Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Контролен Панел > Архивиране на файлове и бази данни с R1Soft в cPanel

Архивиране на файлове и бази данни с R1Soft в cPanel

Помощен център

Архивиране на файлове и бази данни с R1Soft в cPanel

Своевременното архивиране на един уеб проект не трябва да се счита за възможност, а за критично важна необходимост.

Вероятно няма уебмaстер, който да не е изпадал в ситуация, в която архивните копия са се оказвали единственото спасение след неуспешен ъпдейт, лоша комуникация между колеги, хакване и други подобни действия, след които вместо един красив сайт на монитора се разполага удобно белия екран на смъртта (White Screen of Death WSoD) или съобщение за грешка.

В много случаи бедата се случва след изпълнение на автоматизирано действие и се открива след повече от 24 часа. Клиентът е спокоен, че разполага с архив до момента, в който открива, че архива е единствен и е създаден преди по-малко от 24 часа - т.е. единствения архив на практика съдържа същите повредени файлове или база данни.

За да предостави на клиентите си услуги на световно равнище ICN.Bg освен най-съвременна технологична инфраструктура предоставя до 30 броя архиви на файловете и базите данни във всеки хостинг, които са на разположение в контролния панел на клиента по всяко време.

За да предостави на своите клиенти архивиране на най-високо ICN.Bg ползва външен за cPanel доставчик - R1Soft.

Лого R1Soft

Основана в Хюстън, Тексас, компанията R1Soft се счита за водещ търговски софтуер за архивиране на уеб хостинг услуги. Известен като най-бързият и най-мащабируем софтуер за архивиране на сървъри за платформи Windows и Linux в частни и публични облачни структури, мениджъра за архивиране на сървъри (SBM) на R1Soft се използва от 1800 доставчици на услуги, за да защити близо 250 000 сървъра по целия свят.

Софтуерът автоматично генерира архив на файлове, имейли и бази данни. При всеки следващ архив софтуерът автоматично сканира наличните архиви и копира само променените към текущия момент файлове - метода е познат като блоково архивиране (block based archives).

По този начин архивирането става изключително бързо и спестява значителен процесорен (CPU) ресурс.

На сървърите на ICN.Bg R1Soft е настроен да не архивира файлове в помощни формати, които най-общо казано нямат връзка с работата на уебсайта - изпълними файлове, различни типове архиви, стрийминг (и) медиа файлове и др.

Файлови формати, които не се архивират: iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip.

Не се архивират файлове, които могат да доведат до влошаване работата на приложенията, извършващи периодичното архивиране на данни. Не се гарантира архивиране и съхранение на бази данни надвишаващи лимита от 1024MB за всяка база.

В статията ще ви покажем как работи системата за възстановяване на архиви като умишлено ще повредим първо файловете, а след това и базата данни на един тестов сайт и от архивите ще възстановим сайта до коректно работещо състояние.

Отворете cPanel и в секция Files кликнете линка R1Soft Restore Backups:

Достъп до R1Soft в cPanel

Наличните архиви са подредени в таблица която съдържа идентификационен номер на архива, точните дата и време на създаване на архива (Recovery Points) както и икони за достъп до различните функции на софтуера (преглед на файлове, преглед на бази данни, изтегляне и send to agent):

Таблица с наличните архиви

Възстановяване на файлове с R1Soft в cPanel

След като се извърши архивиране, данните се съхраняват в т.нар. точка за възстановяване като се подреждат според датата и времето на създаване.

Има три начина за възстановяване или достъп до файловете:

  • Възстановяване на избраните файлове в първоначалното им местоположение;
  • Изтегляне на архивните файлове на локален компютър;
  • Запазване на TAR или ZIP архив, съдържащ избрани или всички файлове в началната директория на контролния панел.

Нека първо повредим тестовия сайт за да можем да видим R1Soft в действие. На WordPress сайт ще преименуваме директорията /wp-admin/ на /wp-admin-copy/:

Преименуване директория на WordPress

При опит да влезем в администрацията на сайта получаваме грешка - т.е. повредата е успешна:

Грешка при зареждане администрацията на WordPress

Сега се връщаме в панела на R1Soft, в таблицата от ляво намераме датата на архива и на същия ред в дясно кликаме първата икона - при посочване с мишката се появява надпис Browse:

Линк към опцията Browse на R1Soft

На следващия екран навигираме до директорията на сайта icn-demo.com и маркираме директорията /wp-admin/:

Избиране на директория за възстановяване

Тъй като желаем да възстановим сайта възможно най-бързо кликаме бутона Restore Selected и в прозореца за потвърждение кликаме бутона Restore:

Стартиране на възстановяването

Процеса на възстановяване стартира и продължава в зависимост от броя и големината на файловете в избрания архив:

Графична информация за процеса на възстановяване

При приключване на възстановяването се появява допълнителна информация:

Потвърждение за успешно възстановяване

Рефрешваме браузера и отново сме в администрацията:

Успешен достъп до администрацията на WordPress

Ако погледнем директорията на сайта през SSH ще забележим, че R1Soft е възстановил директорията /wp-admin/:

Възстановената директория wp-admin

По този начин се извършва възстановяване независимо дали става въпрос за един файл или за цяла директория (сайт).

