Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Контролен Панел > Филтър за спам на ниво акаунт и потребител

Филтър за спам на ниво акаунт и потребител

Помощен център

Филтър за спам на ниво акаунт и потребител

В тази статия ще разгледаме подробно възможностите за филтриране на входящата поща през контролния панел на хостинга с помощта на опциите Филтрация на ниво акаунт (Account Level Filtering) и Филтрация на ниво потребител (User Level Filtering).

Филтрирането на входящата поща се осъществява с помощта на правила, зададени от потребителя, които системата автоматично прилага към всяко новополучено писмо.

Ако искаме да заложим общи правила, с които да филтрираме всички входящи съобщения, пристигащи в главния домейн на хостинг акаунта (разбирайте във всички пощенски кутии, дефинирани във Вашия домейн) следва да използваме опцията Филтрация на ниво акаунт (Account Level Filtering).

Ако искаме да заложим филтриране за конкретна пощенска кутия - правим го с опцията Филтрация на ниво потребител (User Level Filtering).

Обърнете внимание на факта, че ако имаме дефинирани общи филтри (за всички) и конкретни филтри (за определена пощенска кутия) първо се проверяват общите (на ниво акаунт) и след това конкретните (на ниво потребител)!

Тъй като правилата за филтриране се редактират по един и същи начин независимо дали са общи за всички пощенски кутии или специфични за определена пощенска кутия, най-напред ще разгледаме как се достига до екрана за редакция на правила.

достъп до имейл филтрите в cPanel

1. Общ преглед на позволените филтри

1.1 Наименование на филтъра, които се създава/редактира.

1.2 Правила, които се задават по какъв точно филтър да приема имейлите.

1.3 Текст, които прихваща в зависимост от правилата зададени от точка 1.2.

1.4 Действие, което да изпълнява за правилата зададени от точка 1.2 и 1.3.

2. Правила

 • From - имейл адрес на подателя,
 • Subject - тема на съобщението,
 • To - имейл адрес на получателя.,
 • Reply Address - имейл адреса за отговор,
 • Body - съдържание на съобщението,
 • Any Header - всяка заглавна част (header),
 • Any recipient - всеки получател на съобщението,
 • Has not been previously delivered - системата проверява само съобщения, които са останали в опашката за доставка,
 • Is an Error Message - системата проверява само съобщения за грешка, изпратени от автоматичен отговор.
 • List ID - идентификатор на мейлинг списък в акаунта.
 • Spam Status - Всеки път когато Apache SpamAssassin™ маркира съобщение като спам - Spam Status, необходимо е текста да бъде с Yes или No.
 • Spam Bar - въвеждането на текст с Spam Bar header означава, че е генериран с Apache SpamAssassin даденото съобщение. Колкото повече знака плюс (+) има тогава Apache SpamAssassin ще добави съобщението, колкото повече звезди има, толкова е по-висок шанса да бъде маркирано съобщението за спам.
 • Spam Score - тоталният брой на знака плюс (+) в Spam Bar опцията, се изразява като цяло число.

За повече информация може да погледнете опциите малко по-надолу в статията.

правила и оператори за настройване на имейл филтри

3. Оператори

 • equals - съобщението съдържа точно съвпадение на думите,
 • matches regex - съобщението отговаря на регулярни изрази, които сте дефинирали.

Забележка: Текстовото поле на филтъра приема регулярни изрази, когато изберете тази опция, вместо по-често използваните заместващи знаци (например * или ?).

 • contains - съобщението съдържа определени думи,
 • does not contain - съобщението не съдържа дефинирания низ,
 • begins with - съобщението започва с дефинирания низ,
 • ends with - съобщението завършва с дефинирания низ,
 • does not begin - съобщението не започва с дефинирания низ,
 • does not end with - съобщението не завършва с дефинирания низ,
 • does not match - съобщението не съвпада точно с дефинирания низ.

Дадените опции са валидни, единствено когато се избере Spam Score:

 • is above (#s only) - спам резултатът на съобщението е по-голям от този, който сте дефинирали,
 • is not above (#s only) - спам резултатът на съобщението е равен или по-малък от този, който сте дефинирали,
 • is below (#s only) - спам резултатът на съобщението е по-малък от този, който сте дефинирали,
 • is not below (#s only) - спам резултатът на съобщението е по-голям или равен на този, който сте дефинирали.

4. Действия (actions)

 • Discard Message - системата отхвърля входящото съобщение без изпращане на известие,
 • Redirect to email - системата препраща съобщението към друг имейл адрес, който сте посочили,
 • Fail with message - системата отхвърля съобщението и автоматично изпраща известие на подателя,
 • Stop Processing Rules - системата пропуска всички правила за филтриране,
 • Deliver to folder - системата доставя съобщението до определена папка,
 • Pipe to a program - системата изпраща входящото съобщение към определена програма.

За повече информация може да прочетете статията Pipe to a Program.

5. Редактиране и изтриване на филтър

Редактирането на филтъра става от бутона Edit, а изтриването му - от Delete.

панел за редактиране и изтриване на имейл филтър

6. Разликата между ниво акаунт и ниво потребител е в това, че при потребителите трябва да изберете за кой имейл адрес създавате филтрите - чрез бутона Manage Filters:

панел за управление на имейл филтър