте функциите на MySQL и PostgreSQL приложенията, за да получите информация за големината на отделните бази данни.

Ако получите предупреждение за неуспешно писане: превишена квота на диска (Write failed: disk quota exceeded), това означава, че профилът ви е използвал максималното количество дисково пространство, което позволява вашата квота. Не можете да запишете никакви файлове, защото не разполагате със свободно дисково пространство.

Disk Usage интерфейса прави възможно да определите кои файлове можете да изтриете, за да възстановите използваното дисково пространство.

Процесът на архивиране на профил близо до лимита на дисковото пространство или над него може да не успее, тъй като системата не може да записва необходимите файлове, като например файл за заключване на база данни (database lock file).

За да достъпите приложението отворете cPanel и в секция Files кликнете линка Disk Usage:

Достъп до Disk Usage в cPanel

Общ изглед на Disk Usage

Данните в графиката за използваното дисково пространство за всяка отделна директория се изчисляват от системата в сравнение с дисковото пространство, използвано от най-голямата директория (в примера: /public_html/).

Disk Usage интерфейса показва следната информация за използването на дисково пространство:

  • Файлове, които съдържа вашата домашна директория;
  • Файлове, които съществуват в скритите поддиректории;
  • Архиви на имейли, съдържащи се в директория /mail/;
  • Имейл профили, съдържащи се в директория /mail/;
  • MySQL - кликнете линка за да отворите MySQL интерфейса;
  • PostgreSQL - кликнете линка за да отворите PostgreSQL интерфейса.

Под основната таблица за използваното дисково пространство, Disk Usage предоставя втора таблица, в която може да сортираме директориите по име или по файлов размер като изберем съответния радио бутон:

Сортиране на директории и файлове по име

Сортиране на директории и файлове по файлов размер

Стрелката срещу името на директория показва наличието на поддиректории. Ако кликнете самата стрелка се разгръща съдържанието на директорията:

Разширен изглед на директория с поддиректории

Кликнете върху някоя от изброените директории, за да отворите подходящата поддиректория в интерфейса на файловия мениджър (cPanel > Home > Files > File Manager):

Отваряне на поддиректория в File Manager

Интерфейсът на файловия мениджър не показва информация за използването на диска за отделни файлове, които съдържа вашата домашна директория.

Възможно е да има някои несъответствия между данните, които файловия мениджър и този интерфейс показват тъй като повечето файлове заемат малко повече дисково пространство в сравнение с действителния им размер. Например 300-байтов файл може да заема 4 KB действително дисково пространство.

Информацията за използването на дисково пространство не показва колко място използва самата директория. Обикновено самите директории заемат незначително количество дисково пространство.

Системата включва размера на базите данни MySQL и PostgreSQL в изчислението на използваното дисково пространство на профила. Системата обаче не налага ограничение за квотата на дисковото пространство на профила, ако размерът на базата данни доведе до превишаване дисковото пространство на профила.

Цифрите, които този интерфейс показва, може да не отразяват последните промени в дисковото пространство на вашия профил.

Увеличаване на наличното дисково пространство може да стане като преминете на хостинг план с по-високи параметри.

Ако имате колебания относно управлението на дисковото пространство в хостинга свържете се с колегите от техническа поддръжка за съдействие.