Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Преместване на сайт в ICN.Bg хостинг

Преместване на сайт в ICN.Bg хостинг

Помощен център

Преместване на сайт в ICN.Bg хостинг

В статията ще ви покажем как може да преместите уеб сайт с прилежащите към домейна пощи и писмата в тях от един ICN.Bg хостинг в друг:

Таблица с хостинг акаунти в потребителския панел

За да преместим сайт от един хостинг акаунт в друг трябва да изпълним няколко много важни стъпки.

1. Преместване на файловете.

2. Преместване на база данни.

3. Преместване на съществуващите имейл акаунти заедно с тяхното съдържание.

В това видео Friendly Geeks ви показват как да извършите преместването стъпка по стъпка.

Препоръчаме да гледате видеото за да придобиете обща представа за целия процес и след това да тествате миграцията, следвайки стъпките от видеото, описани по-долу в статията.

Копиране на информацията от стария хостинг акаунт

1. Първото, което правим е да влезем през FTP в настоящия хостинг и да копираме папката public_html на десктопа на компютъра (разбира се, може да ползвате произволна друга директория):

Изтегляне директорията на сайта от хостинга на компютъра през FTP

2. Следващата стъпка е да отворим phpMyAdmin, да изпълним операцията export на конкретната база данни и да запазим архивния файл на нашия компютър. В тази статия може да си припомните стъпките за архивиране на MySQL база данни:

Архивиране на MySQL база данни през phpMyAdmin

3. Сега трябва да мигрираме имейл акаунтите заедно с тяхното съдържание като изпълним описаните стъпки.

Отворяме директория mail в началната директория на хостинга и копираме директорията с името на домейна в създадената от нас директория mail на нашия компютър. Директория mail съдържа писмата на всички пощенски акаунти в хостинга.

Копиране на директорията с името на домейна от директория mail

Влизаме в директория etc и копираме директорията с името на домейна в създадената от нас директория etc на нашия компютър. Директория etc съдържа информация за конфигурацията на всички създадени пощенски акаунти:

Копиране на директорията с името на домейна от директория etc

След като извършим описаните стъпки, вече имаме цялото съдържание, необходимо за прехвърляне на сайта и пощите към домейна, копирано на нашия компютър:

  • копие на директория public_html;
  • копие на директория mail/domain.name;
  • копие на директория etc/domain.name;
  • архив на базата данни;

Качване на информацията в новия хостинг акаунт

Сега трябва да преместим цялата тази информация в новия ICN.bg хостинг акаунт:

1. Преименуваме директория public_html в новия хостинг (например *publichtmlold) и на нейно място качваме директория public_html*, която копирахме на нашия компютър.

2. Сега нека преместим съдържанието на базата данни. В новия хостинг създаваме нова база данни. Отваряме архивния файл с текстов редактор и заменяме името на cPanel потребителя от стария сайт с името на cPanel потребителя в новия сайт:

Редактиране името на cPanel потребителя

Отваряме phpMyAdmin в новия хостинг и импортираме архива на базата данни от файла на нашия компютър. В конфигурационния файл на сайта (в примера с WordPress - wp-config.php) актуализираме информацията за връзка с базата данни.

3. Добавяме домейна, който е бил главен домейн в стария хостинг акаунт като допълнителен домейн от меню Аddon Domains (Допълнителни домейни).

Копираме съдържанието на папките etc и mail от нашия компютър в новия хостинг акаунт. След копирането на двете директории прехвърлянето на пощите е завършено.

За да извършим проверка, влизаме в пощенските акаунти през webmail и проверяваме дали всички писма са налични и достъпни.

Важно: Имайте предвид, че ако до сега сте използвали POP3 протокол, няма да има писма в пощите, тъй като POP3 изтегля писмата от сървъра на вашия личен компютър.

Заключение

Възможните варианти за мигриране на хостинг акаунт или сайт са твърде много. Най-често срещаните от тях ще разгледаме в отделни статии.