Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Бази Данни > Създаване на MySQL архив в cPanel през phpMyAdmin

Създаване на MySQL архив в cPanel през phpMyAdmin

Помощен център

Създаване на MySQL архив в cPanel през phpMyAdmin

Който поне веднъж е губил файлове без да се е подсигурил предварително с архив знае колко важна част от сериозната (професионалната) работа в Интернет е създаването на актуални архиви.

С развиването на CMS системи като WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, PrestaShop, Magento и десетки други приложения като основен компонент в работата на този тип сайтове се утвърди използването на инфомацията в MySQL бази данни.

Неслучайно в почти всяка инструкция за актуализиране (updateСЪДЪРЖАНИЕ Достъп до phpMyAdmin Създаване архив на MySQL база данни с phpMyAdmin Създаване архив на таблица в MySQL база данни с phpMyAdmin) на система една от първите препоръки на разработчиците е да се създаде архив на текущото състояние на системата преди да се пристъпи към действие.

В тази статия ще ви покажем как може да създавате ръчно архиви на MySQL база данни или отделни таблици през phpMyAdmin.

Достъп до phpMyAdmin

phpMyAdmin е най-популярното безплатно приложение с отворен код за администриране на MySQL бази данни.

Можем да достъпим phpMyAdmin като влезем в cPanel и в секцията Databases кликнем линка phpMyAdmin:

Достъп до phpMyAdmin в cPanel

Основен изглед на phpMyAdmin

В менюто от ляво се зарежда списък с всички създадени бази данни в хостинга, от който трябва да изберем базата, която желаем да архивираме, като кликнем върху името на базата:

Списък с всички бази данни в хостинга

В списъка с базите данни прави впечатление последната база данни - information_schema защото синтаксиса на името й се различава от имената на всички останали бази данни, които съдържат като префикс името на cPanel потребителя.

information_schema е вградена виртуална база данни, в която се съхранява информация за всички останали бази данни, например имена на бази данни или таблици, типа данни на колоните, привилегии за достъп и т.н. MySQL сървърът автоматично въвежда информацията в базата information_schema.

Важно е да се знае, че може да се изпращат заявки към information_schema но не може да се променят структурата и данните.

Ако кликнете символа + пред името на базата данни ще се зареди списък на всички MySQL таблици в базата:

Списък с таблиците в отделна база данни

Създаване архив на MySQL база данни с phpMyAdmin

За да създадем архив на базата данни user_icncom кликаме върху името й в списъка с базите за да се зареди в главния прозорец на phpMyAdmin:

Избиране на база данни за архивиране

Kликаме бутона Export за да се зареди интерфейса за управление на архива:

Интерфейс за изтегляне на архив

Настройките по подразбиране са подбрани така, че да се създаде функционален архив в .sql формат, който лесно може да бъде импортиран и/или редактиран.

Ако нямате специални изисквания към архива кликнете бутона Go.

Архивния файл се записва на вашия компютър с името на базата данни:

SQL файл с името на базата данни

Добра практика е да се добави в името на архива допълнителна информация (например дата), която да го отличава от останалите архиви:

user_icncom_171217.sql

Създаване архив на таблица в MySQL база данни с phpMyAdmin

Архив на отделна таблица в базата данни може да се създаде като се кликне върху името на таблицата в менюто от ляво:

Избор на таблица в менюто с бази данни

или в основния прозорец на базата данни:

Избор на таблица в прозореца на базата данни

Информацията в таблицата се зарежда в основния екран на phpMyAdmin и кликаме бутона Export в хоризонталното меню:

Интерфейс за експортиране на архива

Кликаме бутона Go и .sql архива на таблицата се записва на нашия компютър:

SQL файл с името на таблицата

Ако желаете обаче да архивирате повече от една, но не всички таблици в базата данни трябва да се използва опцията за персонализиране (Custom) на настройките за архивиране.

Кликаме върху името на базата данни в менюто от ляво или в лентата над бутоните за да се заредят всички таблици в основния екран на phpMyAdmin и кликаме бутона Export.

Сега избираме радио бутона Custom и в новия прозорец навигираме до опцията таблици (Tables):

Интерфейс Таблици в панела Custom

Кликаме в полетата Structure и Data за да отменим (изключим) селектирането на всички таблици и поставяме отметки само пред таблиците, които желаем да архивираме:

Изключване на селектиране в полетата Structure и Data

Кликаме бутона Go в долната част на екрана и архива се записва на нашия компютър, но с името на базата данни, въпреки че архива съдържа информацията само за две таблици:

Маркиране на избраните за архивиране таблици

За да се предпазим от възможни грешки преименуваме името на архивния файл:

user_icncom_tbl_options_users_171217.sql

Заключение

Надяваме се, че информацията в тази статия ще ви помогне по-лесно да създавате собствени архиви на базите данни.

Доказано добра практика е след всяка промяна в съдържанието на сайта да се създава архив на базата данни, а след промяна в структурата на сайта (добавяне на нов компонент, например) да се създава архив и на файловете.