Използване на командата telnet

Помощен център

Използване на командата telnet

Командата telnet се използва за връзка и комуникация с отдалечен или локален хост чрез протокола Telnet TCP/IP.

Можете да въведете домейн или IP адрес и да опитате да се свържете с него през избрания порт. Ако порта не е зададен, telnet се опитва да се свърже през порта по подразбиране 23.

По подразбиране telnet е деактивиран в последните версии на Windows.

За да активирате помощната програма Telnet Client изпълнете следните стъпки:

Кликнете Search > започнете да въвеждате control panel и Windows ще зареди линк Control Panel, който трябва да кликнете:

open port telnet

Кликнете линка Programs and Features:

open port telnet

Кликнете линка Turn Windows features on or off:

open port telnet

В диалоговия прозорец Windows features поставете отметка в квадратчето Telnet Client:

open port telnet

Кликнете бутона OK. Системата инсталира подходящите файлове. Това ще отнеме няколко секунди до минута.

Кликнете отново Search > въведете cmd > кликнете линка Command Prompt:

open port telnet

Потребители с MacOSX и Linux трябва да отворят terminal за да могат да използват telnet.

За какво можем да използваме командата telnet

Telnet е остарял и несигурен протокол, използван за отдалечено влизане в друг компютър или комуникационно оборудване по мрежата. Telnet изпраща всички съобщения, включително пароли като обикновен текст. Поради тази причина SSH е предпочитания протокол за сигурен трансфер на данни. Telnet трябва да се използва само за много основни тестове.

Най-често telnet се използва при диагностициране на проблеми, говорейки с други услуги без специализиран клиентски софтуер - например за тестване на връзка през определен порт с SMTP, IMAP, POP3, HTTP или FTP сървъри.

Тестване на връзка към мейл сървър с telnet

Ако откриете, че вашият пощенски клиент не може да изпраща или получава писма, можете да тествате връзката между локалния компютър и мейл сървъра.

Изпълнете следната команда през SSH или в command prompt на Windows, за да тествате връзката:

Тест на SMTP none-SSL порт

telnet smtp.mail.server 25

Потвърждение за успешна връзка се зарежда в command prompt:

open port telnet

Тест на SMTP SSL порт

telnet smtp.mail.server 465

При коректно свързване в command prompt остава само мигащ курсор:

open port telnet

Нека умишлено въведем несъществуващ IP адрес за да предизвикаме грешка:

telnet 00.11.22.33 465

Веднага получаваме съобщение за грешка:

open port telnet

Тест на IMAP none-SSL порт

telnet imap.mail.server 143

* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE NAMESPACE STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.

Тест на IMAP SSL порт

telnet imap.mail.server 993

Както при SMTP SSL теста имаме успешна връзка, потвърдена с празен екран и мигащ курсор.

Тест на HTTP и HTTPS връзка с telnet

Тест на HTTP порт 80

telnet icn-demo.net 80

open port telnet

Ако след това видите празен екран това означава, че връзката е успешна. За да излезете, може да натиснете CTRL+C или който и да е клавиш на клавиатурата:

open port telnet

В резултат на успешния telnet тест можем да направим извода, че въведеният домейн или IP адрес съществува и избраният порт е отворен на вашия компютър и на отдалечения сървър.

Тест на HTTPS порт 443

За да определите дали порт 443 е отворен на отдалечен сървър следвайте тези стъпки.

Въведете telnet icn-demo.net 443 - ако получите празен екран с мигащ курсор, порт 443 е отворен.

Това, че порт 443 е отворен не означава, че има инсталиран SSL сертификат на сайта icn-demo.net. Ако опитаме да видим хедърите на заявката и отговора на сървъра ще получим 400 Bad Request грешка защото telnet не може да установи криптирана връзка със сайта.

Как да получим отговор от сървъра?

Изпращаме заявка за свързване през SSL порта:

telnet icn-demo.net 443

Копираме следните два реда:

GET / HTTP/1.1 Host: icn-demo.net

поставяме ги (paste с десен бутон) в command prompt и натискаме два пъти клавиша Enter:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Fri, 26 Jan 2018 12:48:45 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 264
Connection: close
Server: ws-httpd

400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port

400 Bad Request

The plain HTTP request was sent to HTTPS port

nginx
Connection to host lost.

Ако връзката не е установена, ще получим съобщение за неуспешна връзка в command prompt.

Умишлено въвеждаме несъществуващ IP адрес в заявката:

telnet 00.11.22.33 443

open port telnet

Възможните причини за неуспешната връзка са:

  • домейна или IP адреса не съществува / не е достъпен / допусната е грешка при въвеждане
  • избраният порт е затварен от софтуер за защита или от конфигурацията на мрежата на компютъра или от страна на отдалечения хост.
  • възникване на проблем с връзката/мрежата