Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Бази Данни > Поддръжка на MySQL таблици през phpMyAdmin

Поддръжка на MySQL таблици през phpMyAdmin

Помощен център

Поддръжка на MySQL таблици през phpMyAdmin

В тази статия ще ви покажем как може да ползвате наличните в phpMyAdmin инструменти за поддръжка и профилактика на таблиците в базата данни на вашия CMS сайт.

Влезте в cPanel > Databases и кликнете линка phpMyAdmin.

В лявото меню кликнете линка с името на базата данни:

phpmyadmin table maintenance

В примера ще използваме база данни, състояща се само от две таблици, създадени в най-използваните от MySQL хранилищата за данни InnoDB и MyISAM:

phpmyadmin table maintenance

Наличните инструменти са достъпни в падащото меню With selected в секцията Table maintenance.

Проверка на MySQL таблица в phpMyAdmin

Маркираме двете таблици и в менюто кликаме линка Check table:

phpmyadmin table maintenance

Резултата от операцията се записва в нова таблица:

phpmyadmin table maintenance

Анализ на MySQL таблица в phpMyAdmin

За да изпълним операцията анализ на таблица трябва да маркираме една, няколко или всички таблици в базата данни и в падащото меню да кликнем линка Analize table:

phpmyadmin table maintenance

Както в предишния пример резултата се записва в таблица:

phpmyadmin table maintenance

Съобщението Table is already up to date означава, че всички параметри (основно фрагментация и индекси) на MyISAM таблицата са коректни и няма нужда от допълнителна профилактика.

Оптимизиране на MySQL таблица в phpMyAdmin

За да оптимизираме таблица в MySQL трябва да маркираме желаните таблици и да кликнем линка Optimize table в падащото меню:

phpmyadmin table maintenance

Оптимизиране на InnoDB таблици работи по различен начин - вместо класическо дефрагментиране (както при MyISAM) таблицата се копира, реорганизира се неизползваното пространство и се актуализират статистическите данни за индексите:

phpmyadmin table maintenance

Поправяне на MySQL таблица в phpMyAdmin

Поправяне на таблици (repair) не работи с InnoDB таблици. Затова ако маркирате InnoDB таблица и изберете в падащото меню опцията Repair table ще получите като резултат съобщението The storage engine for the table doesn't support repair (Хранилището за данни на таблицата не поддържа поправяне):

phpmyadmin table maintenance

phpmyadmin table maintenance

Изчисляване на контролна сума

В секция Table maintenance разполагаме с още един инструмент Checksum table, който изчислява съдържанието на таблицата с помощта на вътрешен алгоритъм като контролна сума.

Може да използвате тази операция за да се уверите, че съдържанието на таблицата е същото преди и след архивиране, връщане на транзакция (rollback) или друга операция, предназначена да възстанови данните до работещо състояние.

Маркирайте желаната таблица/таблици и кликнете линка Checksum table:

phpmyadmin table maintenance

Резултата се записва в таблица както в примерите по-горе:

phpmyadmin table maintenance

Нашите две тестови таблици всъщност са една и съща таблица, изградена в двете различни хранилища - идентичната контролната сума доказва, че нашите две таблици имат еднакво съдържание.

Заключение

Статията Операции за поддръжка на MySQL таблици ще ви даде по-пълна теоретична представа за възможностите и разликите между отделните инструменти за поддръжка на таблици.

Статията Поддръжка на Mysql таблици през SSH ще ви помогне да изпълнявате операциите през команден ред (терминал).