Как да инсталираме phpMyAdmin?

Помощен център

Как да инсталираме phpMyAdmin?

В тази статия ще Ви запознаем с процедурата, с която можете да инсталирате допълнително копие на phpMyAdmin във Вашия споделен Linux хостинг. Тази стъпка е подходящо решение, когато искате да предоставите достъп само до определени бази данни във Вашия профил. По този начин може да дефинирате няколко потребители, които да имат достъп само до техните бази данни, а не до всички бази във Вашия акаунт. 

Това са стъпките, които трябва да изпълните за да инсталирате phpMyAdmin.

1. Изтеглете последната актуална версия от официалния сайт:

https://www.phpmyadmin.net/downloads/

phpMyAdmin installation

2. Качете изтегления в точка 1. архив (phpMyAdmin-x.x.x.x-all-languages.tar.gz) в подходяща папка на Вашия хостинг и го разархивирайте. По-подробни инструкции как да го направите можете да намерите в т. 3. на статията за Roundcube:

Kак да инсталираме Roundcube?

Ако сте разархивирали без грешки архива, следва да имате директория, в която са разположени файловете на phpMyAdmin и няколко папки (setup, sql, doc и др.)

3. Свалете файла с празна MySQL база данни (create_tables.sql) от директория sql.

4. Настройте подходяща версия на PHP за директорията от точка 2. (за phpMyAdmin 4.5.0.2 минималната версия е 5.5). За повече информация как да заложите желана от Вас версия на PHP можете да прегледате следната статия:

PHP - как да използваме различна версия

5. Създайте поддиректория с име config.

5.1. Изберете директорията от т. 2. (например dbadmin).

5.2. Кликнете бутона New Folder.

phpMyAdmin installation 

5.3. Изпишете името на поддиректорията и натиснете бутона Create New Folder:

phpMyAdmin installation 

6. Копирайте файла config.sample.inc.php в папката config и го преименувайте на config.inc.php.

7. Подгответе база данни в която phpMyAdmin да записва настройките си.

7.1. Създайте база и потребител с права за достъп до нея. За повече информация можете да погледнете следната статия:

Как се създават база данни и потребител към нея

7.2. Импортирайте в нея .sql файла, който свалихте в т. 3. (create_tables.sql). За повече информация можете да погледнете т. 4.7. на статията за Roundcube:

Kак да инсталираме Roundcube ?

8. Стартирайте Вашия браузър и отворете адреса:

http://<домейн>/<път_до_phpMyAdmin>/setup/

например: http://domain.com/dbadmin/setup/

9. Следвайте стъпките, за да конфигурирате phpMyAdmin.

9.1. Кликнете бутона New server:

phpMyAdmin installation

9.2. Попълнете името на Вашия сървър:

phpMyAdmin installation

9.3. За да може phpMyAdmin да съхранява настройките си в базата данни, създадена в т. 6., направете следното:

9.3.1. Кликнете върху таба Configuration storage:

phpMyAdmin installation

9.3.2. Попълнете името на базата данни в поле Database name.

9.3.3. Попълнете localhost в полето Control host.

9.3.4. Попълнете името на потребителя Control user.

9.3.5. Поставете паролата в Control user password.

9.3.6. Попълнете имената на таблиците по начина показан по-долу:

phpMyAdmin installation

9.4. Променете допълнителните настройки ако желаете.

9.5. Кликнете бутона Apply, за да запишете настройките.

9.6. Ако желаете, променете езика по подразбиране на потребителския интерфейс и запишете конфигурацията с бутона Save:

phpMyAdmin installation

10. Копирайте файла config.inc.php от папка config в главната директория на phpMyAdmin (например dbadmin).

11. Изтрийте директорията config.

Поздравления! Вече можете да отворите phpMyAdmin на адрес:

http://<домейн>/<път_до_phpMyAdmin>/

например: http://domain.com/dbadmin/:

phpMyAdmin installation

За да ползвате  phpMyAdmin, е необходимо да влезете в системата с валидни MySQL потребителско име и съответна парола. В списъка с бази данни ще видите само тези, за които потребителя има делегирани привилегии.