Вмъкване на множество записи в MySQL чрез PHP скрипт

Помощен център

Вмъкване на множество записи в MySQL чрез PHP скрипт

В тази статия ще ви покажем как може да вмъкваме множество записи в MySQL чрез MySQLi и PDO.

За да се изпълнят множество SQL операции трябва да се изпозва функцията mysqli_multi_query().

Обърнете внимание, че всеки SQL израз трябва да бъде разделен с точка и запетая.

Също така забележете точката преди знака за равенство във всяко INSERT INTO изявление с изключение на първото:

$sql .= "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ

$sql .= "INSERT INTO newsletterProcedural

Вмъкване на множество записи с MySQLi Object-oriented

connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 
$sql = "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Johnson', 'john@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('Jack', 'Jackson', 'jack@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('Janice', 'Jerrad', 'janice@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('Joanna', 'Jervis', 'joanna@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('Jason', 'Joran', 'jason@example.com')";

if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
  echo "New records created successfully - newsletterMysqliOBJ";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "
" . $conn->error; } $conn->close(); ?>

Вмъкване на множество записи с MySQLi Procedural

multi_query($sql) === TRUE) {
  echo "New records created successfully - newsletterProcedural";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "
" . $conn->error; } $conn->close(); ?>

Вмъкване на множество записи с PDO

В PDO примера са използвани транзакции:

setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // begin the transaction
  $conn->beginTransaction();
  // our SQL statements
  $conn->exec("INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Johnson', 'john@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Jack', 'Jackson', 'jack@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Janice', 'Jerrad', 'janice@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Joanna', 'Jervis', 'joanna@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Jason', 'Joran', 'jason@example.com')");

  // commit the transaction
  $conn->commit();
  echo "New records created successfully - newsletterPDO";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  // roll back the transaction if something failed
  $conn->rollback();
  echo "Error: " . $e->getMessage();
  }
$conn = null;
?>

Тест на кода от примерите

Добавяме трите блока с PHP код във файл mysql-multi.php и зареждаме файла като URL:

http://icn-test.net/mysql-multi.php

mysql multiple inserts

Ако отворим phpMyAdmin ще видим, че и трите метода са добавили коректни записите в таблицата:

MySQLi Object-oriented

mysql multiple inserts

MySQLi Procedural

mysql multiple inserts

PDO

mysql multiple inserts

В следващата статия от серията ще ви покажем как може да оперираме с информация от MySQL таблиците.