Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Бази Данни > Създаване на MySQL база данни и потребител в cPanel

Създаване на MySQL база данни и потребител в cPanel

Помощен център

Създаване на MySQL база данни и потребител в cPanel

Ще ви отнеме доста време да намерите модерен уебсайт, който да не използва база данни за съхранение, подреждане и предоставяне на съдържание.

Поради тази причина умението да се управляват базите данни е важно изискване за всеки уебмастер, който е решил да се занимава професионално (или поне сериозно) с изработване и/или публикуване на сайтове в интернет.

В тази статия ще покажем как се създава MySQL база данни, как се създава MySQL потребител и как се дават привилегии (права) на потребителя в базата данни.

Влезте в cPanel и в секция Databases кликнете линка MySQL Databases:

Достъп до MySQL Databases в cPanel

За да създадем нова база данни трябва да изпълним следните стъпки.

Въвеждаме уникално име на новата база данни в дясната част на текстовото поле New Database.

В лявата част на текстовото поле cPanel записва автоматично cPanel потребителя (това име не може да се редактира) и по този начин се гарантира уникално име за всяка една база данни в MySQL сървъра.

Кликаме бутона Create Database за да създадем новата база данни:

Създаване на нова база данни

Ако въведем име на съществуваща база данни ще получим съобщение, че база данни с това име вече същестува:

Грешка при дублиране име на база данни

При въвеждане на коректно име получаваме потвърждение, че базата данни е успешно създадена:

Потвърждение при успешно създаване на база данни

За да въведете информация в съществуваща база данни, използвайте интерфейса phpMyAdmin (cPanel > Databases > phpMyAdmin).

Важно: Не използвайте phpMyAdmin за създаване на MySQL бази данни и MySQL потребители.

Новата база данни се записва в таблицата Current Databases.

За бързо намиране на търсената база данни, особено ако в акаунта си имате десетки бази данни, препоръчаме да ползвате полето за търсене:

Поле за търсене в таблица Current Databases

Тъй като още не е създаден MySQL потребител с права в новата база данни, няма запис в колоната Privileged Users.

Създаване на MySQL потребител

За бърз достъп до секцията MySQL Users може да кликнете линка Jump to MySQL Users в дясната част на екрана.

Както при създаване на базата данни, в дясната част на текстовото поле Username въвеждаме желаното от нас потребителско име.

Някои приложения копират името на базата данни като потребителско име и това е определено лоша практика. Препоръчаме създаване на MySQL потребител с уникално потребителско име.

Лявото поле с името на cPanel потребителя е неактивно и името не може да се редактира.

Препоръчаме да изпозвате вградения генератор за пароли и да създадете сигурна парола.

Кликнете бутона Create User:

Интерфейс за създаване на потребител и парола

Текстово съобщение ще потвърди успешното създаване на MySQL потребителя:

Потвърждение за успешно създаване на MySQL потребител

Даване привилегии (права) на MySQL потребителя в базата данни

В секцията Add User To Database трябва да изберем от падащите менюта в полетата User и Database създадените от нас потребител и база данни - обърнете внимание, че полето на потребителя е преди полето на базите данни.

Кликнете бутона Add:

Свързване на потребител и база данни

В страницата Manage User Privileges имаме възможност да изберем какви права да дадем на потребителя. Обикновено се избират всички права като се маркира полето ALL PRIVILEGES.

Кликнете бутона Make Changes за да запазите промените:

Панел за управление на привилегии

Текстово съобщение ще ви информира, че привилегиите на потребителя в базата данни са успешно запазени:

Потвърждение за успешно запазени привилегии

Новият MySQL потребител е добавен в таблицата Current Users:

Добавяне на потребител в таблица Current Users

Също така новият MySQL потребител е добавен в колона Privileged Users на таблицата Current Databases:

Добавяне на потребителя в таблица Current Databases

В отделна статия ще ви покажем какви опции имате на разположение за управление на MySQL бази данни и MySQL потребители в cPanel.