Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Бази Данни > Отдалечено свързване с MySQL сървър

Отдалечено свързване с MySQL сървър

Помощен център

Отдалечено свързване с MySQL сървър

В тази статия ще ви покажем как може да настроите отдалечена MySQL връзка в рамките на вашия cPanel за да се свързвате и работите с вашите бази данни отдалечено.

Тази функция е полезна, ако искате да позволите на CMS системи, които се хостват на други сървъри, да използват MySQL бази данни във вашия cPanel акаунт.

Конфигуриране на отдалечен достъп до MySQL

За да разрешите достъп от отдалечен сървър до вашите MySQL бази данни, изпълнете следните стъпки:

Влезте в cPanel и кликнете линка Remote MySQL в секцията Databases:

Достъп до Remote MySQL в cPanel

В текстовото поле Add Access Host може да въведете хост името или IP адреса на отдалечения сървър:

sql.servername.com

192.168.1.24

Интерфейса позволява използването на знака за процент % като заместващ символ. Например, може да позволите достъп от всички IP адреси, започващи с 192.168.1, като въведете 192.168.1.% или от всички поддомейни на servername.com като въведете %.servername.com в полето:

Добавяне на отдалечен сървър

Кликнете бутона Add Host.

Съобщение ще потвърди успешното добавяне в списъка за достъп:

Потвърждение за успешно добавяне на сървър

Всички създадени отдалечени връзки се записват в таблицата Manage Access Hosts:

Таблица Manage Access Hosts с всички отдалечени връзки

Отказване на отдалечен достъп до MySQL

За да откажете достъпа до база данни на отдалечен хост кликнете линка Delete срещу името на хоста или IP адреса в таблицата Manage Access Hosts.

Потвърдете изтриването на връзката на следващата страница:

Премахване на отдалечена връзка

Кликнете линка Remove Access Host.

Съобщение ще потвърди успешното изтриване:

Потвърждение за успешно изтриване на отдалечен хост

Кои програми поддържат отдалечена връзка в MySQL?

HTML редактори с разширени (advanced) функции като DreamWeaver могат да се свързват с бази данни отдалечено. Съществуват безплатни програми с отворен код като MySQL Workbench или Heidi SQL, които също може да използвате.

Отстраняване на проблеми с отдалечената връзка

Ако вашата програма за отдалечено свързване изненадващо покаже грешка #1045 - Access denied for user ... при свързване, има няколко неща, които може да проверите.

Променена парола за cPanel

Понякога потребителите се свързват дистанционно с MySQL чрез своето потребителско име и парола за cPanel, вместо да създадат отделен MySQL потребител.

Ако паролата за cPanel е била променена и промяната не е била актуализирана в настройките на софтуера за отдалечено свързване, това може да е причината за грешката.

Променен IP адрес

Ако ползвате динамичен IP адрес в къщи, уверете се, че текущата стойност съответства на запис в таблицата Manage Access Hosts, в противен случай връзката с MySQL сървъра ще се провали.

Ако вашата конкретна ситуация не е нито една от описаните, свържете се с техническа поддръжка за съдействие.