Команди ping и traceroute

Помощен център

Команди ping и traceroute

Съдържание

В тази статия ще ви запознаем с командите ping и traceroute и как да ги използвате.

Ping

Чрез командата ping можем да проверим дали имаме връзка до определен IP адрес или домейн име. За да използваме командата ping в Windows операционна система, трябва да отворим командната конзола (command prompt):

Отваряне на command prompt

След това в прозореца трябва да напишем командата ping последвана от IP адресът, който желаем да проверим. В този пример ще използваме един от адресите на нашите сървъри - 91.215.216.59. Ако имаме връзка с него, то отговорът, който ще ни върне командата, ще е подобен на този:

Изпълнение на командата ping в command prompt

Ако нямаме връзка със сървъра, към който изпращаме ping, то резултатът би бил подобен на този:

Резултат от ping когато няма връзка със сървъра

Тази команда можем да я използваме както с IP адрес, така и с домейн името на сървъра, за който се опитваме да разберем дали имаме достъп. Ако искаме да разберем дали имаме връзка до сървъра, на който е поместен сайтът на ICN, е необходимо в командната конзола да напишем ping icn.bg и адресът на сървъра ще бъде автоматично открит:

Използване на командата ping с хост име

Липсата на отговор на ping команда, не винаги означава, че нямаме връзка със сървъра, в някои случаи е възможно да бъде изключен отговорът на ping request.

Traceroute/ Tracert

В Windows операционните системи командата е tracert, а за Linux/Unix операционните системи - traceroute.

Това, което прави командата, е да проследи пътят, който един пакет преминава от източника (клиентският компютър) до адреса на сървъра. По аналогия на командата ping командата tracert може да се използва както с IP адрес, така и с домейн името на сървъра.

Правилният синтаксис на командата е:

tracert IP/domain

Изпълнение на командата tracert в command prompt