Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Бази Данни > Управление на Mysql бази данни и потребители в cPanel

Управление на Mysql бази данни и потребители в cPanel

Помощен център

Управление на Mysql бази данни и потребители в cPanel

При успешно създаване на Mysql база данни тя се добавя в таблицата с текущите бази данни в хостинг акаунта.

Таблицата Current Databases в cPanel > Databases > MySQL Databases съдържа следната информация за всяка база данни в профила:

Таблица Current Databases в cPanel

  • Database - името на базата данни;
  • Size - размерът на базата данни;
  • Privileged Users - потребители с привилегии, които могат да манипулират базата данни.

Като кликнете върху името на Mysql потребителя в таблицата ще бъдете пренасочени към интерфейса Manage User Privileges, където може да конфигурирате избраните опции като поставяте или премахвате отметки пред съответните привилегии.

Кликнете бутона Make Changes за да запазите промените:

Панел за управление на привилегии в MySQL

Бележка: Когато променяте потребителите на базата данни, уверете се, че променяте достъпа на потребителя до правилната база данни. Потребителите могат да имат достъп до повече от една база данни.

За да премахнете привилегиите на потребител от база данни, кликнете върху иконата на кошчето за желания потребител и след това кликнете бутона Revoke User Privileges from Database:

Премахване привилегии на потребител

По този начин премахвате само привилегиите на потребителя в конкретната база данни без да изтривате самия Mysql потребител.

За управление на всяка база данни в колоната Actions са посочени наличните действия за тази база данни. Кликнете върху съответния линк/икона за да преименувате или изтриете база данни.

Преименуване на Mysql база данни

Съществува потенциална опасност при преименуване на MySQL база данни. Силно ви препоръчваме да направите резервно копие на MySQL база данни, преди да опитате да я преименувате.

Когато преименувате база данни, системата прекратява всички активни връзки към базата данни.

Трябва ръчно да актуализирате конфигурационните файлове и приложения, за да използвате новото име на базата данни. Системата изисква повече време за преименуване на по-големи и по-сложни бази данни.

За да преименувате база данни, изпълнете следните стъпки:

В таблицата Current Databases кликнете линка Rename за желаната база данни. Въведете новото име на базата данни в текстовото поле New name:

Интерфейс за преименуване на база данни

Кликнете бутона Proceed.

MySQL не ви позволява да преименувате база данни. Когато cPanel преименува база данни, системата изпълнява следните стъпки:

  • създава нова база данни;
  • премества данните от старата в новата база данни;
  • възстановява привилегиите и запазения код в новата база данни;
  • изтрива старата база данни и нейните привилегии.

Изтриване на база данни

За да изтриете база данни, изпълнете следните стъпки:

В таблицата Current Databases кликнете върху Delete за желаната база данни.

Изтриване на база данни

За да изтриете базата данни, кликнете бутона Delete Database. Кликнете върху Go Back за да се върнете в главния интерфейс.

Управление на MySQL потребители

Таблицата Current Users изброява всички MySQL потребители в хостинга и позволява да извършвате следните действия - промяна на парола, преименуване и изтриване:

Таблица с MySQL потребители Current Users

Промяна паролата на MySQL потребител

Кликнете линка Change Password, за да промените паролата на MySQL потребителя. Препоръчаме да ползвате генератора за пароли Password Generator. Въведете и потвърдете желаната парола, след което кликнете бутона Change Password:

Генератор за пароли в cPanel

Преименуване на MySQL потребител

Кликнете линка Rename, за да преименувате MySQL потребител. Въведете желаното потребителско име в полето New name и кликнете бутона Proceed:

Интерфейс за преименуване на MySQL потребител

Изтриване на MySQL потребител

Кликнете линка Delete, за да изтриете MySQL потребителя, след което кликнете бутона Delete User:

Изтриване на MySQL потребител

Използване на cPanel потребителя вместо MySQL потребител

Вие може да използвате данните за логване на cPanel потребителя (потребителско име и парола) за достъп и управление на всички бази данни.

Например, ако в конфигурационния файл на един WordPress сайт wp-config.php въведем cPanel потребителя и неговата парола, сайта ще работи коректно.

Използването на универсален потребител в множество акаунти определено е лоша практика и ви препоръчаме никога да не я използвате.

Ако все пак ползвате данните на cPanel потребителя и се наложи да промените паролата, веднага след това трябва ръчно да актуализирате конфигурационните файлове на всички сайтове, където ползвате тези данни за достъп тъй като сайтовете ще генерират грешка Error establishing a database connection.