Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Диагностика на мрежова свързаност с командата ping

Диагностика на мрежова свързаност с командата ping

Помощен център

Диагностика на мрежова свързаност с командата ping

Редица фактори допринасят за бързината на вашата връзка с хостинг сървъра:

  • Параметрите и състоянието на вашия компютър или мобилно устройство;
  • Връзката към вашия ISP (интернет доставчик);
  • Броят на мрежовите възли (hops) между вашия ISP и хостинг сървъра;
  • Размерът на трафика, който хостинг сървърът използва в момента.

Ping е полезен инструмент, който можете да използвате, за да проверите дали вашият уеб сайт е достъпен от вашето местоположение. Извършването на ping тест може да ви помогне да определите дали уебсайтът ви е бавен поради възникнал проблем с връзката.

Ако това се потвърди от резултата на ping теста, тогава логичната следваща стъпка е да изпълните теста traceroute, за да определите точно къде по мрежата се случва забавянето.

Изпълнение на командата ping на Windows OS

Тестът се изпълнява в терминал, който в Windows OS се нарича command prompt.

Command prompt може да се отвори по няколко начина:

Кликнете върху бутона Start (крайния бутон в ляво на лентата със задачи т.н. taskbar) с десния бутон на мишката или кликнете с левия бутон на мишката върху бутона Search (съседния на бутона Start ). В полето въведете cmd и кликнете върху линка Command Prompt:

Линк към Command prompt в Windows Search

Сега кликнете върху бутона Start с десния бутон на мишката и след това кликнете върху линка Run:

Линк към Run в Start меню на Windows

В текстовото поле въведете cmd и кликнете бутона OK:

Изпълнение на командата cmd в интерфейса Run

В терминала Command Prompt въведете командата ping следвана от вашето домейн име или IP адрес. А сега натиснете Enter, за да стартирате изпълнението на теста:

Изпълнение на команда ping към icn.bg в Windows

Какво означава информацията, която командата ping записва в терминала?

На първия ред ще видите хост името на сървъра. Това ще потвърди, че сте свързани към правилния сървър. След това се записва големината на тестовите пакети, изпратени към сървъра - обикновено 32 байта.

Windows OS изпраща само четири пакета и на следващите четири реда ще видите отговора на сървъра.

Всеки ред в резултата съдържа следната информация:

  • колко байта от данни са получени обратно;
  • за колко милисекунди се е върнал отговорът на сървъра;
  • максималното време на живот на пакета в мрежата TTL (Time To Live).

В раздела Ping statistics for се посочва броят на изпратените и получените пакети, както и броят и процентът на изгубените пакети. Ако има загубени пакети, вероятно има проблем с връзката!

В раздела Approximate round trip times in milliseconds се дава обща представа за скоростта на връзката. Колкото по-голямо е средното време в милисекунди, толкова по-бавна е връзката със сървъра. Времето за пинг до компютрите и сървърите в локалната ви мрежа обикновено е много по-бързо от тези в Интернет.

Ако пинг тестът е неуспешен, командата ще запише някой от следните резултати:

Request timed out

Destination host unreachable

Диагностика с инструмента Pathping

Потребителите с Windows OS могат да използват инструментa pathping, който комбинира функционалността на traceroute и ping. За да стартирате pathping въведете в Command Prompt pathping домейн/IP:

Резултат от Pathping команда

Pathping изпълнява теста за няколко минути и има едно съществено предимство пред използването на traceroute и ping поотделно - резултатът показва дали има загуба на пакети на всеки hop. По този начин става ясно къде е реалният проблем.

Недостатък на pathping е бавната работа - при отдалеченост над десет hop-a тестът отнема повече от пет минути.

Използване ping на Mac OSX и Linux

Процедурата е малко по-различна за Apple Mac OSX и Linux. Тези операционни системи продължават да изпращат пакети, докато не им кажете да спрат. Затова вместо стандартния синтаксис ping hostname, може да използвате допълнителен параметър с указател за броя на пакетите:

ping -c 10 icn.bg

В този случай ping ще върне само десет реда с резултати.

Ако срещнете каквито и да било затруднения, свържете се с колегите от техническа поддръжка за съдействие.

Свържи се с нас