Достъп до контролен панел в ICN.Bg

Помощен център

Достъп до контролен панел в ICN.Bg

При закупуване на хостинг пакет от ICN.Bg клиента получава активационен имейл от автоматичната система, който съдържа всички необходими данни за достъп до двата основни интерфейса на хостинг акаунта:

  • потребителски панел (администрация) - служи за управление на услугите в ICN.Bg.

  • контролен панел (cPanel, WHM, Plesk, ICN Cloud) - служи за управление на параметри, настройки и приложния на съответния сървър.

Може да достъпите контролните панели на различните сървъри по два начина - чрез директен URL или през потребителския панел.

Достъп до контролен панел в ICN.Bg през URL

Достъп до контролен панел на Linux хостинг (cPanel)

Може да достъпите контролния панел на Linux хостинг (cPanel) през следните URL адреси:

http://yourdomain.com/hostcp

https://yourdomain.com/hostcp

https://yourdomain.com/cpanel

Всички те ще бъдат автоматично пренасочени към https://yourdomain.com:2083 за да ползвате защитена SSL/TLS връзка.

Може да въведете вместо ваш домейн хост името на хостинг сървъра, което е посочено в активационния имейл (заменете icnserver с коректното име на сървър):

https://icnserver.icnhost.net:2083

cpanel login

В редки случаи клиенти не могат да се свържат с хостинг сървъра на порт 2083 понеже локалния интернет доставчик забранява комуникация на портове с номера, по-големи от 1000 поради собствени съображения.

Само за тези случаи cPanel предоставя достъп до формата за логване през прокси сървър на порт 80 през незащитена връзка за поддомейна cpanel...:

http://cpanel.yourdomain.com http://cpanel.icnserver.icnhost.net

cpanel login

Имайте предвид, че технически е възможно да се подслушва незащитената връзка и вашите данни за логване да бъдат прихванати тъй като се изпращат към сървъра в четим текстов формат.

Не твърдим, че затварянето на високите портове се прави с тази цел, но ползвайте този начин на свързване само в наистина критично спешни случаи и след това при първа възможност сменете паролата за достъп до контролния панел през защитена връзка.

Достъп до RS панел на Linux хостинг (WHM)

При закупуване на реселърски хостинг пакет получавате достъп до персонален WHM (Web Host Manager) панел, през който да конфигурирате параметрите на хостинг плановете.

Този персонален WHM панел може да достъпите на порт 2087 като въведете вашия домейн или хост името на сървъра и добавите порта в URL адресa:

http://yourdomain.com http://yourdomain.com/whm

ще бъдат пренасочени към:

https://yourdomain.com:2087

Може да полвате също хост името на сървъра със същия порт като замените icnserver с коректното име на хостинг сървъра:

https://icnserver.icnhost.net:2087

cpanel login

Също както при cPanel, имате достъп през незащитена връзка на порт 80 за поддомейна whm...:

http://whm.yourdomain.com

Същите съображения за сигурност важат с пълна сила и в този случай.

Достъп до Plesk контролен панел на Windows ASP.NET хостинг

Достъп до интерфейса за логване в Plesk контролен панел имате на порт 8443 през URL:

https://yourdomain.net:8443 https://icnserver.icnhost.net:8443

cpanel login

Достъп до контролен панел на ICN Cloud

Достъп до интерфейс за логване в контролния панел на ICN Cloud имате през URL https://icncloud.net:

cpanel login

За повече информация прочетете статията Достъп до Cloud Контролен панел (icncloud.net).

Достъп до контролен панел в ICN.Bg през потребителския панел

Влезте във вашия потребителски панел през сайта https://icn.bg като кликнете иконата Потребител:

cpanel login

Въведете потребителското име и кликнете бутона Вход:

cpanel login

В следващия прозорец въведете паролата за достъп и отново кликнете бутона Вход:

cpanel login

При успешно логване иконата потребител в хоризонталното меню на сайта https://icn.bg ще се промени и ще показва инициалите на потребителя, изписани на кирилица:

cpanel login

Вече сте в главния интерфейс на потребителския панел и оттук може да управлявате вашите услуги в ICN.Bg.

Кликнете иконата Табло в горния ляв ъгъл за да отворите главното меню:

cpanel login

В менюто кликнете линка Споделен Хостинг и в допълнителното подменю кликнете линка с името на типа споделен хостинг:

cpanel login

От таблицата с хостинг плановете изберете този, в чиито контролен панел желаете да влезете като кликнете или линка с името на главния домейн, или съответната икона Управлявай:

cpanel login

В панела на конкретния хостинг план може да кликнете директно бутона Влез в cPanel за директен достъп до cPanel:

cpanel login

Можете също така да кликнете линка в хоризонталното меню cPanel Управление и да влезете в интегрирана версия на cPanel в потребителския панел, съдържаща някои от най-често използваните cPanel функции:

cpanel login

Ако търсената от вас функция не е налична в интегрираната cPanel версия, вие имате достъп до бутона за директен достъп Влез в cPanel.

Заключение

Ако срещнете каквито и да било затруднения при достъпване или логване в контролен панел, свържете се с колегите от техническа поддръжка за съдействие.