Какви други опции относно архивирането на файлове ни предоставя R1Soft?

Изтегляне на архив на локалния компютър

Ако желаем да изтеглим избрания архив трябва да кликнем бутона Download Selected.

Избиране на опция Download Selected

На помощния екран се появява интерфейс, през който можем да конфигурираме типа на архива - .tar или .zip, както и дали архива да бъде компресиран. Навигирането в прозореца става с кликане на линковете или чрез бутоните Back и Next:

Панел Download Stored Files

Избиране на типа архив и компресиране

Избираме име на архива - автоматично генерирано или избираме радио бутона Specify Filename и въвеждаме в текстовото поле име на файла по наше желание:

Избиране име на архива

R1Soft ни показва цялата информация за архива на една страница:

Обобщаване на информацията за архива

Кликаме бутона Download за да изтеглим архива на локалния компютър:

Изтегляне на архива на локалния компютър

Копиране на архива в директория /home/user/

Ако желаем избрания архив да бъде копиран в главната директория на хостинга трябва да кликнем бутона Send Selected to Agent:

Избиране на опция Send Selected to Agent

Помощния интерфейс е същия, описан по-горе за опцията Download и включва определяне типа, компресията и името на архива.

На последната стъпка кликаме бутона Send to Agent:

Стартиране процеса на копиране

Процеса стартира - не трябва да затваряте този прозорец:

Информация за процеса на копиране

Когато копирането на архива завърши R1Soft ще ни покаже допълнителна информация:

Информация за успешно копиране

Архива е копиран в /home/user/ директорията на хостинга:

Новият архив във файловия мениджър

Ако разархивирате файла в директория по избор (например /home/wp-admin/) ще забележите, че R1Soft е запазил абсолютния път до файловете на архива:

Разархивиране във файловия мениджър

Запазване на абсолютния път до файловете в архива

Ако кликнете върху коя да е от двете икони вдясно в главния интерфейс на R1Soft:

Линк към Download в R1Soft

Линк към Send to Agent в R1Soft

вие имате възможност да изтеглите всички файлове на хостинга (без бази данни) и пощите или на локалния компютър (Download), или в /home/user/ директорията на хостинга (Send to Agent):

Изтегляне на всички файлове на локалния компютър

Изтегляне на всички файлове в потребителската директория в хостинга

Възстановяване на база данни от R1Soft архив

Сега нека изтрием таблиците на базата данни на нашия тестов сайт:

Изтриване таблиците на базата данни на тестовия сайт

При опит за зареждане на сайта WordPress автоматично ни пренасочва към страница за начална инсталация - отново успешно повредихме сайта:

WordPress стартира нова инсталация

В главния интерфейс на R1Soft кликаме втората икона от ляво - при посочване с мишката се появява надпис Browse Databases:

Линк към опцията Browse Databases

Кликаме върху иконата със стрелка:

Линк икона със стрелка

и изчакваме да се зареди списък на базите данни в хостинга:

Зареждане на списък с архивите на базата данни

Маркираме правилната база данни, ако имате съмнения проверете конфигурационния файл на приложението (за WordPress - wp-config.php, за Joomla - configuration.php):

Маркиране на правилната база данни

и кликаме бутона Restore Selected.

Процеса на възстановяване стартира и трябва да изчакаме да завърши. Това може да отнеме повече от 15 минути и трябва да бъдем търпеливи:

Стартиране процеса на възстановяване

В края на процеса R1Soft ще ни информира, че възстановяването е завършено:

Успешно завършване възстановяването на базата данни

Отново можем да заредим сайта успешно както и да се логнем в администрацията:

Успешно логване в WordPress сайта

Не е възможно през R1Soft да изтеглите архив на база данни. Най-лесния начин да имате архив на база данни е при всяка промяна в съдържанието на сайта да създавате ръчно архив през приложението phpMyAdmin.

Заключение

Надяваме се, че информацията в тази статия ще ви помогне по-лесно да управлявате архивите в контролния панел на хостинга.