Core файлове в хостинга

Помощен център

Core файлове в хостинга

Core (core dump) файл се създава, когато дадена програма се прекрати неочаквано, поради грешка или нарушение на защитните механизми на операционната система или хардуера на сървъра.

Операционната система убива процеса на програмата и създава core файл, от който програмистите могат да разберат какво се е объркало и поради каква причина процеса е бил терминиран.

На практика core файла съдържа онази част от системната памет, която процеса е използвал и съдържа подробно описание на състоянието на програмата към момента на терминиране.

Core файла е бинарен файл и за да се разчете информацията в него трябва да се отвори със специална програма (debugger) - в Linux това е функцията gdb.

Въпреки че форматира информацията в core файла в разбираем формат все пак тази информация e строго специфична и трябва да се препрати към специалисти (най-добре към създателите на програмата).

По долу показваме пример с използване на командата gdb:

gdb /usr/bin/php /home/webhost/public_html/core.11050

Core was generated by `/usr/bin/php /home/webhost/public_html/showthread.php'.
Program terminated with signal 24, CPU time limit exceeded.
#0 0x000000000047feb1 in compile_regex (options=<value optimized out>, oldims=0, codeptr=0x20000000, ptrptr=0x0, errorcodeptr=0x1, lookbehind=32767,
reset_bracount=708, skipbytes=-1306236605, firstbyteptr=0xe8, reqbyteptr=0x166, bcptr=0xf230641, cd=0x3, lengthptr=0x0)
at /home/cpeasyapache/src/php-5.2.6/ext/pcre/pcrelib/pcre_compile.c:4070
4070 case OP_PLUS: *tempcode = OP_POSPLUS; break;

Най-общо информацията означава следното: файла showthread.php е стартирал процес, който е прекратен поради изчерпване на лимита от време за завършване на процеса:

CPU time limit exceeded

Core файловете се създават в директорията на файла, който стартира процеса.

В зависимост от вида на процеса в някои случаи може да се генерират десетки core файлове и тъй като обикновено са големи по размер може да се стигне до запълване на дисковото пространство и спиране на сайта.

Core файлове в директория на хостинга

Изтриването на core файловете по никакъв начин не представлява опасност за работата на сайта, но на тяхното създаване трябва да се обърне внимание защото най-общо показват наличие на проблем в работата на сайта.