Генератор на пароли в cPanel

Помощен център

Генератор на пароли в cPanel

В тази статия ще ви покажем как да използвате вградения генератор на пароли в cPanel, за да създадете силни и сигурни пароли за вашите акаунти.

Функцията генерира сигурни пароли, които са трудни за познаване от злонамерени потребители. Препоръчаме да използвате функцията за генериране на пароли във всеки интерфейс, където генератора се зарежда на страницата:

Двете състояния на бутон Password Generator

Когато кликнете върху Password Generator се появява нов прозорец, който съдържа автоматично генерирана парола в текстово поле.

Може да кликате бутона Generate Password толкова пъти, колкото желаете, докато се генерира парола, която отговаря на вашите предпочитания:

Генериране на нова парола

Конфигуриране степента на сигурност

За да зададете параметрите за сигурност на новата парола, изпълнете следните стъпки:

Кликнете линка Advanced Options (Разширени опции):

Отваряне на панел с разширени опции

Въведете желаната дължина на паролата в текстовото поле Length.

Изберете дали да включвате главни букви, малки букви, цифри или символи.

Тъй като използваме генератора на пароли, за да създадем най-сигурните пароли, няма смисъл да избираме по-малко сигурни опции като комбинацията по-долу:

Length - 10
Alpha Characters - Lowercase (abc)
Non Alpha Characters - Numbers(123)

Настройки за генериране на слаба парола

Всяка комбинация от опции, която е различна от следната:

Length - 18
Alpha Characters - Both(aBcD)
Non Alpha Characters - Both(1@3$)

създава по-слаба парола.

Копирайте паролата на сигурно място (файл) и маркирайте полето I have copied this password in a safe place в долната част на прозореца за да се активира бутона Use Password.

Кликнете бутона Use Password за да използвате генерираната парола - cPanel автоматично ще добави паролата в двете полета Password и Password (Again).

За да отхвърлите паролата и да затворите генераторa за пароли, кликнете бутона Cancel.

За да гарантирате сигурността на профила си, уверете се, че използвате различни пароли за всички ваши акаунти и потребители (cPanel, Email, FTP, MySQL).

Добри практики за работа с пароли

  • Избягвайте последователни комбинации от клавиши на клавиатурата - например qwerty или asdfg. Не използвайте речникови думи, термини на жаргон, замяна на буква с цифра (4 вместо ч) или думи, написани в обратен ред.
  • Уверете се, че никой не ви наблюдава, докато въвеждате паролата си.
  • Винаги излизайте от акаунта (log off), ако се отдалечите от компютъра си и не сте сами вкъщи.
  • Избягвайте да въвеждате пароли на публично достъпни компютри като компютри в интернет кафенета или библиотеки.
  • Избягвайте да въвеждате пароли при използване на необезопасени безжични Wi-Fi мрежи като летища или кафенета.
  • Не казвайте на никого парола, но ако трябва да го направите, сменете паролата си възможно най-скоро след това.
  • Променяйте паролите си периодично, особено за най-важните си акаунти и профили.
  • Ако искате браузърът ви да запомня и въвежда автоматично данните за логване използвайте главна (master) парола, за да защитите самия браузър.
  • Силните пароли могат лесно да се запомнят, но трудно могат да се отгатнат:

Iam:)2b34! = Щастлив съм да бъда 34!

2В-OR-not_2b? = Да бъда или да не бъда?