R1Soft - Възстановяване архив на MySQL база данни в cPanel

Помощен център

R1Soft - Възстановяване архив на MySQL база данни в cPanel

В тази статия ще ви запознаем със стъпките за възстановяване на бекъп на избрана от Вас база данни през cPanel - панелът за управление на вашия хостинг.

Ако желаете да възстановите файлове от Вашия акаунт, може да разгледате следната статия:

R1Soft - Възстановяване архив на файлове от cPanel

* Препоръчваме Ви преди да извършвате промени по файловете и базата данни на Вашия сайт, винаги да създавате копие на текущото им състояние!

Повече информация как да направите архив на текущото състояние на базата данни към Вашия акаунт може да намерите в следната статия:

Създаване на MySQL архив в cPanel през phpMyAdmin

Възстановяване на MySQL база данни

Стъпка 1: Отворете контролния си панел и в секция "Файлове" изберете "R1Soft Restore Backups" :

Забележка : В случай, че не използвате темата подразбиране, която се препоръчва от създателите на контролният панел (cPanel) "x3" и не виждате иконата на "R1Soft Restore Backups" то е необходимо да смените темата на "x3" за имате достъп до този инструмент.

Стъпка 2: От лявата страна в интерфейса на R1Soft имате възможност да проверите наличните ви бекъп архиви от различни периоди, а в дясно - възможностите за използването им.

От ляво на дясно ще опишем възможностите, които може да използвате:

Image "Browse" - От тук може да възстановявате отделни файлове/папки или да ги сваляте, като архиви на локалния компютър/в папката на акаунта Ви. Повече информация за необходимите стъпки, може да намерите на следния адрес: R1Soft - Възстановяване архив на файлове от cPanel

Image "Browse Databases" - От тук може да възстановявате базите от данни.

Image "Download" - От тук може да свалите архив с целия бекъп на локалния компютър (този, от който в момента сте посетили сайта).

Image "Sent to Agent" - От тук може да свалите архив с целия бекъп на сървъра (където се намира сайта Ви).

Стъпка 3: Възстановяване на отделни бази данни ( Image "Browse Databases"):

След като изберете коя база данни желаете да възстановите я маркираме с отметка до името, след което избирате бутона в горната част "Restore Selected".

След натискането на бутона ще се визуализира следния прозорец с информация за прогреса и резултата от възстановяването на бекъпа:

След успешно приключване на процеса, че видите следния екран: