Използване на командата ping за проверка на мрежова свързаност към домейн или IP адрес

Помощен център

Използване на командата ping за проверка на мрежова свързаност към домейн или IP адрес

В статията ще ви покажем как да проверявате връзката към даден домейн или IP адрес с помощта на командата ping.

1. В началото кликнете бутона Start най-долу вляво на екрана и в текстовото поле най-долу въведете командата cmd:

Отваряне на command prompt в Windows

2.За да стартирате командния прозорец имате две възможности - едната е да кликнете на връзката, където е посочена командата cmd.exe, втория начин е с натискане на бутон Enter след въвеждане на командата cmd. И в двата случая ще се зареди прозореца:

Зареждане на command prompt

За по-удобна работа препоръчваме да увеличите размера му с бутона за максимален размер от лентата за управление.

3. В този команден прозорец можете да изпълнявате команди като ги въвеждате от клавиатурата и те се появяват на мястото на мигащия курсор в командния прозорец.

Тъй като статията е за изполването на командата ping ще я въведем като основна команда и след нея ще поставим необходимите опции (допълнителни параметри):

Резултат от командата ping

4. Тази команда (както и много други) има и допълнителни опции които изменят или допълват нейната функционалност, като пример ще използвате два от най-често използваните опции (-n брой изпратени пакети и -l размер на пакета):

Изпълнение на командата ping с допълнителни опции

Тук след опцията -n въвеждаме броя на пакетите които ще бъдат изпратени към домейна/адреса и опцията -l, след която въвеждаме размера на изпращаните пакети в байтове, например стойност - 1024.

Най-отдолу можете да видите резултата от изпълнението на командата, в нея освен наличието или липсата на връзка ще намерите и показатели за качеството на тази връзка. Тези показатели са следните - 0% loss и Average - 7 ms.

Първия параметър (Packets) показва дали има загубени пакети (такива които са изпратени, но на тях не е получен отговор), втория параметър (Minimum, Maximum и Average) показва съответно минималното, максималното и средното време за отговор.

Първия показател (packets) дава информация за това дали има загуба на пакети или не, втория показва времето за връзка към домейна/IP адреса.

5. Във всички предходни примери използвахме адрес, към който имаме връзка, а сега ще подадем командата към адрес към който знаем, че нямаме връзка за да видите резултата при липса на връзка:

Резултат от командата ping при неуспешна връзка със сървър

Тук може да видите резултата при липса на връзка към домейна/адреса. Няма информация като време за отговор тъй като няма отговор и загубата на пакети е 100 % тоест няма връзка към домейна/IP адреса.

Тук описахме използването на командата ping за тестване на връзката към даден домейн или IP адрес, навсякъде в горните примери можете да замените името на домейна с неговия IP адрес.