Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Бази Данни > Премахване ограничението за импорт на големи архиви в phpMyAdmin

Премахване ограничението за импорт на големи архиви в phpMyAdmin

Помощен център

Премахване ограничението за импорт на големи архиви в phpMyAdmin

Вероятно повечето потребители, които са импортирали MySQL архиви през phpMyAdmin знаят, че има ограничение на размера на архивния файл до 50MB в cPanel.

В други две статии [1,2] показахме как може да се инсталира phpMyAdmin в хостинга и когато отворим итерфейса за импортиране (Import) лимита на файла за импортиране се оказва дори още по-малък - 24MB:

Лимит на файловия размер на архива за импортиране през phpMyAdmin

В тази статия ще ви покажем как да премахнете това ограничение. В примера ще импортираме в базата данни .sql архив с размер почти 85МВ, който съдържа 1.000.000 реда!

Отворете конфигурационния файл на phpMyAdmin config.inc.php и намерете (втора страница с Ctrl+V през SSH) следния ред:

$cfg['UploadDir'] = '';

Създайте в директорията на phpMyAdmin /_pmadmin/ нова директория с произволно име (нашата директория ще се казва _upl).

Въведете между единичните кавички името на новата директория като внимавате да не изтриете едната или и двете кавички:

$cfg['UploadDir'] = '_upl';

Въвеждане на директория в конфигурацията на phpMyAdmin

Запазете промените във файла.

От следния URL адрес изтеглихме тестовия .sql архив:

http://www.sample-videos.com/download-sample-sql.php

Сайт за изтегляне на тестови архиви

и през FTP го качихме в новата директория _upl:

Качване на архива в директорията

В phpMyAdmin кликаме отново бутона Import и забелязваме промяната:

Втора опция за импортиране с избор на архив от директорията

Появи се втора опция, в която е посочена новата директория _upl, както и името на архивния файл sample-sql-85mb.sql (променихме името на оригиналния файл).

Ако в директория _upl има повече файлове, всички те ще бъдат подредени в падащото меню.

Избираме нашия архивен файл и кликаме бутона Go долу вляво.

След около две минути процеса приключва и какъв е резултата?

При кликане върху името на таблицата виждаме, че размера на базата данни е 78.8MB и има 1.000.000 реда (един милион):

Проверка на редовете на импортирания архив

Като кликнем върху стрелката под редовете виждаме, че има 10.000 страници с по 100 записа на страница, което е точно един милион:

Проверка на страниците на импортирания архив

През SSH с командата tail -10 sample-sql-85mb.sql виждаме последните 10 реда от архивния файл:

Проверка на архива през SSH

и лесно можем да установим, че последните записи в архивния файл и в phpMyAdmin са идентични - т.е. цялата огромна база данни беше успешно импортирана.

[1] [Инсталиране на phpMyAdmin през SSH в cPanel](https://www.icn.bg/bg/help/spodelen-hosting-linux/bazi-danni/instalirane-na-phpmyadmin-prez-ssh-v-cpanel/)

[2] [Инсталиране на phpMyAdmin през файловия мениджър в cPanel](https://www.icn.bg/bg/help/spodelen-hosting-linux/bazi-danni/instalirane-na-phpmyadmin-prez-fayloviya-menidzhr-v-cpanel/)