Блокиране на IP адреси в cPanel

Помощен център

Блокиране на IP адреси в cPanel

Тази функция дава възможност да блокирате достъпа от произволен брой IP адреси до вашия сайт.

За да влезете в интерфейса IP Blocker отворете cPanel > Security и кликнете линка IP Blocker:

ip deny manager cpanel

Формати за въвеждане на IP адрес

Ако въведете IP адреси директно във файла .htaccess, въведете ги само в CIDR формат. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) се отнася до стандарта за разделяне на цялото IP адресно пространство в по-малки мрежи с променлив размер.

  • IP адрес: 192.168.0.1 2001:db8::1

  • IP диапазон: 192.168.0.1-192.168.0.40 2001:db8::1-2001:db8::3

  • Съкратен IP диапазон: 192.168.0.1-40

  • CIDR формат: 192.168.0.1/32 2001:db8::/32

  • Домейн име: facebook.com

  • Непълен (implied) IP адрес - означава 192 *. * * *, където всеки wildcard символ * представлява положително цяло число. Ако въведете 192., системата блокира достъпа до всеки IP адрес, който започва с 192. : 192.

Блокиране на IP адрес

Въведете IP адрес, IP диапазон или домейн име в текстовото поле IP Address or Domain в някой от посочените по-горе формати:

ip deny manager cpanel

Кликнете бутона Add.

Ще се появи съобщение за потвърждение:

ip deny manager cpanel

IP Blocker ще откаже достъп от всички блокирани IP адреси до целия хостинг акаунт, а не само до един сайт. Ако искате да блокирате достъпа на IP адрес до отделен сайт, използвайте .htaccess файла в основната директория на сайта.

Ако посетител се опита да получи достъп от блокиран IP адрес до някой от вашите сайтове, ще получи като отговор грешка 403 Forbidden:

ip deny manager cpanel

Блокиране на IP диапазон

cPanel разделя обхвата на IP адресите, които въвеждате в подмрежите във формат CIDR [1]. След това системата ги добавя към файла .htaccess. Интерфейсът ще покаже блокираните IP адреси и диапазони изолзвайки CIDR синтаксис.

Ако въведете диапазон 192.168.1.11-192.168.1.24, таблицата Currently Blocked IP Addresses ще изглежда така:

ip deny manager cpanel

Можете да използвате този удобен онлайн инструмент, за да конвертирате IP диапазон в CIDR формат и обратно:

ip deny manager cpanel

Блокиране на домейн име

Можете също така да въведете домейн име и IP Deny Manager ще се опита да открие съответстващия IP адрес:

ip deny manager cpanel

и да го добави в таблицата Currently-Blocked IP Addresses:

ip deny manager cpanel

Отблокиране на IP адрес

За да премахнете IP адрес от списъка с блокирани IP адреси, кликнете линка Delete в колоната Actions за съответния IP адрес:

ip deny manager cpanel

Кликнете бутона Remove IP.

Ново съобщение ще потвърди отблокирането на IP адреса:

ip deny manager cpanel

Заключение

Надяваме се, че тази информация ще ви помогне лесно да блокирате достъпа до сайтовете си за всички IP адреси, които при преглед на логовете за достъп сте установили, че се интересуват повече от адресите за логване и изпращане на POST заявки (въвеждане на многобройни заявки за отгатване на парола) отколкото от страниците с полезно съдържание.

[1] www.ipaddressguide.com/cidr