Блокиране на IP адреси в cPanel

Помощен център

Блокиране на IP адреси в cPanel

Приложението IP Blocker прави възможно блокирането на достъпа от произволен брой IP адреси до вашия сайт.

За да влезете в интерфейса IP Blocker отворете cPanel и в секция Security кликнете линка IP Blocker:

Достъп до IP Blocker в cPanel

Формати за въвеждане на IP адрес

Ако въведете IP адреси директно във файла .htaccess, въведете ги само в CIDR формат. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) се отнася до стандарта за разделяне на цялото IP адресно пространство в по-малки мрежи с променлив размер.

IP адрес:

192.168.0.1

2001:db8::1

IP диапазон:

192.168.0.1-192.168.0.40

2001:db8::1-2001:db8::3

Съкратен IP диапазон:

192.168.0.1-40

CIDR формат:

192.168.0.1/32

2001:db8::/32

Домейн име:

facebook.com

Непълен (implied) IP адрес - означава 192 *. * * *, където всеки wildcard символ * представлява положително цяло число. Ако въведете 192., системата блокира достъпа до всеки IP адрес, който започва с 192. : 192.

Блокиране на IP адрес

Въведете IP адрес, IP диапазон или домейн име в текстовото поле IP Address or Domain в някой от посочените по-горе формати:

Добавяне на IP адрес или домейн в IP deny manager

Кликнете бутона Add.

Ще се появи съобщение за потвърждение:

Успешно добавяне на IP адрес

IP Blocker ще откаже достъп от всички блокирани IP адреси до целия хостинг акаунт, а не само до един сайт. Ако искате да блокирате достъпа на IP адрес до отделен сайт, използвайте .htaccess файла в основната директория на сайта.

Ако посетител се опита да получи достъп от блокиран IP адрес до някой от вашите сайтове, ще получи като отговор грешка 403 Forbidden:

Грешка 403 Forbidden

Блокиране на IP диапазон

cPanel разделя обхвата на IP адресите, които въвеждате в подмрежите във формат CIDR [1]. След това системата ги добавя към файла .htaccess. Интерфейсът ще покаже блокираните IP адреси и диапазони изолзвайки CIDR синтаксис.

Ако въведете диапазон 192.168.1.11-192.168.1.24, таблицата Currently Blocked IP Addresses ще изглежда така:

Блокиране на диапазон от IP адреси

Можете да използвате някой удобен онлайн инструмент, за да конвертирате IP диапазон в CIDR формат и обратно, като например:

Конвертиране на IP адреси към CIDR

Блокиране на домейн име

Можете също така да въведете домейн име и IP Deny Manager ще се опита да открие съответстващия IP адрес:

Блокиране на домейн

и да го добави в таблицата Currently-Blocked IP Addresses:

Добавяне на домейн в списъка с блокирани IP адреси

Отблокиране на IP адрес

За да премахнете IP адрес от списъка с блокирани IP адреси, кликнете линка Delete в колоната Actions за съответния IP адрес:

Премахване на IP адреси от списъка с блокирани адреси

Кликнете бутона Remove IP.

Ново съобщение ще потвърди отблокирането на IP адреса:

Потвърждение за премахване на IP адрес от списъка с блокирани адреси

Заключение

Надяваме се, че тази информация ще ви помогне лесно да блокирате достъпа до сайтовете си за всички IP адреси, които при преглед на логовете за достъп сте установили, че се интересуват повече от адресите за логване и изпращане на POST заявки (въвеждане на многобройни заявки за отгатване на парола) отколкото от страниците с полезно съдържание.