Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Как да осъществим SSH връзка?

Как да осъществим SSH връзка?

Помощен център

Как да осъществим SSH връзка?

В тази статия ще Ви покажем как можете да осъществите SSH връзка. За целта ще Ви е нужна допълнителна програма - SSH клиент. Препоръчваме Ви да използвате клиентът PuTTY, защото е безплатен и с отворен код. Можете да го свалите от официалния сайт: http://www.putty.org/.

След като сте инсталирали SSH клиента, трябва да въведете данните за връзка със сървъра. Тези данни може да намерите в имейла за активирането на SSH достъп към вашата хостинг услугата. Те включват адрес на сървъра, порт за SSH връзки, потребителско име и парола.

Адресът на сървъра трябва да се въведе в полето Host name (or IP address). Адресът може да бъде написан и като IP адрес (с цифри) или като хост име. В примера може да видите, как SSH клиента се свързва със сървър с IP адрес 91.215.216.32. Същият сървър може да се впише и като jupiter.icnhost.net. Името на сървъра и IP адреса са показани като пример, вие трябва да ползвате данните за сървъра, на който се намира вашия хостинг акаунт, които може да откриете в активационния имейл на хостинг услугата.

За порт, през който да се осъществи SSH връзката, впишете 22022 - той е различен от стандартния SSH порт 22 от съображения за сигурност. За вид на връзката отбележете SSH в полето Connection type. За да се свържем, кликаме бутона Open:

Данни за SSH достъп в PuTTy

При първо свързване ще бъдете попитани дали приемате RSA2 ключа на сървъра. Това е криптографски ключ, чиято функция е да шифрова информацията, която изпращате към и получавате от сървъра. Шифроването осигурява високо ниво на сигурност - дори хакер да подслушва интернет връзката, той няма да може да разшифрова информацията, която се обменя през SSH връзката. Кликнете Accept за да приемете ключа: 

Приемане на RSA2 ключ за шифроване на SSH връзка

След това сървърът ще Ви попита за потребителското име, с което искате да се свържете. В полето login as: въведете потребителското си име. Ако използвате услуга споделен хостинг, то е същото като името на вашия cPanel потребител. След това трябва да въведете паролата. Тя не се вижда при въвеждане, но не препоръчваме да я копирате директно, а да бъде изписана в съответното поле:

Въвеждане на данни за SSH достъп в терминал

След въвеждане на коректни данни за достъп се свързваме успешно през SSH със сървър Jupiter и хостинг акаунта icndemo:

Успешно свързване през SSH със сървъра

По същия начин може да се свържете през SSH с вашият хостинг акаунт.