Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Бази Данни > R1Soft - Възстановяване архив на MySQL база данни в cPanel

R1Soft - Възстановяване архив на MySQL база данни в cPanel

Помощен център

R1Soft - Възстановяване архив на MySQL база данни в cPanel

В тази статия ще ви запознаем със стъпките за възстановяване на бекъп на избрана от Вас база данни през cPanel - панелът за управление на вашия хостинг.

Ако желаете да възстановите файлове от Вашия акаунт, може да разгледате следната статия:

R1Soft - Възстановяване архив на файлове от cPanel

Препоръчваме преди да извършвате промени по файловете и базата данни на Вашия сайт, винаги да създавате копие на текущото им състояние!

Повече информация как да направите архив на текущото състояние на базата данни към Вашия акаунт може да намерите в следната статия:

Създаване на MySQL архив в cPanel през phpMyAdmin

Възстановяване на MySQL база данни

Стъпка 1: Отворете контролния си панел и в секция Файлове изберете R1Soft Restore Backups:

Стъпка 2: От лявата страна в интерфейса на R1Soft имате възможност да проверите наличните ви бекъп архиви от различни периоди, а в дясно - възможностите за използването им.

Общ изглед на R1Soft

От ляво на дясно ще опишем възможностите, които може да използвате:

Икона Browse Browse - От тук може да възстановявате отделни файлове/папки или да ги сваляте, като архиви на локалния компютър/в папката на акаунта Ви. Повече информация за необходимите стъпки, може да намерите на следния адрес: R1Soft - Възстановяване архив на файлове от cPanel

Икона Browse Databases Browse Databases - От тук може да възстановявате базите от данни.

Икона Download Download - От тук може да свалите архив с целия бекъп на локалния компютър (този, от който в момента сте посетили сайта).

Икона Sent to Agent Sent to Agent - От тук може да свалите архив с целия бекъп на сървъра (където се намира сайта Ви).

Стъпка 3: Възстановяване на отделни бази данни ( Икона Browse Databases Browse Databases):

След като изберете коя база данни желаете да възстановите я маркираме с отметка до името, след което избирате бутона в горната част Restore Selected.

Избиране на база данни и стартиране на възстановяването

След натискането на бутона ще се визуализира следния прозорец с информация за прогреса и резултата от възстановяването на бекъпа:

Прозорец за текущото състояние на процеса

След успешно приключване на процеса, че видите следния екран:

Успешно приключване на възстановяването