Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Контролен Панел > Възстановяване на файлове в ICN.Bg хостинг

Възстановяване на файлове в ICN.Bg хостинг

Помощен център

Възстановяване на файлове в ICN.Bg хостинг

В статията ще ви представим нов инструмент за възстановяване на файлове ICN.Bg Files Backup & Restore, който техническият екип на ICN.Bg разработи за своите клиенти на споделен хостинг.

ICN.Bg съхранява резервни копия на вашите файлове за последните 7 дни и след това създава ежеседмични архиви за последните 4 неделни дни, с което пълният период на архивиране достига един месец.

В същото време автоматично се създава резервно копие на файловете, които предстои да бъдат възстановени до предишната дата. По този начин, дори ако резервното възстановяване не отговаря на вашите нужди, може лесно да възстановите текущото състояние на сайта.

Достъп до 'ICN.Bg Files Backup & Restore' в cPanel

За да достъпите инструмента, отворете вашия cPanel акаунт и в секция Файлове (Files) изберете ICN.Bg Files Backup & Restore:

Достъп до ICN.Bg Files Backup & Restore в cPanel

На следващия екран по подразбиране ще ви се зареди рездел Restore Backup:

Основевен интерфейс на ICN.Bg Files Backup & Restore

От падащото меню в полето Select backup изберете дата на архива за възстановяване:

Изглед на меню в поле Select backup

Системата ще ви попита за потвърждение дали наистина желаете архив от посочената дата. За да потвърдите, кликнете бутона Mount, за да направите нов избор, кликнете Close:

Потвърждаване на избраната дата на архив

В таблица се зарежда директорията на потребителя с всички налични поддиректории. Когато кликнете върху името на директорията, се отварят съдържащите се в нея поддиректории и файлове. Срещу всяка директория и файл е разположен бутон Mark for restore, през който зареждате интерфейса за възстановяване:

Изглед на списък с директории и бутон Mark for restore

Ако няма наличен архив от избраната дата, плъгинът ще зареди посоченото по-долу съобщение:

Съобщение за грешка при липса на архив

За да тестваме опциите за възстановяване на плъгина, изтрихме директорията с изображения на WordPress сайт (/public_html/astra/wp-content/uploads/2020), без която началната страница на сайта изглежда така:

Изглед на повреден WordPress сайт

В реална ситуация най-добре е да се възстанови директорията на сайта, затова влезте в директория /public_html/ и кликнете бутона Mark for restore (Маркирайте за възстановяване) срещу директория /astra/:

Избиране на директория за възстановяване

В новия интерфейс плъгинът предоставя опции за избор къде да бъде доставен избраният архив:

 • Restore to original location - възстановяване на файловете в сегашната им директория;
 • Restore to alternative location - възстановяване на файловете в друга директория на хостинга;

Възстановяване на архив в дял на хостинга

Системата показва пътя по подразбиране за съхранение на архива: /backup/files/ като името на директорията 20201110 е всъщност годината-месеца-датата на избрания архив. Ако посочите директория по ваше желание, архивът ще бъде възстановен в нея. Кликнете бутона Restore, за да стартирате процеса на възстановяване:

Възстановяване на архив в директорията на потребителя

След приключване на възстановяването, плъгинът публикува подробен отчет, който съдържа:

 • Датата на архива;
 • Идентификатора на архива;
 • Избраната директория за възстановяване;
 • Директорията на възстановения архив;
 • Времето на възстановяване;
 • Статус на задачата;

Изглед на отчета след задача за възстановяване

Във файловия мениджър откриваме възстановената директория /astra/:

Проверяваме дали в архива е налична директорията с изображения /2020/, която изтрихме преди теста - директорията е коректно възстановена.

Изглед на възстановения архив в потребителската директория

Възстановяване на оригиналните файлове от архив

Тестът показа, че опцията Възстановяване на архив в дял на хостинга работи коректно. Сега нека проверим дали ICN.Bg Files Backup & Restore ще възстанови директно файловете на повредения сайт.

Повтаряме описаните по-горе стъпки:

 • избиране дата на архива;
 • потвърждение на избраната дата;
 • избиране на директория/файл за възстановяване (/public_html/astra/);
 • маркиране на избраната директория през бутона Mark to restore;

Избирате опция за възстановяване в оригиналното местоположение (Restore to original location) и натискате бутона Restore:

Опция Възстановяване на оригиналните файлове от архив

След приключването на процеса, плъгинът публикува познатия отчет, в който допълнителната информация е местоположението на текущия архив преди възстановяване (Current backup location). В случай, че възстановяването не е успешно, просто копирайте съдържанието на запазената директория на сайта (/files-20201110113249/astra/) в конфигурационната директория /public_html/astra/:

Изглед на отчет за изпълнена задача

Навигираме до WordPress директорията /uploads/, за да проверим дали е възстановена изтритата по-рано директория с изображения /2020/:

Проверка за възстановена директория

Кликаме върху бутона F5 на клавиатурата или бутона Refresh на браузъра, за да заредим отново сайта и този път изображенията се зареждат коректно:

Коректно визуализиране на възстановения WordPress сайт

В раздел Restore History плъгинът записва подробна информация за всеки архив, която е достъпна в интерактивен панел, който се отваря когато се кликне бутонът Details и се затваря с повторно кликане на бутона:

Изглед на раздел Restore History

В раздел Browse Backups се записват всички върнати архиви, заедно с опцията за изтриване през бутона Delete срещу съответния архив:

Изглед на раздел Browse Backups

След натискане на бутона Delete за изтриване на архив, се зарежда прозорец за потвърждение дали наистина желаете да изтриете точно този архив. Потвърдете изтриването като кликнете Delete в прозореца:

Потвърждение за изтриване на архив

Текстово съобщение ще потвърди успешното изтриване на архива:

Потвържение за успешно изтриване на архив

ICN.Bg Files Backup & Restore е изключително интуитивен и лесен инструмент за възстановяване на файлове в споделен хостинг от ICN.Bg. Просто избирате дата на архива, посочвате директорията или файловете за възстановяване и избирате местоположението на възстановения архив (в потребителската директория или възстановяване на оригиналните файлове).

Важна особеност в работата на плъгина е преди възстановяване потребителят да проверява дали има достатъчно свободно дисково пространство в хостинга, ако се ползва опцията възстановяване в директория. В противен случай, системата ще генерира грешка.

В статията "Използване на дисковото пространство в хостинга" ще намерите полезна информация как да проверите колко свободно дисково пространство имате в хостинга.