Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Как да инсталираме phpMyAdmin?

Как да инсталираме phpMyAdmin?

Помощен център

Как да инсталираме phpMyAdmin?

В тази статия ще Ви запознаем с процедурата, с която можете да инсталирате допълнително копие на phpMyAdmin във Вашия споделен Linux хостинг. Тази стъпка е подходящо решение, когато искате да предоставите достъп само до определени бази данни във Вашия профил. По този начин може да дефинирате няколко потребители, които да имат достъп само до техните бази данни, а не до всички бази във Вашия акаунт. 

Това са стъпките, които трябва да изпълните за да инсталирате phpMyAdmin.

1. Изтеглете последната стабилна версия от официалния сайт:

https://www.phpmyadmin.net/downloads/

Изтегляне на phpMyAdmin

2. Качете изтегления в точка 1. архив (phpMyAdmin-x.x.x.x-all-languages.tar.gz) в подходяща папка на Вашия хостинг и го разархивирайте. По-подробни инструкции как да го направите можете да намерите в т. 3. на статията за Roundcube:

Kак да инсталираме Roundcube?

Ако сте разархивирали без грешки архива, следва да имате директория, в която са разположени файловете на phpMyAdmin и няколко папки (setup, sql, doc и др.)

3. Свалете файла с празна MySQL база данни (create_tables.sql) от директория sql.

4. Настройте подходяща версия на PHP за директорията от точка 2. (за phpMyAdmin 4.5.0.2 минималната версия е 5.5). За повече информация как да заложите желана от Вас версия на PHP можете да прегледате следната статия:

PHP - как да използваме различна версия

5. Създайте поддиректория с име config.

5.1. Изберете директорията от т. 2. (например dbadmin).

5.2. Кликнете бутона New Folder.

cPanel файлов мениджър 

5.3. Въведете името на поддиректорията и кликнете бутона Create New Folder:

Създаване на директория през файловия мениджър 

6. Копирайте файла config.sample.inc.php в папката config и го преименувайте на config.inc.php.

7. Подгответе база данни в която phpMyAdmin да записва настройките си.

7.1. Създайте нова база данни и потребител с права за достъп до нея. За повече информация можете да прочетете следната статия:

Как се създават база данни и потребител към нея

7.2. Импортирайте в нея .sql файла, който свалихте в т. 3. (create_tables.sql). За повече информация можете да погледнете т. 4.7. на статията за Roundcube:

Kак да инсталираме Roundcube ?

8. Стартирайте Вашия браузър и отворете адреса:

http://домейн_име/път_до_phpMyAdmin/setup/

например: http://domain.com/dbadmin/setup/

9. Следвайте стъпките, за да конфигурирате phpMyAdmin.

9.1. Кликнете бутона New server:

phpMyAdmin конфигуриране на сървър

9.2. Попълнете името на Вашия сървър:

Попълване името на сървъра

9.3. За да може phpMyAdmin да съхранява настройките си в базата данни, създадена в т. 6., направете следното:

9.3.1. Кликнете върху таба Configuration storage:

Конфигуриране на база данни

9.3.2. Попълнете името на базата данни в поле Database name.

9.3.3. Попълнете localhost в полето Control host.

9.3.4. Попълнете името на потребителя Control user.

9.3.5. Поставете паролата в Control user password.

9.3.6. Попълнете имената на таблиците по начина, показан по-долу:

Попълване имената на таблиците

9.4. Променете допълнителните настройки ако желаете.

9.5. Кликнете бутона Apply, за да запишете настройките.

9.6. Ако желаете, променете езика по подразбиране на потребителския интерфейс и запишете конфигурацията с бутона Save:

Запазване на промените в базата данни

10. Копирайте файла config.inc.php от папка config в главната директория на phpMyAdmin (например dbadmin).

11. Изтрийте директорията config.

Поздравления! Вече можете да отворите phpMyAdmin на адрес:

http://домейн_име/път_до_phpMyAdmin/

например: http://domain.com/dbadmin/:

Интерфейс за логване в phpMyAdmin

За да ползвате phpMyAdmin, е необходимо да влезете в системата с валидни MySQL потребителско име и съответна парола. В списъка с бази данни ще видите само тези, за които потребителя има делегирани привилегии.

Може да инсталирате phpMyAdmin и през автоматичния инсталатор Softaculous в cPanel като следвате инструкциите в статията Инсталиране на phpMyAdmin през Softaculous в cPanel.